Madservice

Sammen med din borgerkonsulent kan du se på, hvilke muligheder, der er, og i fællesskab kan I finde det rette tilbud til dig. Inden du eventuelt bliver visiteret til et madtilbud, kan du blive tilbudt træning, så du kan blive mere selvhjulpen og måske kan klare dig uden et madtilbud.

Hvad kan du få hjælp til?

Hvis du bevilges madtilbud, madservice med udbringning, vil du få hovedmåltidet leveret af kommunens godkendte leverandør. Vi har i mange år haft et samarbejde med Det Danske Madhus, som leverer kølemad til dig én gang om ugen.

Hvis du har brug for eller er ordineret specialkost, vil din borgerkonsulent sørge for, at du bliver visiteret til den form for diætkost, som du har brug for.

Læs mere om Det Danske Madhus

Modtager du i forvejen hjælp fra kommunen, skal du kontakte din borgerkonsulent. Modtager du ikke i forvejen hjælp fra kommunen, skal du kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00. Når vi visiterer til madservice, lægger vi bl.a. vægt på, at du ikke selv kan lave mad, om du har vægttab eller risiko herfor, om du har væsentligt nedsat appetit, eller om der er andre særlige ernæringsmæssige hensyn.

Hvis du bor i eget hjem eller i ældrebolig, koster en hovedret 54,00 kr. om dagen, og en forret eller en dessert koster 18,50 kr. om dagen (2019). Selve betalingen sker månedsvis ved en modregning i din pension. Modtager du ikke pension, får du tilsendt et girokort fra kommunen.