Gå til hovedindhold

Effektiviserings-katalog

Effektiviseringsarbejdet handler om at sikre kommunens borgere størst mulig nytte og effekt af de ressourcer, der er til rådighed.
Dette arbejde synliggøres i de årlige effektiviseringskataloger, der kan downloades.

 • Læs op

Indhold

  Katalogerne lægger op til, at de udvalgte og beskrevne projekter årligt skal følges op, indtil de forventede økonomiske effekter enten er fuldt ud realiseret eller tilfredsstillende sandsynliggjort.

  Kataloget skal være med til at udbrede kendskabet til de mange tiltag, der arbejdes på i hele kommunen, således at det kan inspirere ledere og medarbejdere på tværs af magistratsafdelinger.

  Projekterne er mangeartede både i bredden af temaer, men også i hvilken fase de befinder sig i. Derfor kan det for nogle projekter være nødvendigt med flere års opfølgning, mens andre allerede ved beskrivelsen er fuldt gennemført.

  Kataloget er blevet udarbejdet i perioden 2015-2020, og har været forelagt byrådet ifm. den årlige regnskabsaflæggelse.. De seneste år beskrives effektiviseringer blandt andet ved temaer som digitalisering, administrative forenklinger, strukturændringer, faglige udviklingsprojekter og velfærdsteknologi.

  Se det i Aarhus i Tal