Gå til hovedindhold
Kultur, idræt og fritid
Kultur og Borgerservice

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2024-32

Med alle mennesker hele livet.

Politikkens forside
 • Læs op

Indhold

  Politik for Borgerservice og Biblioteker 2024-32

  Som borger i Aarhus Kommune møder man typisk Borgerservice og Biblioteker på et eller flere tidspunkter i løbet af livet. Vi er den samlede indgang til det offentlige, og vores 18 biblioteker er fordelt over hele kommunen, og sikrer fri og lige adgang til viden, folkeoplysning og kultur. Denne politik sætter retningen for vores arbejde de kommende år. Politikken er bygget op om 5 temaer.

  Politikkens fem temaer:

  • Samhørighed og fællesskaber: Borgerservice og Biblioteker vil gøre det nemt for alle borgere at deltage i de fællesskaber som er til rådighed Borgerservice og Biblioteker.
  • Kultur og læselyst: Læsning giver forståelse for hinanden og vores omgivelser – derfor vil bibliotekerne fortsat understøtte borgernes læselyst.
  • Demokrati og dialog: Borgerservice og Biblioteker vil styrke den demokratiske deltagelse og tillid til institutioner gennem dialog og folkeoplysning.
  • Teknologi og mennesker: Borgerservice og Biblioteker vil bygge bro mellem teknologi og mennesker.
  • Klima og grønne vaner: Borgerservice og Biblioteker vil bidrage til den grønne omstilling ved vidensdeling og åbne demokratiske samtaler.

  En rammepolitik og et handlekatalog

  Politik for Borgerservice og Biblioteker (2024-32) er en rammepolitik besluttet af Aarhus Byråd, og er vores rettesnor de næste 8 år. Politikken suppleres med et handlekatalog, som skal realisere politikkens ambitioner med konkrete initiativer og handlinger. Vi kan løbende tilpasse handlekataloget i takt med borgernes behov og de politiske prioriteringer forandres. Første handlekatalog vil være færdigt i sommeren 2024.

  Udvikling af den nye politik

  Politik for Borgerservice og Biblioteker er blevet til i samtaler med byens borgere, samarbejdspartnere og politikerne i vores by. Vi har inviteret til nye former for inddragelse med fx drømmeworkshops og ‘forsamlingshus’. Her har borgere bidraget til både idéudvikling og validering af politikken. Derudover har vi spurgt til aarhusianernes ønsker og behov ved et spørgeskema udsendt til over tyve tusinde borgere. Det gav os indsigt i aarhusianernes holdninger, adfærd og kendskab til Borgerservice og Biblioteker. Politikken står dermed på en solid inddragelse af både borgere, interessenter og medarbejdere. I realiseringen af politikkens ambitioner vil vi forsætte med at inddrage byens borgere og vores interessenter, og løbende være i tæt dialog med vores omverden. 

   

  Sidst opdateret: 15. marts 2024