Gå til hovedindhold

Dagcentre Sundhed og Omsorg

En nærværende og indholdsrig dag i et dagcenter i Sundhed og Omsorg
Et dagcenter er for dig, der gerne vil fortsætte med at være aktiv og være en del af samfundet - også selvom du har brug for hjælp og støtte af fagpersonale for at kunne deltage i aktiviteter.

 • Læs op

Indhold

  I Sundhed og Omsorgs dagcentre kan du få hjælp og støtte til fortsætte med at gøre det, du holder af længst muligt. Det sker gennem træning, andre sundhedsfremmende aktiviteter og socialt samvær med personer, der ligesom dig har brug for støtte.

  Sundhed og Omsorg tilbyder aflastning af din ægtefælle/sambo, hvis han/hun varetager en del af din pleje eller hele plejen i dagligdagen. Aflastningen foregår udenfor hjemmet i et af vores dagcentre.

  Hvis du bor alene, og har behov for støtte til struktur i hverdagen for at kunne blive boende hjemme, kan dagcenter måske være en mulighed for dig.

  Hvis du kan deltage i aktiviteter arrangeret af frivillige i folkehusene, i foreninger og/eller i lokalsamfundet, er du ikke i dagcentrenes målgruppe.

  Du eller din familie skal henvende dig/jer til en borgerkonsulent og spørge om du er berettiget til et dagcentertilbud. Kontakt:  Sundhed og Omsorgslinjen i Sundhed og Omsorg på Telefon 87 13 16 00

  Denne hjemmeside bliver løbende blive opdateret med nyt om dagcentrene. Læs mere hvis du har lyst til at vide mere om dette tilbud.

  Seneste nyt om fremtidens dagcentre i sundhed og omsorg juni 2023
  Generelt om hverdagslivet i dagcenteret

  Aktiviteter foregår i størst muligt omfang udendørs.

  Ved brug af lokaler indendørs foretages udluftning løbende formiddag og eftermiddag.

  • Vi inddeler os i mindre grupper
  • Vi spritter og vasker hænder mange gange i løbet af dagen.
  • Vi holder 2 meters afstand til hinanden.
  • Medarbejderne bruger mundbind.
  Vi tilbyder dig mundbind, som du kan tage på under din transport når du skal hjem.
  Generelt til dig der kommer i dagcenteret og til din familie
  • Hvis du er syg, må du ikke komme i dagcentret.
  • Du må ikke medtage ting hjemmefra til dagcenteret.
  • Vi giver dig ikke skriftlig information/referat fra dagen med hjem.
  • Det er en god idé at anvende mundbind under kørsel til og fra dagcenter.
  • Imens du er i dagcenteret opbevares taske, telefon og lign.  i et aflåst lokale adskilt fra andres ejendele.
  • Hvis du medbringer madpakke hjemmefra, skal den være indpakket i engangsemballage og afleveres til en medarbejder ved ankomsten.
  • Vi foretrækker, at du benytter dig af den tilbudte forplejning i dagcenteret, fremfor medbragt mad fra hjemmet.
  Din familie er meget velkommen til at ringe til dagcenteret i telefontiden.
  Kørsel til og fra Dagcenter

  Der er aktuelt ikke afstandskrav ift. kørsel. 

  • Chaufføren benytter mundbind
  • Chauffør anvender hygiejniske forskrifter ift. håndhygiejne og rengøring af bus med sprit imellem kørsler.
  Dagcenteret tilbyder dig mundbind til brug under kørsel.

  Et dagcenter er et sted, hvor du møder andre mennesker, som er i samme situation som dig og du møder personale som er uddannet indenfor forskellige fagområder. Gennem aktiviteter og samvær får du hjælp og støtte til at holde dig i gang på trods af sygdom og til at gøre det du holder af længst muligt.

  Dagcenteret er indrettet hjemligt og hyggeligt. Vi lytter gerne til dine idéer i forhold til indretningen.

  Vi har lægger vægt på:

  at møde dig med respekt og lytte til dine interesser og ønsker for din dag i dagcenteret.
  at skabe en positiv oplevelse for dig i et aktivt fællesskab.
  at hjælpe dig til at skabe struktur i din hverdag.
  at støtte dig i at gøre det du holder af i længst mulig tid.


  Hvordan gør vi?

  Sammen med dig og din familie tilrettelægger vi dine dage og aktiviteter i dagcentret, så de både bliver meningsfulde for dig og tager afsæt i de behov du har for eventuelt vedligeholdende træning og sundhedsfremmende indsatser.

  Formål med dagcenter:

  gennem træning eller vedligeholdende indsatser, at understøtte dig med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, til at kunne blive længst muligt i eget hjem.
  Forebygge social isolation. Understøtte en afklaring af din og familiens fremtid og rette fremtidige indsats.
  At aflaste din familie, der hjælper dig med et stort pleje- og omsorgsbehov.
  At støtte din familie i fortsat at kunne drage omsorg for dig.

  Et dagcenter er et visiteret tilbud til:

  • Personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i en sådan grad, at der er behov for hjælp, støtte og omsorg til at kunne deltage i særligt tilrettelagte aktiviteter, træning, og andre sundhedsfremmende tilbud til udvikling af færdigheder, vedligeholdelse af funktionsevne og eller forebyggelse af yderligere funktionsnedsættelse.
  • Dig, hvis du opfylder ovennævnte kriterier og hvor din ægtefælde/sambo tager del i den personlige pleje/praktiske hjælp og har brug for aflastning udenfor hjemmet. 
  • Dig, som er enlig og opfylder ovenstående kriterier og hvor det vurderes at du kan profitere af, at indsatsen foregår i sammenhænge med andre.

  Diagnose er ikke afgørende for visitation, det er dine behov der er afgørende.

  Hvis du kan deltage i aktiviteter arrangeret af frivillige i folkehusene, i foreninger og/eller i lokalsamfundet, kan du som udgangspunkt ikke komme i betragtning til et dagcenter.

  Et dagcentertilbud kan gives i en til fem hele hverdage.

  Åbningstiden er fleksibel, men de fleste kommer kl. 10.00 og tager hjem igen kl. 15.00.

  Du eller din familie skal henvende dig/jer til en borgerkonsulent og spørge om du er berettiget til et dagcentertilbud.

  Kontakt:  Sundhed og Omsorgslinjen i Sundhed og Omsorg på Telefon 87 13 16 00

  Hvem er ikke i målgruppen?

  For både dig der er gift/samboende og enlige gælder det, at:

  • hvis du kan deltage i aktiviteter arrangeret af frivillige i folkehusene, i foreninger og/eller i lokalsamfundet, så er du ikke berettiget til et dagcentertilbud.
  • Hvis du er gift/samboende og din ægtefælde ikke tager del i din personlige pleje, eller praktiske hjælp og derved har behov for aflastning, så er du ikke berettiget til et dagcentertilbud.
  • Hvis du er enlig og er i målgruppen for dagtilbud (§ 104) eller aktivitetstilbud (§ 103), kan du ikke bevilges et dagcentertilbud.

  Transport

  Hvis du ikke selv kan komme til dagcenteret, kan du blive kørt mod egenbetaling, svarende til to zoners busbillet. Betalingen kan trækkes over din pension. Tidspunkt for afhentning hjemme hos dig er som oftest mellem kl. 9.00 – 10.00. det afhænger af hvor langt du bor fra dagcenteret.

  Forplejning

  Imens du er i dagcenter, har du mulighed for at købe forplejning, mod egenbetaling. Priserne kan oplyses på det enkelte dagcenter.

  Vi starter dagen med en kop kaffe/te/vand og brød med ost/marmelade. Til frokost serveres der enten smørrebrød eller en lun ret, eller noget helt andet, som vi sammen har bestemt. Inden dagen slutter laver vi eftermiddagskaffe med bolle eller andet til.

  Hvis du ikke køber mad på dagcentret, kan du medbringe egen madpakke.

  Hvis din familie er på besøg i dagcenteret, har de også mulighed for at købe forplejning på dagcentret.

  Din familie er velkommen

  Dagcentrene tilbyder andet end aflastning for dig, der hjælper din mand/hustru med et stort pleje- og omsorgsbehov. Vi vil rigtig gerne støtte dig, til at kunne fortsætte med at klare dagligdagen og med at drage omsorg for din ægtefælle. Derfor vil vi inddrage dig i din ægtefælles dag i dagcenteret og sammen med dig og din ægtefælle vil vi sætte mål for opholdet i dagcenteret.

  Vi tilbyder også forskellige aktiviteter, indsatser og arrangementer, der er målrettet til dig alene eller sammen med andre familier.

  Hr. Jochumsen på 72 år hentes på bopælen i Harlev kl. 9.15. Hr Jochumsen spørger sin hustru Grethe ”har jeg husket mine nøgler” hvortil Grethe svarer: ”ja, de ligger i din bukselomme”. Johanne (medarbejder) stiger ud af bussen og hilser på. ”Hvor er det dejligt du er her hr. Jochumsen, jeg skal nok hjælpe dig med at passe på dine nøgler. Kom, nu skal vi på tur”.  Hr Jochumsen når lige at sige farvel til social- og sundhedshjælper Karoline, som har hjulpet ham med at blive klar, til bussen kom. Johanne og chaufføren sørger for, at turen fra Harlev til dagcentret bliver en oplevelse for alle 7 passagerer i bussen.

  Klokken er lige knap 10 da bussen kører ind på pladsen ved den brede dør. Døren åbner sig, idet ergoterapeut Sofie og fysioterapeut Gurli kommer for at tage imod. Sofie siger velkommen til alle 7 i bussen og inviterer indenfor. Det dufter af nybagte boller i hele dagcenteret.

  Hr Jochumsen hænger sin jakke i garderoben for derefter at gå til samlingsstedet sammen med Sofie. Her starter dagen med at hilse goddag til alle i rummet, dække bord og anrette boller, ost og marmelade. Kaffen er klar og der snakkes imens bollerne hurtigt forsvinder fra brødkurven.

  Sofie og hr. Jochumsen har aftalt, at de i dag skal bruge tid sammen i teknikværkstedet sammen med to andre herrer Børge og Orla og en dame som hedder Jytte Marie. Værkstedet ligger på gangens anden side. Hr Jochumsen og Sofie skal på vejen derhen hente Børge, Orla og Jytte Marie. Hr Jochumsen har på sine ældre dage skilt gamle defekte transistorradioer ad, for så at samle dem igen. ” Man tænker så godt imens” siger han og jeg kan lide at sortere tingene. Det er lige det hr Jochumsen gør. I dyb koncentration sorteres små skruer, gummibånd, dippedutter, tandhjul m.m. i små skåle. Efterfølgende sættes tingene på plads igen. ”Det er godt for mine fingre og det er gymnastik for min hjerne”, siger Jochumsen. Imens hr. Jochumsen arbejder med transistorradioen, samler Børge og Orla messinglamper. Pærerne skiftes og lampeskærmene blæses fri for støv med den lille kompressor. ”Nu må I altså ikke sætte så mange fingre på messingfoden. Jeg har jo lige pudset den” siger Jytte Marie. Jytte Marie har travlt med at komme videre. Hun skal sammen med Børge og Orla deltage i bolddysten mellem ”Samlingsstedet”, Midtpunktet og Møllehjulet på den store græsplæne udenfor.

   Hr. Jochumsen hentes af Gurli og de følges til træningslokalet. At komme i træningslokalet interesserer Hr Jochumsen rigtig meget. Han har været cykelrytter, men kan ikke længere holde balance på en almindelig cykel. Kondicyklen er blevet til yndlingstræningsredskabet. Der cykles med belastning og målet er 8 km. Cykelturen foregår med udsyn til Thisebakker (på skærmen), imens hr. Jochumsen ivrigt beretter om livet på cyklen og pusten tabes, imens pulsen stiger.

  Så blev det tid til frokost i Samlingsstedet. I dag er det varm mad som ernæringsassistent Josefine har lavet sammen med nogle af damerne og en enkelt mand fra Samlingsstedet.  Efter frokosten er der mange, der gerne vil have et lille hvil i et af hvilerummene. Hr Jochumsen foretrækker i stedet, at gå i musikhulen for at lytte til Kim Larsen.

  15 minutter senere tager hr. Jochumsen imod invitationen til at komme ud i haven. Der er brug for hjælp til at grave en rende til porre, plante tomatplanter i drivhuset og fodre fugle i volieret. Hr. Jochumsen vælger at fodre fuglene og gør også lidt rent hos dem.

  Normalt skulle hr. Jochumsen denne eftermiddag træne ved Touch and Play skærmen – ”det er godt for hjernen og min balance, men i dag er det anderledes, fordi Grethe kommer og så skal vi danse sammen med alle de andre. Det er dejligt” Der danses i den store sal. Bagefter serveres kaffe og frugtsalat.

  Lige inden bussen kommer kl. 15.00, er der tid nok til at gætte 7 quizspørgsmål. Chaufføren og Johanne sørger for at alle kommer godt hjem igen inden kl. 16.00 efter en lang og dejlig dag.

  Dagcentrene i Sundhed og Omsorg er samlet under en leder.

  Der er 6 dagcentre som er fordelt således:

  - Nord - Trige
  - Dagcenter Nord Pleje og Rehabilitering, Samuel Morses Vej 8
  - Midt – Møllestien
  - Marselis – Marselisborgcentret
  - Viby-Højbjerg – Skåde
  - Syd – Kolt-Hasselager

  Siden maj 2018 har der været et stort fokus på at udvikle dagcentrene i Sundhed og Omsorg til dagcentre, der fagligt og rent fysisk matcher borgernes differentierede behov også for fremtiden. I den forbindelse er det besluttet at sammenlægge 7 dagcentre til 3 dagcentre fordelt på geografien Nord, Midt og Sydlige bydel

  To dagcentre vil være lige store og det tredje dagcenter større med indehold af flere funktioner end de øvrige. Sammenlægningen sker over en årrække startende fra 2022.

  Målet for sammenlægningen er at skabe de bedst mulige betingelser for Målgruppen. Gennem træning, vedligeholdende indsatser, og sundhedsfremmende indsatser, understøttes personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, til at kunne få flere gode år eget hjem. Det er også ønsket i højere grad at kunne støtte familien i at drage omsorg for en nærtstående med et stort pleje- og omsorgsbehov.

  Dagcentrenes fysiske rammer udvides og kommer til at bestå af større og mindre lokaler samt trænings- og udendørs faciliteter. På den måde understøtter de fysiske rammer brugernes differentierede behov og de tværfaglige indsatsers succes.

  Første skridt i sammenlægningen af dagcentre er taget i foråret 2022. Der flyttede dagcentrene Vest og Christiansbjerg ind i bygninger på Graham Belles Vej og blev til Dagcenter Nord, Pleje og Rehabilitering.

  Hvorfor er den forandring god for mig som borger og bruger af dagcenter?
  Ved sammenlægningen bliver dagcentrene større og de fysiske rammer bedres til fordel for dig og andre der bruger dagcenteret. Der bliver plads til at din familie kan deltage i aktiviteter på dagcentret en gang i mellem.

  Rammerne giver bedre mulighed for at tilbyde dig både individuel træning i små lokaler og fælles træning i større lokaler. Der bliver også større mulighed for at tilbyde dig trænings- og sundhedsfremmende indsatser ud fra dine egne mål.

  Ved en sammenlægning af dagcentrene vil der ske en samling af medarbejdere. Det har den positive effekt for dig, at paletten af faglige kompetencer bliver bredere. Du vil opleve at fagkundskaben er tæt på dig og at indsatserne sker ud fra en faglig vurdering målrettet dine behov og interesser. Du vil opleve at der er mange forskellige tilbud til dig.

  Du er velkommen til at kontakte en medarbejder i hverdagene: mandag – fredag på et af følgende tidspunkter:

  Kl. 08.00 - 10.00

  Kl. 13.00 - 13.30

  Kl. 15.00 - 15.30

  Dagcenter:  Adresse: Telefon:
  Nord Pleje og Rehabilitering Samuel Morses Vej 8, 8200 Aarhus N 2199 7001
  Nord Gartnerparken 1-5, 8380 Trige 5171 5445
  Midt Grønnegade 10, 8000 Aarhus C 4185 5555
  Marselis P.P. Ørumsgade 11 bygn. 12, 8000 Aarhus C 2134 5216
  Viby-Højbjerg Bushøjvænget 113, 8270 Højbjerg 2920 4555
  Syd Kunnerupvej 196, 8361 Kolt 2117 1126
  Sidst opdateret: 15. august 2023