Gå til hovedindhold
Sundhed og ældre
Sundhed og Omsorg

Sundhedsaftale

- Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen i balance.

 • Læs op

Indhold

  Formålet med sundhedsaftalen er at sikre sammenhæng og koordination af indsatser i de patientforløb, der går på tværs af sektorer. Aftalen omfatter samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis, og skal understøtte sammenhæng mellem sundhedsområdet og andre tæt forbundne velfærdsområder, herunder social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet.
  Sundhedsaftalen fastsætter gennem fælles visioner, prioriterede indsatsområder, målsætninger og bærende principper for samarbejdet en fælles politisk retning.
  Selve sundhedsaftalen er en politisk aftale, og henvender sig primært til politikere samt ledelsessystemet i kommunerne, Regionen og praksissektoren.

  Sundhedsaftalen bygger på fire visioner:

  • Mere lighed i sundhed
  • Mere sundhed for pengene
  • På borgernes præmisser
  • Sundhedsløsninger tæt på borgeren

  Herunder er der tre prioriterede indsatsområder:

  • Fælles investering i forebyggelse - først med fokus på rygning (overvægt som det næste fokusområde)
  • Sammen om ældre borgere - først med fokus på akutområdet
  • Den nære psykiatri - først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom
  Du finder sundhedsaftalen på Region Midtjyllands hjemmeside
  Sidst opdateret: 24. august 2023