Gå til hovedindhold

Ydungården

Børn- og ungehjem for børn og unge, som er 3-15 år og har brug for pædagogisk støtte og omsorg.

 • Læs op

Indhold

  De børn, der bliver anbragt på Ydungården, har behov for omsorg og massiv støtte til trivsel og udvikling. Det kan være børn som er omsorgssvigtede, som er inde i en alvorlig fejludvikling (tilknytningsforstyrrelse), eller som uden relevant indsats vurderes at være i risiko for at komme det. Børnene kan have adfærdsvanskeligheder eller følelsesmæssige vanskeligheder. Børnene kan have diagnoselignende træk, hvis det vurderes helt eller delvist som en reaktion på barnets opvækstforhold.

  Der er mulighed for søskendeanbringelser.

  Små teams og hjemlige forhold

  Ydungården er inddelt i tre teams og indrettet i en hjemlig og hyggelig atmosfære. Alle børn har eget værelse, som er indrettet med udgangspunkt i barnets behov. Indretningen sker i samarbejde med barnet, når barnet flytter ind. Derudover er der fællesrum, stue og køkken.

  Hvert barn er tilknyttet et kontaktpædagogteam, som er barnets primære voksne. Vi arbejder for at fremme relationen mellem barnet og de voksne og for at støtte barnet med at indgå i andre relationer. Vi vægter børnenes trivsel højt gennem sund kost og et aktivt og lærerigt samvær børn og voksne imellem.

  Tryghed og jeg-støttende miljøterapi

  En stor del af omsorgsarbejdet ligger i at skabe forudsigelighed og tryghed gennem en fast daglig struktur. Vi arbejder med spejlende og jeg-støttende miljøterapi. Vi arbejder også med enhedsmodellen, som handler om at veksle mellem almen pædagogik, ressourcefokuseret pædagogik og miljøterapi. Formålet er at skabe udvikling hos det enkelte barn ved at møde det ud fra nærmeste udviklingszone.

  Vi tilbyder desuden rådgivning og målrettet støtte til forældrene.

  En del af Vikingedalen

  Døgninstitutionen Ydungården ligger i Vikingedalen, som ligger i Højbjerg. Vikingedalen ligger i naturskønne omgivelser, tæt på skov og strand, hvilket skaber gode muligheder for en bred variation af aktiviteter både på døgninstitutionen og ude i lokalområdet.

  På området er der unikke udenomsarealer i et kuperet terræn ned mod skoven. Der er gymnastiksal, udendørs sportsfaciliteter, gårdhave, legeplads og bålplads, som aktivt inddrages i dagens aktiviteter.

  Sådan får du adgang til tilbuddet

  En anbringelse sker på baggrund af barnets eller familiens problematikker og udfordringer. Kontakt Familiecentret, hvis du vil henvises.

  Lovgrundlag

  Tilbuddet gives efter servicelovens § 52.3.7. jf. § 66.

  Sidst opdateret: 8. april 2024