Gå til hovedindhold

Job inden for voksenhandicap

Vi søger medarbejdere inden for voksenhandicapområdet.  Vi søger både fastansatte på højt og lavt timetal, tilkaldevikarer og ferievikarer - og vi søger ansatte med forskellig fagligheder.

 • Læs op

Indhold

  Som ansat hjælper og understøtter du borgere med de opgaver, de ikke selv kan udføre. Borgerne og vores tilbud er meget forskellige, så jobbet varierer alt efter, hvor du søger om ansættelse.

  Vi har medarbejdere med mange forskellige fagligheder. Du kan være socialpædagog, sosu-assistent, fysioterapeut, ergoterapeut, psykomotorisk terapeut eller under uddannelse til et af disse fag. Du kan også have en helt anden faglighed, som du mener kan bringes i spil på voksenhandicapområdet. 

  Du kan søge forskellige typer af job hos os:

  • Fastansættelse
   Du bliver ansat på et af vores tilbud på voksenhandicapområdet og indgår i den daglige arbejdsplanlægning.

  • Ferievikar
   Du afløser fastansatte medarbejdere i ferieperioder.

  • Tilkaldevikar
   Du bliver kontaktet af et af vores tilbud, hvis de akut mangler en afløser. Du skal derfor kunne tage vagter med kort varsel.

  Vi vil sørge for en god introduktion og oplæring. Du skal altid kunne vise en ren straffeattest - og som ansat er du underlagt tavshedspligt. 

  Vil du vide mere om, hvilke spændende opgaver vi kan tilbyde, så kontakt meget gerne lederne af fællesfunktionerne.

  De er både voksne med multiple funktionsnedsættelser, voksne med hjerneskader de har fået i deres voksenliv, og unge voksne, som skal øve sig i at bo selv, før de skal ud og klare sig på egen hånd.  Fælles for alle vores tilbud og alt vores arbejde er troen på, at mennesker får mere ud af livet, jo mere de kan selv og jo mere, de får lov at bestemme selv. Det hjælper vi vores borgere med.

  Det betyder, at jobbet varierer meget fra borger til borger, og fra tilbud til tilbud. Opgaverne er blandt andet: 

  • Fokus på at skabe individuelt tilpassede rammer og strukturer, der åbner for størst mulig grad af medbestemmelse og aktiv deltagelse for den enkelte borger.
  • Vi lægger vægt på, at borgerne tilbydes forskellige aktiviteter, som fx gåture, cykelture, bål-aktiviteter, kreative aktiviteter, sanse-aktiviteter, ture ud i naturen osv.
  • Daglig risikovurderinger ud fra borgerens adfærd - hverdagen tilrettelægges med afsæt i low arousal-tilgang for at undgå eller mindske konflikter.
  • Daglig dokumentation ud fra borgerens mål og handleplan.
  • Medarbejderne understøtter borgerne socialt i det omfang, det er muligt, og lægger vægt på, at borgerne har størst mulig indflydelse på eget liv.
  • Støtte og vejledning til personlig pleje.

   Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

  Sidst opdateret: 30. oktober 2023