Gå til hovedindhold

Trafik, mobilitet og infrastruktur

Læs mere om trafik, mobilitet og infrastruktur i Aarhus Kommune her.

Indhold

  Vinterregulativ

  Herunder finder du det regulativ, al vintertjeneste indrettes efter i Aarhus Kommune.

  Støjhandlingsplaner

  Støjhandlingsplanerne beskriver, hvordan Aarhus Kommune vil arbejde med at mindske støjgenerne fra trafikken i byen.

  Parkeringspolitik

  Parkeringspolitikken for Aarhus Kommune skal bruges som et aktivt middel i trafikplanlægningen i byen. Siden opdateres løbende med status på udmøntningen af parkeringspolitikken.

  Mobilitetspolitik

  "Mobilitet frem mod 2050" er en gennemgang af investeringsbehovet og de forslag, der menes at kunne løse de mobilitetsudfordringer, der kan vente i Aarhus Kommune frem mod 2050.

  Anlægsprogram - vej- og stianlæg

  I anlægsprogrammet finder du projektbeskrivelser for det anlægsarbejde, der er planlagt i programmet for vej- og stianlæg i Aarhus 2023-2026.

  Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

  Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby sætter rammerne for, hvordan trafikken og infrastrukturen i midtbyen skal udvikle sig.

  Tilgængelighedsstrategi

  Læs Aarhus Kommunes tilgængelighedsstrategi her.

  Grøn Transportplan

  Læs Aarhus kommunes grønne transportplan her.

  Fodgængerstrategi

  Aarhus Kommunes ”Fodgængerstrategi” skal være med til at forbedre forholdene for de gående. Strategien sætter rammerne for, hvordan vi gør det både nemmere, bedre og mere sikkert at være fodgænger i Aarhus.

  Intelligente Transport Systemer

  Teknologi kan være en aktiv medspiller, når det handler om at sikre den bedst mulige afvikling af trafikken. Derfor har Aarhus Kommune investeret i Intelligente Transport Systemer (ITS) for 30 mio. kroner.

  Cykelhandlingsplan

  Cykelhandlingsplanen for Aarhus Kommune sætter rammerne for, hvordan cyklismen kan øges i byen med en række forbedringer for cyklisterne.

  Strategi for trafiksikkerhed

  Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 beskriver, hvordan kommunen frem mod 2020 planlægger at arbejde for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Aarhus Kommune.

  Trafik i Aarhus 2030

  Redegørelsen Trafik i Aarhus 2030 blev udarbejdet i 2012 for at sikre en god mobilitet i byen og belyse en række trafikale udfordringer i fremtiden.

  Strategi for tank- og ladeinfrastruktur: Fossilfri bilisme i Aarhus - vores fælles ansvar.

  Læs Aarhus Kommunes strategi for tank- og ladeinfrastruktur og tilhørende designguide for leverandører her.

  Sidst opdateret: 24. oktober 2023