Gå til hovedindhold

Ligestilling i Aarhus Kommune

Læs mere om arbejdet med ligestilling i Aarhus Kommune.

 • Læs op

Indhold

  Ligestilling i Aarhus Kommune

  I Aarhus Kommune arbejder vi aktivt for ligestilling blandt ansatte. Det gør vi især, fordi vi gerne vil have medarbejdere, der afspejler de borgere, vi arbejder for og med. Vi gør det også, fordi vi ved, at mangfoldighed på arbejdspladsen bidrager til både effektivitet, innovation og kvalitet i opgaveløsningen.

  Vi har et bredt blik på ligestilling. For os handler ligestilling både om ligestilling mellem kønnene og om ligestilling for grupper af mennesker, der bliver opfattet som minoriteter på grund af for eksempel etnicitet, handicap, tro og seksuel orientering.

  I arbejdet med ligestilling fokuserer vi på forskellige indsatsområder. Nogle er vedtaget af Byrådet, mens andre er sat i gang i samarbejdsfora mellem medarbejdere og ledelse eller af kommunens administrative ledelse.

  Uanset hvor beslutningen er truffet, sætter vi handling bag ordene. Både direktørgruppen og ledelsen generelt er optagede af ligestilling og giver deres fulde opbakning til arbejdet.

  Martin Østergaard Christensen
  Stadsdirektør
  2.5.2023

   

  Aarhus Kommunes arbejde med ligestilling mellem kønnene

  På disse sider har vi samlet information om de målsætninger og tiltag, som Aarhus Kommune har for ligestilling mellem kønnene, når det gælder kommunens ansatte.

  Mange af målsætningerne og tiltagene gælder også for ligestilling og mangfoldighed vedrørende for eksempel etnicitet, handicap, tro og seksuel orientering.

  Arbejdet med ligestilling på de kommunale arbejdspladser sker først og fremmest integreret i det almindelige arbejde. Der er altid fokus på, at der skal være lige muligheder og tilgang til medarbejderne uanset køn, etnicitet, handicap, tro og seksuel orientering. Denne mainstreaming er alle ansatte i kommunen forpligtede på.

  Der kan dog vise sig behov for at supplere med særlige initiativer for at fremme ligestillingen. Det gør Aarhus Kommune med forskellige aktiviteter tilpasset det aktuelle behov. Et eksempel er Byrådets beslutning om at arbejde for kønsligestilling på de øverste lederniveauer.

  Aarhus Kommunes indsatser og målsætninger vedrørende ligestilling er kendte og respekterede i hele organisationen. De er en integreret del af det almindelige arbejde og bliver jævnligt italesat i interne mødefora og kommunikationskanaler.

   

  Aarhus Kommune følger op på ligestillingsarbejdet

  En gang om året gør Aarhus Kommune status på personaleområdet. Her indgår også en opgørelse over kønsfordelingen blandt personalet på forskellige områder, og en status på ligestilling og mangfoldighed indgår i beskrivelsen af årets indsatser og opnåede resultater.

  Arbejdet med den årlige status og drøftelsen i Byrådet er afsæt for at udvikle ligestillingsarbejdet i kommunen. Den årlige status afdækker områder, hvor der er behov for at gøre en indsats, og drøftelsen fører til, at nye tiltag udvikles og sættes i værk.

  Sidst opdateret: 11. september 2023