Gå til hovedindhold

Byvækst omkring Frydenlund Centret

To projektudviklere har søgt om at omdanne området omkring Frydenlud Centret. De to projekter lægger op til store forandringer i området med etagebyggerier i to til seks etager med forskellige typer boliger samt butikker i stueetagen på det eksisterende center.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Byråd ønsker byvækst i prioriterede akser og områder. To projektudviklere har sammen søgt om at omdanne området omkring Frydenlund Centret. Et område, som i kommuneplanen allerede er udpeget som vækstakse.

  Klik her for at læse mere i Kommuneplan 2017

  På det eksisterende Frydenlund Center er der søgt om et etagebyggeri i fire til seks etager med boliger og butikker i stueetagen. På Viborgvej 100 en etageboligejendom i op til fire etager med små boliger mod Viborgvej. På Haslevangsvej 2 en lavere boligbebyggelse i to stænger på op til tre etager ud mod Viborgvej. 

  Status

  Vi har placeret skilte i området, hvor du kan scanne en QR-kode og bidrage med dine gode ideer til de kommende byrum.

  Du kan også udfylde spørgeskemaet her.

  Derudover er vi i gang med at undersøge, om ansøgningen og de to projekter lever op til kommuneplans retningslinjer om kvalitet i nybyggeri. Det gælder for eksempel opholdsarealers størrelse og beliggenhed, kantzoners indretning og kvalitet og indarbejdning af biodiversitet. Derudover er der særligt fokus på arkitekturen, da der vil være tale om en markant bebyggelse.

  Status i april 2024 er, at Teknik og Miljøs ledelse har godkendt nogle forudsætninger, som projektudviklere færdigbearbejder projekterne på baggrund af. Blandt andet en byggemulighed for Frydenlund Centret på cirka 24.000 kvadratmeter, som svarer til en bebyggelsesprocent på cirka 216. Desuden kan antallet af parkeringspladser sættes væsentligt ned på grund af den korte afstand til centrum og kort afstand til et kommende letbanestop eller BRT-stop. Nedrivning af eksisterende villaer og nuværende centerbygning er også godkendt, som forudsætninger for projekterne. Der er ikke er tale om endelige beslutninger, idet den kompetence ligger hos byrådet.

  Har du input, en holdning eller bekymring om projektet, kan du henvende dig personligt til borgerinddrager Rikke Baattrup Sørensen via kontaktformularen.

  Spørgsmål og svar

  I 2017 viste projektudviklerne NREP og Ejsingholm interesse for at udvikle og revitalisere Frydenlund Centret og omdanne to nærliggende villaer til etageboliger. Projektforslagene understøttede retningslinjerne i Aarhus Kommuneplan 2017, om byvækst i prioriterede akser.

  Klik her for at læse mere om byvækst i prioriterede akser i Kommuneplan 2027

  2017-2024 har været en længerevarende afklaringsfase, hvor Aarhus Kommunes planafdeling sikrer, at projekterne lever op til de kvalitetskrav, som Aarhus Byråd stiller gennem kommuneplan. Specifikt i denne sag har drøftelser om lejligheders størrelser, størrelse og højde på bebyggelser og bygningers placering fyldt meget.

  Den næste milepæl i lokalplanprocessen kaldes "igangsætningen". Igangsætning betyder, at projekterne accepteres af teknik og Miljøs ledelse og lokalplanskrivningen kan gå i gang. Det forventes at ske inden eller umiddelbart efter sommer.  Lokalplanforslaget skal fremlægges til politisk behandling i byrådet. Hvis byrådet godkender lokalplanforslaget, sendes det i offentlig høring i otte uger. I den forbindelse forventer Aarhus Kommune at afholde et åbent borgermøde. Dette bliver tidligst i efteråret 2024.

  Projektudvikler ønsker at revitalisere lokalcentret, så det igen omfatter butikker i form af dagligvarer og eventuelt udvalgsvarebutikker.

  Projektudvikler lægger op til parkering delvist under terræn og under bygningen.

  Tidligere aktiviteter

  Sidst opdateret: 20. juni 2024