Sikker færdsel som cyklist

Saltning og snerydning på cykelstierne er delt op i 44 vinterruter (7 A-ruter og 37 B-ruter), der bliver saltet og ryddet af traktorer med kost eller sneplov og en saltspreder.
 
Under kraftigt snevejr kan der dog være perioder, hvor det er vanskeligt at holde stierne i en farbar tilstand. Vi opfordrer derfor til at følge med i vejrudsigterne og vurdere, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at benytte cyklen på det pågældende tidspunkt.

I tilfælde af snestorm kan der på åbne strækninger være stier, som fyger til og derfor være vanskelige at passere.

Vores mål er, at disse cykelstier holdes farbare uden væsentlige gener alle ugens dage mellem klokken 6 og 22. Vi begynder saltning, når der er konstateret glatte stier, og vi snerydder ved betydelig drivedannelse eller ved et jævnt lag sne på 3-5 cm.
Vores mål er at holde disse cykelstier farbare på hverdage mellem klokken 6 og 22. Vi begynder at salte, når der er konstateret glat føre. Snerydningen begynder efter afslutning af klasse A-cykelstier.
Vi glatførebekæmper kun på stier, som fremgår af kortet øverst på siden. Vi glatførebekæmper ikke på øvrige stier - herunder rekreative og grønne stier.
Grundejere har ansvaret for disse stier. Derfor snerydder eller saltes der ikke fra kommunens side.