Gå til hovedindhold

Borgermægler

Borgermæglerens opgave er at hjælpe med at skabe en bedre dialog mellem borger og kommune.

 • Læs op

Indhold

  Aarhus Kommune har etableret en ekstern borgermæglerfunktion.

  Borgermæglerens opgave er at hjælpe med at skabe en bedre dialog mellem borger og kommune. Hvis du oplever, at det er svært at få nogen i kommunen til at forstå, hvad der er vigtigt for dig, kan borgermægleren måske være en mulighed for dig. Dialogen foregår i neutrale rammer uden for kommunens bygninger.

  Borgermægler er uafhængig og neutral og repræsenterer derfor hverken kommunen eller borgeren.

  Det kan du bruge borgermægleren til:

  Borgermægleren hjælper primært borgere med at genoprette dialogen med kommunen ved:
  • at tilbyde 1-2 individuelle afklaringssamtaler
  • at etablere kontakt til den instans eller medarbejder i Aarhus Kommune, som borgeren ønsker dialog med
  • at skabe rammer for dialogmøder mellem kommunen og borgeren

  Det beskæftiger borgermægleren sig ikke med

  • Borgermægleren kan ikke vejlede om regler eller praksis på det pågældende område
  • Borgermægleren tager ikke stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v.
  • Borgermægleren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet
  • Borgermægleren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer


  Hvem kan rette henvendelse til borgermægleren

  • Alle borgere i Aarhus Kommune kan rette henvendelse til borgermægleren.
  • Det er gratis at bruge borgermægleren.

  Folder om Aarhus Kommunes borgermægler

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023