Gå til hovedindhold

Opret en aftenskole

Din aftenskole skal opfylde en række krav for at blive godkendt. Læs mere om kravene her.

 • Læs op

Indhold

  For at kunne blive godkendt som aftenskole/oplysningsforbund, og derved få tilskud af Aarhus kommune, skal man opfylde en række krav, som bl.a. fremgår af Folkeoplysningsloven eller i resumé af loven samt Folkeoplysningsbekendtgørelsen.

  Indsend en kortfattet ansøgning, der beskriver de aktiviteter I påtænker at gennemføre i resten af kalenderåret eller i første hele kalenderår samt et vedlagt budget. Bemærk, at tilskudsbevillingen først kan træde i kraft, når foreningen har været til møde i forvaltningen til gennemgang af de kommunale retningslinjer for aftenskoleområdet.

  Der er en række generelle krav man skal opfylde for at oprette nye aftenskoler og oplysningsforbund.

  Man skal:

  • være hjemmehørende i Aarhus Kommune

  • have åbenhedkriterium/annoncering

  • opkræve deltagerbetaling

  • udstede deltagerkvittering, der som minimum skal indeholde hold-nummer, kursus start, fag/emne, tilrettelæggelsesform, timetal (det betalte timetal), betalt kursus pris, deltagerens navn, adresse, bopælskommune og CPR-nr. eller fødselsdata. Deltagere fra andre kommuner skal altid oplyse CPR-nr. Kopi af kvitteringen skal opbevares som bilag til regnskabet.

  • lave holdvis registrering af undervisning/foredrag mv. koblet sammen med en fremmøderegistrering

  • indberette deltagere fra andre kommuner af hensyn til mellemkommunal refusion

  • yde rabat på deltagerbetalingen til arbejdsledige, pensionister, efterlønsmodtagere, handicappede, øvrige (personer i alderen 60-65/67 år uden arbejdsindtægt) og studerende/lærlinge, der kan dokumentere, at de er omfattet af ordningen. Rabatten refunderes af forvaltningen mod indsendelse af afregningsblanketter

  • tegne en arbejdsskadeforsikring

  • udarbejde statistik

  • aflægge regnskab

  • administrere løn, der enten kan udbetales af initiativtageren eller af Aarhus Kommune

  Vejledninger

  Find yderligere information i disse vejledninger:

  Nye initiativtagere og nye aftenskoler kan i henhold til folkeoplysningsudvalget retningslinjer maksimalt søge om tilskud til 350 undervisningstimer i det første år.

  Tilskud til nye initiativtagere pr. 1. oktober 2023

  Herunder finder du de maksimale tilskudstimer for undervisning, fleksible tilrettelæggelsesformer og foredrag. Der er mulig at kombinere forskellige undervisningstyper.

  Tilskud til undervisning og fleksible tilrettelæggelsesformer (FT):

  • Maksimalt tilskud pr. time til undervisning eller FT: 1/3 x kr. 387 = kr. 129 
   Maksimalt tilskud til undervisning udgør således: 350 x kr. 129 = kr. 45.150
  • Maksimalt tilskud pr. time til handicapundervisning eller FT: 7/9 x kr. 387 = kr. 301
  • Maksimalt tilskud til handicap undervisning udgør således: 350 x 301 timer = kr. 105.350
  • Maksimalt tilskud pr. time til instrumentalundervisning (ikke FT): 5/7 x kr. 387 = kr. 276
   Maksimalt tilskud til instrumental undervisning udgør således 350 x kr. 387 = kr. 96.750

  Tilskud til foredrag

  • Maksimalt tilskud pr. foredrag: 6 x kr. 129 = kr. 774
   Maksimalt tilskud til foredrag udgør på årsbasis: 350 x kr. 129 = kr. 45.150