Gå til hovedindhold

Kulturarrangementspuljen

1. puljerunde 2025 er åben for ansøgninger. Ansøgningsfristen er d. 1 oktober 2024 kl. 23:59.

 • Læs op

Indhold

  Formålet med kulturarrangementspuljen er at understøtte og udvikle Aarhus' nationale og internationale kulturelle brand samt at fremme et mangfoldigt og bredt udbud af større offentlige kulturbegivenheder og arrangementer i Aarhus Kommune. 

  Der kan søges støtte til: 

  • større enkeltstående kulturarrangementer 

  • større tilbagevendende kulturbegivenheder og festivaler 

  • et kulturprogram der indgår som væsentlig del af en større event eller begivenhed 

  Opret ansøgning ved at klikke her

  Om Kulturarrangementspuljen

  Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper af personer, foreninger og institutioner. Institutioner der modtager faste offentlige driftstilskud skal redegøre for, hvordan begivenheden rækker ud over den ordinære drift. 

  Puljen støtter:

  • større enkeltstående kulturarrangementer 
  • større tilbagevendende kulturbegivenheder og festivaler 
  • et kulturprogram der indgår som væsentlig del af en større event eller begivenhed 

  Puljen støtter ikke:

  • arrangementer der afvikles under Aarhus Festuge
  • arrangementer med politiske, sociale, faglige, religiøse og lignende emner

  Puljen støtter som hovedregel ikke: 

  • større bydækkende kulturbegivenheder og øvrige arrangementer der allerede har opnået støtte fra Aarhus Kommune 
  • mindre kulturelle arrangementer  
  • filmprojekter  

  Et projekt kan som hovedregel ikke opnå støtte fra flere af Kulturforvaltningens puljer.

  Formålet med kulturarrangementspuljen er: 

  • at understøtte og udvikle Aarhus nationale og internationale kulturelle brand 

  • at fremme et mangfoldigt og bredt udbud af større offentlige kulturbegivenheder og arrangementer i Aarhus Kommune 

  Ansøgningerne vurderes ud fra følgende kriterier: 

  • at arrangementet er unikt i en national eller international sammenhæng 

  • at arrangementet understøtter et eller flere af Aarhus Kommunes kulturpolitiske mål 

  • at arrangementet har en økonomisk, turistmæssig eller PR-mæssig effekt for kommunen 

  • forventet antal publikum 

  • at egenindtægter og øvrige finansieringskilder udgør en væsentlig del af arrangementets finansieringsgrundlag. 

  Du finder et eksempel på ansøgningsskemaet her.

  Der skal indsendes følgende:

  • Projektbeskrivelse - max. 2-3 A4-sider
  • Budget og finansieringsplan - ansøger opfordres til at gøre brug af denne budgetskabelon ved indsendelse af ansøgningen. I finansieringsplanen skal det fremgå hvilke andre puljer/fonde/sponsorer, der er søgt og hvad status er på disse (ansøgt/bevilget/afslag). Midler der bevilges/afslås
   efter ansøgningsfristen skal løbende oplyses til Kulturforvaltningen.
  • Markedsførings- og kommunikationsstrategi
  • CV.

  Herudover kan der vedhæftes yderligere bilag. 

  Ansøgning og bilag skal samlet set danne et fyldestgørende billede af projektet.

  Begivenheder/festivaler der har været afviklet min. tre gange tidligere, har mulighed for at ansøge om to- eller treårige tilskud. Dette skal ske efter forudgående dialog med kultursekretariatet inden ansøgningen sendes ind.  

  For at opnå flerårige tilskud kræves det, at begivenheden/festivalen videreudvikles programmæssigt, publikumsmæssigt eller organisatorisk over de kommende år – og at en strategi og mål for dette er beskrevet i ansøgningen. 

  Vil du vide mere om, hvordan du kan sænke CO2e-udledningen i din kunstproduktion? Så tag et kig i håndbogen til bæredygtig kunstproduktion.

  Klimahåndbogen er for dig, der gerne vil gøre en forskel for klimaet ved at sikre dig, at dit kunstprojekt har den mindst mulige CO2e-udledning. Klimahåndbogen er et redskab, der kan hjælpe dig med at træffe
  bæredygtige valg – og måske gøre dig klogere på klimavenlige løsninger og materialers klimapåvirkning? Alt sammen med det formål at sikre mindst mulig CO2e-udledning i din kunstproduktion.

  Klimahåndbogen er udarbejdet af Aarhus Omstiller og Klimasekretariatet.

  Der er tre årlige ansøgningsfrister, som ligger ca. 1. oktober, 1. februar og 1. maj. 

  Husk at ansøge i god tid. Ansøgninger om støtte skal være fremsendt, inden arrangementet afvikles. Dvs. der kan ikke gives støtte til arrangementer der allerede er påbegyndt, inden der gives svar på ansøgningen.  

  Der ansøges gennem AnsøgningsPortalen. 

  Ansøger modtager en bekræftelse, når en ansøgning er fremsendt og modtaget.  

  Der kan forventes en afgørelse indenfor to måneder fra ansøgningsfristen. 

  Kulturforvaltningen behandler ansøgningerne. Forvaltningen kan forelægge en ansøgning for Aarhus Kommunes Musikråd, Kunstråd eller Billedkunstråd mhp. en vurdering af den kunstneriske kvalitet. 

  Afgørelsen træffes af Kulturrådmanden, når tilskuddet er op til 500.000 kr. årligt. Ansøgninger der indstilles til tilskud på mere end 500.000 kr. årligt, afgøres af Magistraten. 

  Bevillingerne gives som tilskud. Bemærk at der ved bevillinger på 100.000-250.000 kr. pr. år skal indsendes en reviewerklæring for regnskabet, udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved bevillinger på over 250.000 kr. pr. år skal der indsendes et revideret regnskab udarbejdet af en registreret eller statsautoriseret revisor. Læs mere om afrapportering her

  Aarhus Kommune offentliggør en liste over alle ansøgere til puljen på hjemmesiden, hvor begrundelserne for bevillingerne fremgår. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt. 

  Har du fået tilskud, kan du læse mere om kriterier og afrapportering her