Gå til hovedindhold

Budget 2022

Læs mere om Budget 2022 i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Forligspartierne har først og fremmest lagt vægt på at styrke velfærdsområderne – ældreområdet, socialområdet og specialundervisningen i folkeskolen, og partierne har prioriteret yderligere over 800 mio. kr. i budgetperioden til velfærd. Hertil kommer, at der også tilføres 1,1 mia. kr. i budgetperioden til den borgernære service fra budgetmodellerne.

  Se forligstekst og bilag dertil

  Politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

  Se politiske reaktioner på Budgetforlig 2022

  20. september: Ramme for budgetforhandlingerne

  Samtlige partier i Aarhus Byråd indgik den 20. september i enighed aftalt en ramme for budgetforhandlingerne.

  Aftalen kan i sin helhed ses i vedhæftede dokument, som er underskrevet af repræsentanter for alle partier i Aarhus Byråd.

  Se aftalen i fuld ordlyd

  Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2022.

  Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:

  • I det omfang regnskabsresultatet ikke lever op til de opstillede klimamål på 1,3 mio. tons. CO2e, fremsendes der ultimo juni en indstilling til Magistraten. Indstillingen angiver handlemuligheder, som kan danne udgangspunkt for, at korrigerende handlinger kan indarbejdes i Magistratens budgetforslag.
  • Pengene fra anlægsreserven i 2024 og 2025 vedr. bufferen udmøntes ved, at magistratsafdelingerne fremsender anlægsforslag, som prioriteres i de politiske forhandlinger. Det samme gælder puljerne til øvrig kollektiv trafik, infrastruktur/veje, kombinationsrejseanlæg, miljø og biodiversitet samt klimasikring – medmindre Teknik og Miljø forud for budgetlægningen har fremsendt indstilling til Byrådet for den enkelte pulje med en samlet plan for anvendelsen.

  Budgetproceduren for budget 2022
  Bilag 1: Tidsplan for budgetprocessen Budget 2022
  Bilag 2: Forløbet af og forudsætninger for budgetlægningen for Budget 2022
  Bilag 3: Fordeling af rammereduktioner som følge af fællesbidraget

  Reaktionerne er listet i den rækkefølge, de er udsendt.

  Jacob Bundsgaard: Budgetforlig i Aarhus Kommune: Mere borgernær velfærd og grøn omstilling

  Medom: Budgetforliget er et velfærdsforlig med solide grønne aftryk

  Rådmand Kristian Würtz' kommentar til budgetforliget

  Budgetforlig er et farvel til nedslidte pavilloner

  Budgetforlig: Aktive jobindsatser skal banke ledigheden i bund

  Enhedslisten: For stramt budget med nedskæringer i sigte

  24 millioner kroner til nye idrætsfaciliteter

  Budgetforlig sikrer frivillige til flere store events

  Aarhus får nyt familie- og verdensbad

  Aarhusianske biblioteker klæder børn og unge på til medie-fremtiden

  Fritidspas udvides med kultur

  Liste Trivsel, Velfærd og Reel Borgerinddragelse trækker sig fra Aarhus kommunes budgetforlig 2022

  Dansk Folkeparti Århus: Et budgetforlig med mange DF-aftryk

  Budgetforlig: Mennesker med demens sikres bedre pleje

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023