Gå til hovedindhold
Familer, børn og unge
Borgmesterens Afdeling

Handicappolitik

Aarhus Kommunes Handicappolitik lægger sporene for arbejdet på handicapområdet i Aarhus Kommune ved at fastsætte de tematiske hovedelementer, målsætninger og initiativer på området.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommunes Handicappolitik ” Aarhus en god by for alle” blev vedtaget i Byrådet i august 2019 og er gældende frem til 2023.

  Aarhus Kommunes handicappolitik er skabt i et tæt samarbejde og dialog med Handicaprådet. Desuden har der været afholdt en række workshops undervejs, hvor Aarhus Kommunes medarbejdere og borgere har haft mulighed for at komme med inputs.

  Aarhus Kommunes handicappolitik danner rammen for det fremtidige arbejde på handicapområdet og skal ses i sammenhæng med ”Fortællingen om Aarhus”, ”Aarhus målene” samt Aarhus Kommunes øvrige politikker. Politikken består af en vision, en beskrivelse af det fælles menneskesyn og af fire fokusområder. Det er de enkelte magistratsafdelinger som skal implementere politikken og der laves en midtvejsevaluering, som skal afrapporteres til Byrådet.

  Handiccappolitikken

  Sidst opdateret: 24. august 2023