Gå til hovedindhold

Windsor

Botilbud til dig, der er 18-65 år og har svære psykiske og sociale problemer. Tilbuddet er særligt til dig, der også har spiseforstyrrelser.

Indhold

  Hos os udgør fællesskabet en vigtig ramme, når vi arbejder med identitet og din psykiske og sociale udvikling. Vi støtter dig i at genvinde handlekraft og styring i dit liv, så du kan blive mere klar til at stå på egne ben.

  Der er løbende mulighed for gruppeforløb, og vi planlægger aktiviteter sammen. Du kan bidrage og få indflydelse i forskellige arbejdsgrupper og udvalg. Vi forventer, at du, som beboer, er aktiv i samarbejdet, deltager i vores husmøder og tager medansvar for din egen proces.

  Som beboer indgår du i et fast team med to medarbejdere. Sammen planlægger I ugesamtaler, teammøder mm., hvor I følger op og sætter et fælles fokus i træningen af vigtige færdigheder.

  Dialogen og en anerkendende måde at møde hinanden på er centralt i vores samarbejde med dig og dit vigtige netværk. Målet er, at Windsor bliver en solid platform at træde ud i verden fra og måske starte skole, arbejde eller andre meningsgivende aktiviteter. Vores faglige grundsten er Dialektisk adfærdsterapi og Åben dialog.

  Tilbuddets indhold

  Du har mulighed for at indgå i en fælles madordning, som består af 3 daglige hovedmåltider, undtagen lørdag-søndag, hvor der ikke er morgenmad. For dig med en spiseforstyrrelse er madordningen en vigtig samarbejdsramme, som du automatisk siger ja til, når du flytter ind. Vi tilrettelægger en individuel støtteplan ud fra din diætist-udarbejdede kostplan og vores måltidsramme, der bygger på de nationale retningslinjer.

  Vi har 15 lejligheder, hvoraf 3-5 af dem tildeles mennesker med spiseforstyrrelser. Alle lejligheder har eget bad og tekøkken. Derudover er der fællesarealer som stue, køkken, spiserum og gårdhave.

  Der er medarbejdere med relevant faglig baggrund på Windsor klokken 8-23 i hverdagene, og klokken 12-22 i weekenderne.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet drives efter servicelovens § 107 om midlertidigt ophold i boformer. Tilbuddet er en del af Center for Botilbud under Job, Udsatte og Socialpsykiatri.

  Sidst opdateret: 20. oktober 2023