En række nøgletal viser - i den såkaldte 6-bynøgletalsrapport for 2017 - ligheder og forskelle mellem Odense, Aalborg, Esbjerg, Randers, København og Aarhus kommuner på udvalgte områder.
I rapporten er der en række nøgletal for forskellige kommunale opgaveområder eksempelvis:

  • Skole
  • Dagtilbud
  • Ældre
  • Kultur og fritid

Rapporten sammenligner landets største kommuner på en række områder. Både udgiftsniveau pr. indbygger, aktivitetsniveauer og mere specifikke opgørelser for områder, som tilsammen eksemplificerer kommunernes store og mangeartede opgavepalette:

  • Hvad er den gennemsnitlige skolestørrelse?
  • Hvor stor er kommunens kassebeholdning pr. indbygger?

Rapporten udkommer hvert andet år, og kommunerne bruger tallene som grundlag for yderligere debat om de udvalgte aktivitetsområder.
Mest interessant i nøgletalsrapporten er selvfølgelig udgiftsniveauet, hvilket i høj grad afspejler kommunernes forudsætninger og prioriteringer.

Forskelle i bl.a. konterings- og budgetteringspraksis betyder, at der er visse forskelle mellem kommunerne som gør, at det kan være vanskeligt at sammenligne enkelte af nøgletallene. Først og fremmest skal tallene således øge interessen for at dykke ned i de forskellige områder og derved skabe en platform, hvorpå yderligere debat kvalificeres.