Sikker færdsel som bilist

Glatførebekæmpelsen på vejene er delt op i 27 vinterruter (9 A-ruter/1. klasse, 18 B-ruter/2. klasse og 18 C-ruter/3. klasse), der bliver saltet og ryddet med enten lastbil eller traktor med sneplov og en saltspreder.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af den overordnede klassificering af veje i Aarhus Kommune, og hvad dette som hovedregel betyder for glatførebekæmpelsen.

Vi udfører præventiv saltning og snerydning alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Præventiv saltning udføres så vidt muligt, inden det bliver glat. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved et jævnt lag sne på 3-5 cm.
Vi salter og snerydder alle ugens dage mellem klokken 4 og 22. Saltningen begynder først, når der er konstateret glat føre. Snerydning igangsættes ved betydelig drivedannelse eller ved et jævnt lag sne på 5-8 cm.
Vi salter og snerydder udelukkende efter kraftigt snevejr og under alvorligt, langvarigt glat føre, eller i det omfang øvrige opgaver tillader det inden for normal arbejdstid. Snerydning igangsættes ved kraftig drivedannelse eller ved et jævnt lag sne på mere end 8 cm.
Glatførebekæmpelse på parkerings- og rastepladser, holdebaner o.l. bliver som udgangspunkt først iværksat, efter der er oprettet en acceptabel trafiksituation på kørebanerne.
Grundejere har ansvaret for disse veje. Derfor vil der ikke blive ryddet sne eller saltet fra kommunal side.
Vi udfører ikke glatførebekæmpelse på strækninger, som ikke fremgår af kortet.