Om tidlige indsatser

Vi har derfor iværksat otte projekter under den samlede betegnelse: Tidlige indsatser. Projekterne løber i perioden 2016-2019 med henblik på at skabe bedre vilkår til gavn for alle børn og unge i Aarhus Kommune. Samtidig skal projekterne sikre tidlig og rettidig støtte til de børn og unge, som har behov for ekstra opmærksomhed. 

Med de otte projekter stilles der skarpt på en række områder, hvor der med udgangspunkt i de seneste kvalitetsrapporter er vurderet at være behov for et ekstra fokus de kommende år. Det drejer sig blandt andet om børnenes tidlige motoriske og sproglige udvikling, robusthed og vedholdenhed, de sproglige læringsmiljøer, vejledning til forældre og ikke mindst det tværfaglige samarbejde om børnene og de unge.