Gå til hovedindhold

Hjælp til at stemme

Du kan få hjælp til at stemme på valgdagen eller til at brevstemme, hvis du har behov for det.

 • Læs op

Indhold

  Alle, som beder om hjælp til at stemme til et valg, kan få hjælp på afstemningsstedet.

  Personlig bistand til stemmeafgivning skal som udgangspunkt ydes af to valgstyrere eller tilforordnede.

  Du kan i stedet vælge at få hjælp af en person, som du selv vælger (en personlig hjælper). Det kan være et familiemedlem, en ven eller en ægtefælle. Hvis du får hjælp af en personlig hjælper, som du selv har udpeget, skal der dog også altid være en valgstyrer eller tilforordnet vælger til stede, når du afgiver din stemme.

  For at få hjælp til at stemme kræver det, at du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig med at sætte krydset, utvetydigt kan fortælle dem, hvilket parti eller hvilken kandidat du ønsker at stemme på. Det er ikke nok, at det for eksempel står på en seddel, som du har haft med hjemmefra, eller at det bliver formidlet ved hjælp af en tolk.

  Der er dog mulighed for personlig bistand udelukkende af en personligt udpeget hjælper hvis:

  • Vælgeren selv udtrykkeligt og utvetydigt giver ønske herom og
  • Ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

  Er du for eksempel indlagt på et hospital eller indsat i et fængsel eller arresthus, er stemmemodtagerne ansatte i institutionen.

  Er du beboer på et plejehjem, en beskyttet bolig, et kvindekrisecenter eller en boform for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller lignende, er det to tilforordnede vælgere, der er stemmemodtagere. Du kan også få hjælp til at afgive din stemme.

  Lige som på valgdagen kan du udpege en personlig hjælper.

  Læs mere om hvem, der må hjælpe dig med at stemme.

  Det gælder alt, hvad de må vide om, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om, du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke. 

  Der er fire valgsteder i Aarhus Kommune, der har særligt handicapvenligt udstyr. De er udstyret med hæve-sænke borde og CCTV foruden sort filtpen og lup. På disse valgsteder er der også adgang for kørestole.

  De fire valgsteder med særligt udstyr er:

  • Dokk1
  • Hasle Skole
  • Rosenvangskolen 
  • Folkehuset Ankersgade

   

  Du kan ansøge om at skifte afstemningssted til Europa-Parlamentet 9. juni 2024, hvis du på grund af et handicap eller nedsat førlighed ønsker at benytte et andet afstemningssted end det, du ellers tilhører.

  Du kan ansøge ved at benytte Ansøgning om overførsel til et andet valgsted

  Du kan tidligst indgive din ansøgning den 12. maj 2024.

  Din ansøgning skal være Folkeregisteret, Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C i hænde senest fredag den 31. maj 2024 kl. 12.00.

  Har du spørgsmål omkring ansøgningen, kan du ringe til Folkeregisteret på tlf. 89 40 10 30.

  Sidst opdateret: 26. april 2024