Gå til hovedindhold

Pårørende til en langvarigt eller alvorligt syg person

SOS – Samvær Omsorg Støtte til pårørende. Psykologtilbud til dig, der er pårørende til et menneske med langvarig eller alvorlig fysisk sygdom.

 • Læs op

Indhold

  Når sygdom rammer påvirker det både den enkelte, hele familien og det tætte netværk. Mange pårørende oplever et meget stort ansvar i forbindelse med de nye udfordringer i dagligdagen. Det kan være af stor betydning at få talt med andre om vanskelighederne - også på det følelsesmæssige område.

  SOS til pårørende består af:

  • En indledende samtale, hvor dine behov afklares
  • Deltagelse i et 6 ugers gruppesamtaleforløb
  • Op til 3 individuelle samtaler

  I gruppeforløbet mødes vi én gang ugentligt. Der vil blive afholdt små relevante oplæg efterfulgt af en aktiv dialog, som danner rammen om samværet. Du får mulighed for at bringe de emner op, der ligger dig på sinde. Hensigten er at reflektere og udveksle erfaringer med andre i en lignende situation, således at du opnår overskud til at håndtere forholdene omkring den nærtstående og kommer til at tage bedre vare på dig selv.                                                                                              
  Emnerne i gruppeforløbet drejer sig typisk om følelser, tanker, hverdagslivet, egenomsorg, accept, håb og livsglæde.

  Henvendelse til pårørendeteamet:

  Det er gratis for pårørende i Aarhus Kommune at deltage i alle aktiviteter. Den pårørende kan selv henvende sig via telefon eller kontaktformularen på hjemmesiden. Sundhedspersonale i kommunalt- eller regionalt regi kan ligeledes formidle kontakten.

  Se video om  SOS til pårørende

  Udfyld kontaktformularen eller ring på 87 13 40 35.

  Kontaktformular
  Sidst opdateret: 13. september 2023