Børns tidlige sprog i vuggestue, børnehave og indskoling

Med fokus på ´Børns tidlige sprog´ er hensigten at styrke sproglig udvikling hos børn i alderen 0-8 år. Optimering af den sproglige udvikling sker ved at sikre en tidligere identifikation af sproglige udfordringer og skabe sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet i byens dagtilbud.

Projektet

  • Aktionslæringsforløb, der optimerer det pædagogiske personales kompetencer til at skabe gode sproglige læringsmiljøer. Forløbet strækker sig over seks måneder og tager udgangspunkt i videoklip fra de deltagende dagtilbud, så personalet kan udforske egen praksis og afdække og arbejde med nye handlemåder og rutiner. Målet er at understøtte en undersøgende samarbejdskultur, der også kan leve videre efter forløbets afslutning.
  • Afprøve nyt redskab til at opspore før-sproglige udfordringer. Målet er at skabe et fælles afsæt, sprog og systematik i det sprogpædagogiske arbejde for de 0-2-årige på tværs af byens dagtilbud.
  • En digital vidensplatform, hvor man finder eksisterende vejledningsmaterialer, metoder og forskning på sprogområdet. Platformen skal give let adgang til viden og inspiration for både forældre og personale.

Forældrevejledning og tæt samarbejde med forældrene er i centrum i alle dele af projektet.

Målgruppe
Målgruppen for indsatsen er det pædagogiske personale i dagtilbud og indskoling samt forældre til børn i 0-8-års alderen.