Gå til hovedindhold

Honorarstøtte

Puljen for honorarstøtte i 2024 er lukket. Næste ansøgningsfrist forventes at ligge ultimo september 2024.

Indhold

  Puljens formål

  at støtte aarhusianske spillesteder og musikforeninger, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik af høj kvalitet.

  Hvem kan søge

  Rytmiske spillesteder og musikforeninger beliggende i Aarhus Kommune.

  Ansøgningsfrist 

  Ansøgningsfristen for 2024 er d. 25. september 2023 kl. 23.59.

  Honorarstøtten er sammensat af et tilskud fra kommunen og fra staten, der hver dækker 50% af musikerhonorarerne. Derfor skal du også søge Statens Kunstfonds honorarstøtteordning ved fristen d. 2. oktober 2023 kl. 14.00.

  Find mere information længere nede på siden og på Statens Kunstfonds hjemmeside: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder

  Betingelser 

  Det er en betingelse, at:

  • spillestedet / musikforeningen afholder mindst ti koncerter årligt
  • fordelt på mindst seks måneder
  • at der er offentlig adgang til de støttede koncerter
  • og at der tages entré til de støttede koncerter

  Det er også en betingelse for udbetalingen, at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere. Dansk Musiker Forbunds minimumstarif kan findes her: https://dmf.dk/tariffer

  Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.

  Hvad kan der søges til?

  Musikerhonorarer.

  Bemærk at honorarerne er øremærket til musikere og der derfor ikke gives støtte til fx lydteknikere.

  Puljens størrelse

  Aarhus Kommunes bevilling for 2024 er ca. 1,1 million kr.

  Det endelige beløb kendes, når Aarhus Byråd har vedtaget sit budget for 2024.

  Der er ingen øvre grænse for, hvor højt et beløb, der kan søges om. Du kan finde en liste over størrelserne på de seneste uddelinger nederst på siden under ”Download”.

  Det mindste tilsagn, som Aarhus Kommune vil bevilge for 2024, vil svare til 30 honorarstøtteklip á 1.190 kr. eller 35.700 kr.

  Et honorarstøtteklip er for 2024 i alt 2.380 kr., som er finansieret med 1.190 kr. fra staten og 1.190 kr. fra kommunen.

  Honorarstøttens sammensætning

  Ordningen har baggrund i statens regler om honorarstøtte og finansieres med halvdelen fra staten og halvdelen fra kommunen, så den samlede offentlige støtte dels er bevilget af Aarhus Kommune, dels af Projektstøtteudvalget for Musik under Statens Kunstfond.

  Du skal derfor også sende en ansøgning til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik senest d. 2. oktober 2023 kl. 14.00. De to ansøgninger skal indeholde samme oplysninger.

  Bemærk, at du endnu ikke vil have modtaget svar på din ansøgning til Aarhus Kommune inden Statens Kunstfonds frist.

  Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik foretager sin egen selvstændige vurdering af ansøgningen.

  Læs mere: https://www.kunst.dk/for-ansoegere/soeg-tilskud/honorarstoette-til-rytmiske-spillesteder

  Sådan søger du 

  Du skal ansøge via Aarhus Kommunes AnsøgningsPortal ved at klikke på linket herunder.

  Du skal udfylde og vedhæfte de obligatoriske ansøgningsskemaer, som du finder nederst på siden under ”Download”. Skemaerne er markeret Bilag 1-4. 

  Bilagene skal vedhæftes din ansøgning i pdf-format. Desuden skal det seneste årsregnskab for musikforeningen/spillestedet være vedlagt i pdf-format. Hav disse bilag parat, når du åbner AnsøgningsPortalen for at ansøge.

  Opret ansøgning ved at klikke her

  Behandling af ansøgninger for 2024 

  Afgørelser om tildeling af den kommunale honorarstøtte træffes af Aarhus Kommunes Musikråd, der foretager kunstfaglige kvalitetsvurderinger af de indkomne ansøgninger. 

  Aarhus Kommunes Musikudvalg afholder samtaler med ansøgerne d. 4. og 5. oktober 2023

  På baggrund af ansøgningerne og samtalerne beslutter Musikrådet hvilke ansøgninger der imødekommes og støttens størrelsesorden.  

  Musikrådet lægger særligt vægt på

  • Den kunstneriske kvalitet
  • Spillestedets/musikforeningens evne til at se sig selv som værende et aktiv for det aarhusianske musikmiljø 
  • evnen til samarbejde med andre koncertarrangører i Aarhus
  • At koncertprofilen bidrager til det samlede udbud af livemusik i kommunen

  Alle bevillinger af honorarstøtte vil blive offentliggjort på denne side med oplysning om spillestedet/musikforeningens navn og beslutning. Alle ansøgninger vil være offentlige ved anmodning om aktindsigt.