Gå til hovedindhold

Ledsagelse til børn, unge og voksne med handicap

Du kan søge om ledsagelse, når du eller dit barn ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap.

 • Læs op

Indhold

  Du kan søge om ledsagelse til dig selv, hvis du har et betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap som gør, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet, og hvis du er 18-67 år.

  Du kan søge om ledsagelse til dit barn, hvis han eller hun ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap, og hvis dit barn er 12-18 år.

  Du bedes læse nedenfor, hvad ledsagelse er og hvem der kan ansøge, før du ansøger.

  Søg ledsagelse til dig selv (18-67 år)
  Søg ledsagelse til dit barn (12-18 år)
  Søg om dækning af udgifter til ledsagelse

  Er du mellem 12 og 67 år, og har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge kommunen om en ledsageordning. Hvis du har fået tildelt ledsageordningen, inden du er fyldt 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, når du er fyldt 67 år.

  Ordningen er et ekstra tilbud til personer med handicap, og ordningen kan derfor ikke erstatte anden hjælp som for eksempel praktisk hjælp i hjemmet.

  Du kan læse mere om ledsagelse i praksisnyt fra Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH).

  Større behov for hjælp i hverdagen - BPA

  Hvis du er over 18 år og har et større behov for assistance i hverdagen, skal du søge kommunen om borgerstyret personlig assistance (BPA).

  Du kan ansøge om ledsageordning hos kommunen, som afgør, om du kan få ledsageordning. Hvis kommunen ikke har en digital selvbetjeningsløsning, eller du ikke ønsker eller er i stand til at søge digitalt, skal du kontakte kommunen.

  Ansøger du som partsrepræsentant på vegne af en anden, og kan du ikke bruge den digitale selvbetjening, skal du kontakte kommunen.

  Du har ret til selv at udpege en person til at fungere som ledsager. Dog må det ikke være en forælder, en ægtefælle, eller et lignende nærtstående familiemedlem.

  Din ledsager skal helst have interesse eller erfaring i at arbejde med personer med handicap. Ved valg af ledsager, bliver der også lagt vægt på, at du og ledsageren har fællesinteresser. Kommunen skal godkende og ansætte din ledsager.

  Ledsageordningen betyder, at du kan få 15 timers ledsagelse om måneden til formål, du selv bestemmer.

  Det er muligt at "gemme" de 15 månedlige timer i højst 6 måneder. Det vil sige, at du inden for en periode på 6 måneder maksimalt kan spare 90 timer sammen. Du kan dog ikke bruge dine ledsagetimer på forskud.

  Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til din ledsagers transport.

  Kommunen kan dog yde et årligt tilskud på 1.005 kr. (2024), som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.

  Kommunen kan desuden i forbindelse med den enkelte ledsageopgave betale udgifter til din ledsagers lokaltransport. Hvis det er nødvendigt, at din ledsager er ved din side hele tiden, kan kommunen vælge at betale din ledsagers udgifter til biografbilletter, til spisning mv. inden for rimelige grænser.

  Der er desuden mulighed for at søge om ledsagerkort til DSB, herunder til en række kulturinstitutioner. Læs mere på borger.dk om ledsagerkort til DSB, og hvor du kan søge det.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden 4 uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH, kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.

  Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.

  05.07.2024 15.18

  Skrevet af Social-, Bolig- og Ældreministeriet

  Sidst opdateret: 6. juli 2024