Gå til hovedindhold

Hjælpemidler

 • Læs op

Indhold

  Ferieborgere fra anden kommune:

  Aarhus Kommune udlejer eller udlåner ikke personlige hjælpemidler til feriegæster fra anden kommune. Derfor er du selv ansvarlig for at medbringe alt, hvad du har behov for i hverdagen, f.eks. spiseredskaber, rollator, kørestol, sejl, mv.

  Hvis det på grund af ferieboligens indretning er nødvendigt, at der anvendes hjælpemidler som f.eks. plejeseng og/eller lift, og det vurderes af Aarhus Kommune, at hjemmeplejen har brug for hjælpemidlerne for at udføre deres arbejde arbejdsmiljømæssigt forsvarligt, kan disse udlånes fra Aarhus Kommune. Disse hjælpemidler skal din hjemkommune bestille ved Aarhus kommune.

  Aarhus Kommune foretager ikke boligændringer i ferieboliger, og stiller ikke ramper til rådighed.

  Hvis du har egne hjælpere med, fx i en BPA-ordning eller pårørende hjælper dig under ferieopholdet, skal du kontakte din hjemkommune ift. hjælpemidler og andre redskaber, som er nødvendige for at hjælpen kan udføres forsvarligt.

  Ferieborgere fra Aarhus kommune:

  Bor du i Aarhus Kommune og varer dit ferieophold mindst 7 dage, hjælper vi med udlån af midlertidige hjælpemidler, som du ikke selv kan medtage på ferien.

  Vi anbefaler, at du sikrer dig, at de nødvendige plads- og adgangsforhold er til stede i ferieboligen, så personalet kan arbejde forsvarligt, når de hjælper dig.

  Hvis du modtager hjemmehjælp og leverandøren af hjælpen har behov for yderligere hjælpemidler, for at kunne arbejde forsvarligt, når de hjælper dig, leverer Aarhus kommune dem efter aftale med din hjemkommune.

  Desuden foregår levering og afhentning af hjælpemidler som udgangspunkt på hverdage kl. 8-16.

  Du har også mulighed for at leje hjælpemidler hos private firmaer for en kortere periode. Ofte kan firmaet levere og afhente på feriestedet. Du skal selv afholde udgifterne til leje af hjælpemidler.

  Sidst opdateret: 4. september 2023