Gå til hovedindhold

Supplerende materiale til byrådet

Onsdag d. 25. januar 2023 fik Aarhus Byråd indblik i supplerende materiale til brug som baggrund for kommende politiske drøftelser om den ansøgte udvidelse af Aarhus Havn. Se det supplerende materiale her.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du vil dykke ned i det materiale, Aarhus Byråd blev præsenteret for, anbefaler vi, at du først orienterer dig i læsevejledning.

  Se læsevejledningen for materialerne

  Høringsnotat i proces, januar 2023

  Der foreligger en inddeling af indkomne bemærkninger i emner. Indenfor disse emner er der lavet et resume samt beskrevet, hvem der er myndighed for det konkrete emne. Notatet er under udarbejdelse, hvorfor der endnu står 'Udkast' i dokumentet.

  Se inddeling af indkomne bemærkninger

  Samlet opsamling på borgerinddragelsessporet, januar 2023 - temamøder og borgerkonferencer

  Den samlede opsamling giver et indblik i og billede på de mange dilemmaer og spørgsmål, der er blevet belyst i forbindelse med temamøderne og borgerkonferencerne samt de yderligere belysninger, der er blevet lavet på baggrund heraf.
  Foruden den samlede opsamling ligger der for hvert temamøde en skriftlig og visuel opsamling, der belyser det pågældende tema, der har været behandlet herunder behov, visuel påvirkning, klima og havmiljø.

  Se den samlede opsamling på borgerinddragelsessporet

  Beskæftigelsesanalyse, maj 2022 - udarbejdet af Incentive

  Formålet med analysen er at belyse, hvordan aktiviteterne i Aarhus Havn påvirker beskæftigelse og værditilvækst lokalt og nationalt. Analysen viser, at virksomheder med tilknytning til Aarhus havn beskæftiger 17.255 (årsværk), hvor af 8.850 er beskæftiget indenfor Aarhus Kommunes grænser. Havnens samlede aktiviteter generer skatteindtægter i omegnen af 3 mia. kr. i hele Danmark - 0,7 mia. kr. af disse tilfalder Aarhus Kommune.

  Se beskæftigelsesanalysen

  Beskrivelse af distribution, januar 2023 - udarbejdet af Aarhus Havn

  Se, hvordan fragten der kommer til Aarhus distribueres videre

  Analyse af behovet for en havneudvidelse, august 2022 - udarbejdet af Rambøll

  I rapporten beskrives tre scenarier. Et basisscenarie, som vurderes mest sandsynligt, samt et højvækst-, og lavvækst scenarie. I alle tre vækstscenarier vil der være behov for en udvidelse af Aarhus havn.

  Se analysen af behovet for en havneudvidelse

  Arealbehovsanalyse, august 2022 - udarbejdet af Rambøll

  På baggrund analysen af behovet for en havneudvidelse, vurderer Rambøll det konkrete arealbehov for hver af scenarierne.

  Se vurderingen af arealbehov

  Potentialer og konsekvenser ved alternativer til Yderhavnen, januar 2023 - udarbejdet af HBS Economics 

  En analyse af potentialer og konsekvenser ved fire politisk besluttede alternativer til Yderhavnen.

  Se analysen af potentialer og konsekvenser

  CO2 i anlægsfasen og ved godstransport med og uden Yderhavn, januar 2023 - teknisk baggrundsnotat udarbejdet af Aarhus Kommune

  COWI har udarbejdet en række beregninger af de CO2-mæssige konsekvenser ved anlæggelsen af Yderhavnen. Beregningerne fokuserer på udledningen af CO2 ved etableringen af Yderhavnen og på CO2-udledningen ved transport af gods med og uden Yderhavnen.

  Se det tekniske baggrundsnotat for beregningerne af CO2-mæssige konsekvenser

  Bilag 1: CO2 i anlægsfasen og ved godstransport med og uden yderhavn - udarbejdet af COWI, januar 2023.
  Se beregningen for CO2 i anlægsfasen med og yden yderhavn
  Bilag 2: CO2 i anlægsfasen - med og uden grøn omstilling - udarbejdet af COWI, januar 2023.
  Se beregningen for CO2 i anlægsfasen med og uden grøn omstilling
  Bilag 3: Transportveje for godstransport med og uden Yderhavn - udarbejdet af COWI, januar 2023.
  Se analysen af transportveje for godstransport
  Bilag 4: CO2-estimat for containertransport til Spanien - udarbejdet af COWI, januar 2023.
  Se CO2-estimatet for containertransport til Spanien
  Bilag 5: CO2-estimat for Boxbay - udarbejdet af COWI, januar 2023.
  Se CO2-estimatet for Boxbay

  Breve fra Borgerpanelet

  Aarhus Byråd har etableret et borgerpanel med ønske om at høre almindelige borgeres perspektiver og overvejelser om den ansøgte havneudvidelse. På et afsluttende møde mellem Aarhus Byråd og Borgerpanelet den 26. januar, har borgerpanelets medlemmer læst deres brev op, som svarer på spørgsmålet: Hvordan vægter du fordele og ulemper ved en udvidelse af Aarhus Havn?

  Det har været op til borgerne selv, hvordan de har ønsket at underskrive sig i brevene og deraf også, hvor anonyme de har ønsket at være.

  Se brevene og det øvrig materiale vedr. Borgerpanelet

  Sidst opdateret: 29. januar 2024