Gå til hovedindhold
Kultur, idræt og fritid
Kultur og Borgerservice

Kulturpolitik

"Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden"

Indhold

  Kulturpolitikken - 2021-2024
  Cultural Strategy - 2021-2024

  Med kulturpolitik 2021-2024 fremlægges Aarhus Kommunes vision og mål på kulturområdet.

  Kulturpolitikken er blevet til i tæt dialog med byens mange kulturaktører, borgere, organisationer og mange flere. Det er skrevet i et usædvanligt år – 2020 – hvor den globale covid-19 pandemi har sat samfundet under pres. For kulturlivet har pandemien haft voldsomme konsekvenser. Samtidig er det også under nedlukningen blevet tydeligt, at kunst og kultur har en kæmpe værdi for rigtig mange mennesker. Kulturpolitik har måske aldrig været vigtigere end lige nu.

  Visionen for den nye kulturpolitik lyder:

  ”Aarhus – med kulturen i hjertet og blikket mod verden”.

  Vi vil realisere visionen og sikre fokus på målene gennem kulturpolitikkens seks temaer. Temaerne vil således fungere som pejlemærker, når der skal foretages politiske prioriteringer i den kommende periode.

  Temaer:

  • Et stærkt fundament
  • Kultur er velfærd
  • Dannelse og uddannelse
  • Åbne arme – åbent sind
  • Globalt udsyn og ansvar
  • Klima

  Der er udarbejdet en handleplan, som inden for hvert af de seks temaer viser, hvordan vi vil arbejde med målene gennem konkrete initiativer. Handleplanen er et dynamisk dokument, der forventeligt vil udvikle sig i løbet af perioden, som nye initiativer opstår. For at følge fremdriften vil status på handleplanen årligt blive fremlagt på kulturudvalget.

  Aarhus Kommunes Kulturpolitik for 2021 - 2024 blev vedtaget af Aarhus Byråd den 24. februar 2021. 

  Handleplan for kulturpolitikken
  Sidst opdateret: 24. august 2023