Gå til hovedindhold

Teaterrefusion

I Aarhus Kommune kan kommunale og private institutioner søge om refusion af deres udgifter til godkendt teater.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune har en kulturaftale med Staten som bl.a. indeholder en pulje til refusion af aarhusianske institutioners køb af teater til børn og unge samt turnerende teater. Turnerende teater er teater, der optræder andre steder end på de fysiske teatre, f.eks. i et folkehus, på biblioteker, i byrummet o.l. og forestillingerne henvender sig både til voksne og børn.

  Aftalen gælder for alle kommunale institutioner; folkeskoler, ungdomsuddannelser, dagtilbud – herunder dagplejer – folkehuse og andre institutioner, hvor teater er relevant.

  Derudover har vi i Aarhus Kommune valgt også at støtte private skoler, dagtilbud, og dagplejere, hvilket er helt specielt og kun en mulighed, fordi vi har en kulturaftale med Staten.

  Kulturaftalen giver også mulighed for at lave indsatsområder og projekter, som f.eks. skal udbrede brugen af teater for børn i områder, som er udfordrede på forskellig måde, forestillinger til børn og deres familier i festugen og på børneteaterfestivaller samt forestillinger ved store offentlige arrangementer m.m.

  Spørgsmål til ordningen, ansøgning om og udbetaling af refusion sker ved henvendelse på e-mail til teaterrefusion@aarhus.dk

  Om Teaterrefusion

  Refusionsmidler er midler fra Staten, som Aarhus Kommune får tilført via en 4-årig kulturaftale. Med midlerne følger administrationen af den pulje, som Aarhus Kommune får tildelt og den varetages af Kulturforvaltningens Sekretariat.

  Refusionen tildeles efter reglerne i ”Bekendtgørelse af lov om scenekunst”, hvor der står således:

  ”Staten refunderer 50 procent af kommunernes udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.”

  Hele bekendtgørelsen kan læses her og det specifikke område er beskrevet i kapitel 10.

  Refusionen gælder udelukkende godkendte forestillinger til børn og unge samt godkendte opsøgende/turnerende forestillinger, som retter sig både mod børn og voksne, som er forestillinger der opføres andre steder end på teatrene.

  Som bekendtgørelsen angiver, så er det kommunale institutioner, der kan søge støtte – f.eks. 
  folkeskoler, ungdomsuddannelser, daginstitutioner, fritidshjem, dagplejere, biblioteker og lokalcentre.

  Aarhus Kommune har indgået en kulturaftale med Staten, så har vi mulighed for at bruge midlerne alternativt og bredere f.eks. til projekter, som fremmer udbredelsen af teater i områder, som har særlige udfordringer, eller f.eks. festivaler som åbner teater op for en bredere skare.

  I Aarhus Kommune har vi bestemt, at alle børn skal stilles lige, hvad angår muligheden for at opleve teater i deres barn- og ungdom. Derfor har vi besluttet at også private skoler, institutioner, dagplejer m.v. kan søge om refusion i lighed med offentlige institutioner.

  Alle oplysninger om lovgivning, refusion, godkendte forestillinger og meget andet findes på Teatercentrums hjemmeside.

  Refusionsgodkendt børneteater udgives hvert år som ”Den Røde Brochure” for den kommende sæson. Den findes i bogform, men den digitale version er altid opdateret, og den finder man her.

  Refusionsgodkendt opsøgende/turnerende teater udgives ligeledes hvert år. Den hedder ”Den Grønne Brochure”. Den findes kun som digitalt opslagsværk her.

  KOMMUNALE SKOLER skal søge via hjemmesiden ”ULF – Udviklings- og Læringsforløb ULF i Aarhus”

  Det er Børnekulturhuset (under Kulturforvaltningen) som i en forsøgsperiode varetager opgaven for Børn og Unge. Derfor vil det være Børnekulturhuset, der vil bekræfte bestillingen af teater og betaling vil ske gennem Børnekulturhuset.

  Mangler man hjælp og inspiration til at vælge den rigtige forestilling, så findes der et udbud af lokale forestillinger på ULF, eller man kan kontakte Børnekulturhusets medarbejdere.

  KOMMUNALE OG PRIVATE DAGTILBUD (børn fra 0-skolealderen):
  Dagtilbud – institutioner, klubber og dagplejere m.v. – er fra sommerferien 2021 underlagt de almindelige regler for teaterrefusion; der ydes 50% refusion til godkendte forestillinger. De resterende 50% skal dagtilbuddet betale selv.

  For de kommunale dagtilbud gælder det, at beløbet skal betales indenfor eget budget, da Børn og Unge ikke på nuværende tidspunkt har valgt at afsætte et beløb centralt til dette.

  Institutionen skal selv kontakte teatret for bestilling. I sammenhæng med dette, skal man kontakte Kulturforvaltningens Sekretariat via til teaterrefusion@aarhus.dk 

  Følgende oplysninger skal fremgå af mailen:

  • Institutionens navn
  • Navn på teateret og forestillingen, som man ønsker refusion til
  • Dato for forestillingen
  • Forestillingens pris uden moms

  Derefter er proceduren følgende:

  • Når institutionen har modtaget og betalt fakturaen, skal den sendes som en PDF-fil til  teaterrefusion@aarhus.dk.
  • Mailen skal indeholde oplysninger om az-ident på den ansatte, som kan modtage en 
   intern faktura i OPUS.

  Søg refusion i god tid inden forestillingen spilles. Der kan ikke søges refusion efter afvikling.

  PRIVATE SKOLER, SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ANDRE KOMMUNALE
  INSTITUTIONER (f.eks. lokalcentre, biblioteker), skal henvende sig til Kulturforvaltningens Sekretariat via mail til teaterrefusion@aarhus.dk 

  Følgende oplysninger skal fremgå af mailen:

  • Skolens/institutionens navn
  • Navn på teateret og forestillingen, som man ønsker refusion til
  • Dato for forestillingen
  • Forestillingens pris uden moms

  Derefter er proceduren følgende:

  • Når institutionen har modtaget og betalt fakturaen, skal den sendes som en PDF-fil til  teaterrefusion@aarhus.dk.
  • Mailen skal indeholde oplysninger om, hvilket CVR-nummer refusionen skal udbetales til. OBS! der skal være tilknyttet en NemKonto til CVR-nummeret for at vi kan udbetale. 

  Søg refusion i god til inden forestilling spilles. Der kan ikke søges refusion efter afvikling.

  Der skal søges om refusion inden forestillingen afvikles. Der kan ikke søges om refusion efter afvikling af forestillingen. Vi anbefaler at søge i god tid.

  Læs om muligheden for tilskud til offentlig transport her.

  Vi gør opmærksom på, at forestillinger på Aarhus Teater og Den Jyske Opera ikke er omfattet af denne refusionsordning. Grunden er, at de to institutionerne har hjemtaget formidlingstilskud til forestillinger for børn og unge, som gør, at billetpriserne allerede er reduceret. Aarhus Teater kan dog i visse tilfælde låne deres lille scene ud til forestillinger. I de tilfælde vil det konkrete teater selv udbyde forestillingerne til salg. Disse forestillingerne vil være omfattet af vores refusionsordning.

  Det samme gør sig gældende for Århus Musikhus´ forestillinger. Her vil visse forestillinger være reduceret med formidlingstilskud og dermed ikke kunne opnå yderligere refusion hos Kulturforvaltningen. Hvis det ikke fremgår i forbindelse med billetbestillingen, og søger man refusion hos Kulturforvaltningen, vil Kulturforvaltningen undersøge vilkårene og evt. give afslag på refusion.