Gå til hovedindhold

Bestyrelser i dagtilbud og forældreråd

Du kan som forælder blive en del af bestyrelsen og forældrerådet i dit barns dagtilbud.

Indhold

  Du kan som forældre blive valgt ind i bestyrelsen eller forældrerådet i dit barns dagtilbud når der afholdes lokalvalg.
  For at få yderligere informationer om lokalvalget skal du kontakte dit barns institution.


  Dagtilbudsbestyrelsen har blandet andet indflydelse på principperne for dagtilbuddets:

  • Pædagogik
  • Budget
  • Ansættelse af ledere og medarbejdere
  • Formulering af læreplaner
  • Børnemiljøvurdering
  • Åbningstider
  • Ferielukning
  • Madordning

  Dagtilbudsbestyrelsen består af en eller flere repræsentanter fra de enkelte forældreråd i institutionerne. Dagtilbudslederen deltager i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret.

  Repræsentanter til bestyrelsen skal vælges inden 1. september.


  Forældrerådet i en institution består af fem forældre og én medarbejder. Institutionens pædagogiske leder deltager i møderne, men har ingen stemmeret.

  Ønsker du som forældre at blive valgt ind i forældrerådet kan du kontakte dit barns institution for nærmere information. 
  Valget til forældrerådet foregår på et møde, som skal afholdes inden 1. september. 

  Sidst opdateret: 12. oktober 2023