Gå til hovedindhold

Byudvikling i City Vest-området

City Vest og området omkring er under udvikling. Formålet er, at centret og lokalområdet bliver mere attraktivt og fungerer endnu bedre i fremtiden.

 • Læs op

Indhold

  City Vest og området omkring er under udvikling. Formålet er, at centret og lokalområdet bliver mere attraktivt og fungerer endnu bedre i fremtiden.

  City Vest er et vigtigt sted for byen og bydelen, og derfor er Aarhus Kommune i gang med et grundigt afklaringsforløb, hvor vi undersøger muligheder for byudvikling i området. Det er udvikler A. Enggaard, der har ansøgt om at få udarbejdet en ny lokalplan for City Vest området, så der kan ske ny byudvikling.

  Status: Hvad er næste skridt?

  Aarhus Kommune er lige nu i den afklarende fase, hvor vi afgrænser opgaven og undersøger, hvordan lokalplanen kan påvirke lokalområdet. Vi forsøger at have blik for, at centret og bydelen skal fungere i selve omdannelsen, som kan strække sig over flere år.

  Sideløbende med lokalplanlægningen behandles en byggesag om modernisering og ombygning af den nordlige tredjedel af centret. Målet med byggesagen er at sikre butikkernes overlevelse og bydelens mulighed for indkøb samt at få et moderniseret center klar til at rumme de butikker, der midlertidigt er flyttet ned i den sydlige del.

  Uanset udfaldet af lokalplanlægningen prioriteres hurtig gennemførelse af moderniseringen/ombygningen.

  Spørgsmål og svar

  Det kan vi ikke svare på med sikkerhed endnu. I første omgang skal Teknik og Miljø tage stilling til et lokalplanforslag, der indeholder mulighed for nedrivning. I anden omgang skal byrådet tage stilling til, om planforslaget, der kommer frem til politisk behandling, skal offentliggøres – måske med mulighed for nedrivning, alt efter hvad Teknik og Miljø beslutter i første omgang.

  Det afhænger blandt andet af ovenstående beslutning. Men Enggaard ønsker at ombygge og bevare en tredjedel af centret til butikker, kontorer og andre erhvervsformål, og at opføre boliger på resten af arealerne. Der kan dog godt blive stillet krav om andre anvendelser. Det er en del af afklaringsforløbet.

  Ja, det er planen.

  Nej. Lige nu arbejdes der på at tømme den nordlige tredjedel af centeret, så det kan blive ombygget og moderniseret til fortsat at være et center. Imens er butikkerne rykket ned i den sydlige tredjedel, mod Silkeborgvej, indtil de kan rykke ind i den nordlige del. Dermed kan der være et åbent, men mindre center i hele perioden.

  Planen er, at City Vest genåbner i 2025-2026.

  Det er endnu ikke fastlagt, men centret vil formentlig rumme de faciliteter, man har brug for i en bydel.

  Her ønsker man at bygge boliger på de steder, der ikke fortsat skal være til parkering.

  Ja, men vi kan endnu ikke sige, hvor mange.

  En del af planlægningen handler om at lave gaderum, stier og grønne områder, hvor man kan færdes trygt, fordi der er god belysning og aktivitet.

  I selve transformationsperioden håber vi på at kunne lave et samarbejde mellem de mange bygherrer i området. Det skal sikre god fremkommelighed og belysning samt kommunikation om, hvad der bygges.

  Hertil kommer indsatser om at sikre mod hærværk, og at gøre det rent og trygt at færdes i området - selvom store dele af bydelen kommer til at være omfattet at nybyggeri i en længere periode.

  I afklaringsfasen afdækker vi vilkår eller bespænd for planlægningen, som skal undersøges nærmere. Herudover er der dialog mellem bygherre, Teknik og Miljø og det politiske niveau samt løbende borgerinddragelse og dialog med forskellige parter. Vi har også gennemgået alle høringssvar for at se om der noget, der giver anledning til at ændre planen i denne tidlige fase. 

  Se tidsplanen på Lokalplansportalen

  Du kan deltage i vores inddragelsesaktiviteter. Vi arbejder blandt andet med at opsøge nuværende og mulige fremtidige indbyggere i området for at nå ud til flere målgrupper end dem, der typisk skriver et høringssvar. 

  Hvis man har indsendt et høringssvar til den forudgående offentlige høring, får man direkte besked når, der er et planforslag i høring, og kan også vælge at kommentere på forslaget.  

  Når den offentlige høringsfase starter, kan du give din stemme til kende ved at skrive et høringssvar. Vi holder også et offentligt borgermøde om planforslaget.

  Når den offentlige høring om et forslag til lokalplan er slut, gennemgås alle høringssvar og de vedlægges som bilag til byrådsindstillingen. Nu skal byrådet vurdere, om der skal ændres i lokalplanen ud fra høringssvarene fra både første og anden runde. Man kan i bilagene til byrådsbehandlingen selv læse, hvorvidt lokalplanen anbefales ændret ud fra høringssvarene, eller ikke.  Herefter bliver forslaget til lokalplanen behandlet i byrådet anden gang, til endelig vedtagelse – med eventuelle ændringer.

  Vi har både haft direkte høringer om selve lokalplanen og derudover talt med folk fra bydelen om, hvad der er vigtigt for dem på et mere overordnet bydelsniveau.

  • Workshop med bydelsmødrene: På workshoppen arbejdede vi med ønsker og behov ift. et kommende City Vest (samt området omkring). Vi ville gerne blive klogere på hvilke centret har og bør opfylde, udover indkøb. 
  • Kommunikationskampagne: For at blive klogere på, hvad der kan gøre Gellerup til en attraktiv bydel, har der på Instagram været en platform, hvor brugere kan prioritere blandt en række prædefinerede scenarier, hvad er vigtigst for dem, hvis de skulle bo her. 
  • Workshop med Aarhus Kollegiet: På workshoppen arbejdede vi med, hvad der skal til for at den unge målgruppe vil vælge at bosætte sig permanent i Gellerup. Med udgangspunkt i et fremtidsscenarie kunne de unge lave deres egen prioriteringsliste over behov, visioner og ønsker.  

  Tidligere aktiviteter

  Sidst opdateret: 20. juni 2024