Om READ

Begge projekter viste, at forældrenes engagement og daglige læsning med barnet, fremmer det enkelte barns sprog- og læseudvikling.

Alle dagtilbud og skoler i Aarhus Kommune kan derfor bruge READ materialerne til at understøtte børnenes sprog- og læseudvikling i samarbejde med jer som forældre.