Gå til hovedindhold

Om selve kørslen

Her finder du svar på spørgsmål om den daglige kørsel og praktiske forhold.

 • Læs op

Indhold

  • Når kørselstilbudet er lagt i faste rammer, tager den primære chauffør kontakt til familien for at aftale praktiske forhold omkring kørslen.
  • Det er borgerens/institutionens ansvar, at de ture, der er søgt bevilling til, bliver benyttet.
  • Det er Kørselskontoret, der bestemmer placeringen i vognen efter de aftaler, der måtte være indgået.
  • Chaufføren skal altid sikre - med mindre andet er aftalt - at der er nogen hjemme til at modtage et barn.
  • I helt særlige tilfælde kan kørslen blive aflyst på grund af vejrforhold. I disse tilfælde henviser vi til Nyheder.

  I planlægningen af kørslerne skelner vi mellem afhentningstidspunkter og ankomsttidspunkter.

  Ankomsttidspunkt

  Kørsel til skolestart / behandling / andet, hvor det er vigtigt at være fremme til et bestemt tidspunkt.
  Eks. ønsket ankomst kl. 8.00 – fra dette tidspunkt fratrækker vi 10 minutter, så ankomsten vil være mellem kl. 7.50 og kl. 8.00.
  Ud fra ankomsttidspunktet regner systemet baglæns og finder afhentningstidspunktet ud fra rute og sammensætning af passagererne.

  Afhentningstidspunkt – morgen

  Kørsel til morgen-SFO, hvor det vigtigste er afhentningstidspunktet, hvis eks. forældre står og skal ud af huset.
  Eks. ønsket afhentning kl. 7.00 – fra dette tidspunkt trækker vi 20 minutter, så afhentningen vil være mellem kl. 6.40 og kl. 7.00.
  Ankomsttidspunktet bliver udregnet ud fra rute og sammensætningen af passagererne. – Her kan vi ikke garantere noget bestemt ankomsttidspunkt.

  Afhentningstidspunkt – efter kl. 12.00

  Kørsel hjem fra skole / SFO / behandling og lign.
  Eks. ønsket afhentning kl. 15.00 – til dette tidspunkt lægger vi 10 minutter, så afhentningen vil være mellem kl. 15. og kl. 15.10.
  Ankomsttidspunktet bliver udregnet ud fra rute og sammensætningen af passagererne.

  Kørslen er tilrettelagt som rutekørsel.

  Det betyder, at vognen kører en fast rute med en primær chauffør samt faste reservechauffører.

  Tidspunkter for ud- og hjemkørsel er tilrettelagt under hensyn til kørsel med andre.

  Ruterne bliver løbende planlagt og tilrettelagt og du skal være forberedt på, at der kan ske mindre afvigelser.

  Der er tale om fast rute (samme adresser til/fra) - fast tid - fast chauffør.

  Eksempel: Det betyder, at borgeren kan have flere chauffører om fx eftermiddagen, hvis der vælges hjemkørsel mandag kl. 14, tirsdag kl. 15, onsdag kl. 13.30, torsdag kl. 16 og fredag kl. 12. I denne situation har borgeren fem forskellige chauffører om eftermiddagen. Hertil kommer afløsere. Det anbefales derfor, at der i videst mulige omfang vælges det samme hjemkørselstidspunkt hver dag.

  Du skal holde dig orienteret i forhold til kørselstider.

  Chaufføren vil bistå efter behov, men kan ikke vente unødigt, da der kan være flere, der skal hentes på ruten.

  Det er vigtigt, at du eller dit barn ikke kommer for sent til kørslen af hensyn til de andre på ruten.

  Du er ansvarlig for at stille autostol, selepude og specialsele til rådighed til brug for dit barn.

  Ja, hvis det er aftalt med Kørselskontoret på forhånd.

  Afhentning ved hjemmet

  Du kan blive hentet op til 20 min. før det ønskede afhentningstidspunkt.

  Afhentning ved institutioner

  Du kan blive hentet op til 10 min. efter det fastlagte tidspunkt.

  SMSen bliver sendt til dig dagen før (omkring eller efter kl. 16.15) med besked om det tidspunkt, som Kørselskontoret forventer, at du bliver hentet den følgende dag. Om morgenen sendes yderligere en sms ca. 1 kvarter før forventet afhentningstid.

  Kontakt Kørselskontoret 89 40 60 10, hvis du skifter telefonnummer eller ønsker tilmelding til SMS-service.

   

  Kørselskontoret tilstræber, at kørslen indenfor kommunegrænsen ikke overstiger 1 time i køretid.

  Planlægningsmæssigt er vores tommelfingerregel, at den direkte køretid må ganges med 2-2,5 - det vil sige, at hvis man har en direkte køretid på 30 min., må køretiden være 60 min. Eventuel særlig servicetid - ved afhentning og aflevering - lægges oven i køretiden.

  Generelt gælder det dog, at jo længere køretid, jo mindre faktor skal der ganges med.

  Bemærk

  "Den direkte køretid" er ikke den tid, som man kan finde for eksempel ved services som krak.dk. Kørslen foregår ofte i myldretid og den direkte køretid vil derfor være længere end angivet af for eksempel krak.dk

  De chauffører, der befordrer kørestole, har gennemført uddannelsen "Befordring af fysisk handicappede passagerer".

  Det kan være nødvendigt med særlige kvalifikationer, for eksempel "tegn til tale" eller undervisning om særlige diagnoser eller sygdomsforhold (for eksempel epilepsi)

  Chauffører for Langagerskolen og Stensagerskolen har modtaget specifik undervisning på skolerne.

  Chauffører, der kører demente borgere, har modtaget undervisning.

  Alle chauffører har gennemgået et - af Dansk Førstehjælpsråd godkendt - førstehjælpskursus inden for de seneste fem år. Førstehjælpskurset varer 8 timer.

  Chaufførens hovedopgave er at køre bilen sikkert rundt, eventuelt yde førstehjælp samt kontakte 112 ved akut opstået behov for hjælp, herunder vejledning af 112-lægefagligt personale, hvis der skal gives medicin. Herefter kontaktes øvrige relevante parter.

  Chaufføren kan betjene det udstyr, der findes i vognen og kender reglerne for transport af handicappede mv.

  Kontakt Kørselskontoret for rådgivning.

  Hvis for eksempel forældrene er forsinkede på vej hjem fra arbejde, må chaufføren kontaktes. Få selv udvekslet telefonnumre med de tilknyttede chauffører.

  Du skal være hjemme ca. 30 min. før planlagt hjemkomsttid.

  Nej, det skal fremgå af bevillingen eller aftales med Kørselskontoret.

  Nej, kørslen er kun for borgere med bevilling.

  Sammensætningen sker i samråd med skole, forældre og bevilgende myndighed. Så vidt muligt har vognen borgere med fra samme område og/eller institution.

  Sidst opdateret: 15. august 2023