Herunder finder du oplæg og kompetenceudviklingsforløb. Du kan også læse mere om Nest inspirerede projekter i Aarhus Kommune.

Konference - Alle kigger mod Nest

Aarhus Kommune inviterer den 10. september 2019 forvaltningschefer, politikere, interesseorganisationer, faglige organisationer, KL, skoleledere, dagtilbudsledere, PPR-ledere og konsulenter til en national konference med afsæt i Nest programmet i Danmark.

Konferencen sætter fokus på den nationale inklusionsdagsorden: Et stigende antal børn og unge henvises til udredning i PPR, og der oprettes flere og flere specialklasser og specialtilbud. Denne udvikling er både menneskeligt og økonomisk uholdbar.

Oplægsholderne vil perspektivere inklusionens udfordringer og pege fremad mod en bæredygtig skole- og institutionsudvikling, hvor fokus er på udviklingen
af læringsfællesskaber for alle i almenområdet.

Læs mere om konferencen