Kragelund botilbud

Vi hjælper med afklaring, træning og udvikling af dine personlige og sociale kompetencer. Vi støtter dig også i at afklare din fremtidige boligsituation.

Vi arbejder med fællesskaber og støtter dig i at deltage i og tage ansvar for fællesskaberne.

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Center for Myndighed.

Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter servicelovens § 107.