Gå til hovedindhold

Kragelund botilbud

Et botilbud til dig, der er 18-65 år og har svære psykiske og sociale udfordringer.

Indhold

  På Kragelund tager vi alle aktivt del i at skabe en meningsfuld hverdag for både den enkelte og fællesskabet. Da det ofte er i relationer og samvær, at færdigheder trænes, vægter vi fællesskabet højt - alle stemmer inviteres ind i dialogen, og vi møder hinanden med nysgerrighed og anerkendelse.

  Vi hjælper dig med afklaring, træning og udvikling af dine personlige og sociale færdigheder. Vi støtter dig også i at afklare din fremtidige boligsituation.
  Vi har fokus på trivsel, fordi din trivsel har betydning for dit overskud til at arbejde med de mål, som du sætter dig for dit ophold hos os. Trivselsarbejdet består, for mange, også i at arbejde med håndtering af egne følelser på en hensigtsmæssig måde.

  Vi arbejder med fællesskaber på mange niveauer. Et centralt fællesskab er ofte dit betydningsfulde netværk, som vi løbende, og i samarbejde med dig, vil invitere ind. Det gør vi med Åben Dialog som tilgang.

  På Kragelund bor der også mennesker med rusmiddelsproblematikker. Med udgangspunkt i dialog-baseret tilgang har vi fokus på samarbejde, konfliktløsning og inklusion samt fremme af motivation for at mindske eller helt ophøre med forbruget.

  Tilbuddets indhold

  Vi har 12 lejligheder i en hovedbygning, fordelt på stueplan og 1. etage samt et anneks med yderligere 6 lejligheder. Alle lejligheder har eget køkken og bad. Derudover er der et fællesareal med køkken, stue, kontorfaciliteter, et multirum og en stor have.

  Der er medarbejdere fordelt på hele døgnet, alle ugens dage. Der er medarbejdere i hovedbygningen kl. 7:30-23, og i nattetimerne er der en sovende medarbejder, som står til rådighed og kan kontaktes.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  Ønsker du et bo-forløb på Kragelund, skal du henvises af din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet drives efter Servicelovens § 107 om midlertidigt ophold i boformer. Tilbuddet er en del af Center for Bo-området under Job, Udsatte og Socialpsykiatri.

  Sidst opdateret: 15. august 2023