Gå til hovedindhold

Udmeldelse fra pasning, SFO og klub

Udmeld dit barn fra pasning, SFO og klub. Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel. Du kan udmelde dit barn til den 15. eller den sidste dag i måneden.

 • Læs op

Indhold

  Udmeld dit barn (Husk MitId)

  Hvis du er tilmeldt Digital Post: Brug Digital Pladsanvisning til at udmelde dit barn fra dagtilbud, SFO eller klub.

  Hvis du er fritaget for Digital Post: Få en blanket i dagtilbuddet, SFO'en, klubben eller hos Borgerservice.

  Mere om udmeldelse

  Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

  Eksempel: Udmelder du dit barn d. 3. maj, så er dit barn tidligst udmeldt fra dagtilbuddet d. 15. juli.
  Udmelder du d. 31. juli, er dit barn tidligst udmeldt d. 30. september.

  Du skal selv udmelde dit barn, hvis du flytter fra Aarhus Kommune, da udmeldelse ikke sker automatisk. Se mere under afsnittet "Udmeldelse ved flytning fra Aarhus Kommune".

   

  Ved skoleskift

  • Melder du barnet i SFO på den kommende skole? Så kan vi fravige udmeldelsesvarslet, og du kan melde barnet ud dagen før skoleskiftet og straks starte i SFO ved den nye skole.
  • Skifter dit barn til en anden skole i Aarhus Kommune? Så skriv op til den nye SFO her på siden. Brug datoen for overflytning som behovsdato.

  Har I fælles forældremyndighed?

  Ved fælles forældremyndighed, skal forældrene være enige om ind- og udmeldelse. Vi går altid ud fra, at I er enige, medmindre I på forhånd har oplyst os om andet.

  Du skal selv udmelde dit barn, hvis du flytter fra Aarhus Kommune, da udmeldelse ikke sker automatisk.

  Når du flytter fra Aarhus i opsigelsesperioden og der er mere end 14 dage mellem din flyttedato og udmeldelsesdatoen, vil vi bede din nye bopælskommune om, at opkræve for perioden. 

  Skal du flytte til en ny kommune, kan vi sætte udmeldelsesvarslet ned til 1 måned, men dog tidligst til indmeldelsesstarten i den nye institution. Varslet kan nedsættes, hvis du har accepteret ny plads og du indsender dokumentation til os for dette som digital post. Du skal sende dokumentationen til os senest 1 måned før ny indmeldelsesdato. Hvis den nye indmeldelsesdato ikke er d. 1. eller d. 16. i en måned, kan nedsættelsen først ske til en af disse datoer.

  Eksempel: Du har opsagt dit barns plads med 2 måneders varsel pr. 30. juni og skal flytte til ny kommune pr. 1. juni. Får du så tilbudt plads i ny kommune pr. 1. juni, skal du senest den 30. april indsende dokumentation for dette til os med digital post. Derefter kan vi ændre dit barns udmeldelsesdato til 31. maj. 

  Ønsker du udmeldelse i en orlovsperiode eller efter orlovs ophør, skal dette ske skriftligt til Pladsanvisning og Elevadministration og med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste i måneden.

  Når dit barn skal starte i skole i Aarhus Kommune, så vil udmeldelsen fra børnehaven ske automatisk med virkning pr. 31. juli det år, barnet starter i skole. udmeldelse sker uanset om dit barn skal starte i kommunal eller privat skole.

  Starter dit barn i skole med rullende skolestart? Så brug Digital Pladsanvisning til udmeldelse fra dagtilbud og til at skrive op til SFO.
  Rullende skolestart er der på enkelte skoler i Aarhus Kommune og betyder, at skolen kan have skolestart op til 3 gange om året.

  Når dit barn overflyttes fra et dagtilbud til et andet i Aarhus Kommune, så sker udmeldelsen automatisk fra det dagtilbud, hvor barnet går. Udmeldelsen vil blive den dato, hvorfra den nye plads er tilbudt.

  Eksempel: Accepterer du ny plads pr. 1. december, udmelder vi dit barn pr. 30. november.

  Går dit barn i privat institution? Så gælder ovenstående ikke. Du skal selv huske at sørge for udmeldelse.

  Hvis dit barn overflyttes mellem et kommunalt dagtilbud og et privat tilbud:

  • Udmeldelsen kan ske med 1 måneds varsel.
  • Udmeldelsen fra det kommunale dagtilbud sker automatisk.

  Hvis dit barn har plads i et privat tilbud og skal overflyttes til et kommunalt dagtilbud:

  • Udmeldelsen kan ske med 1 måneds varsel.
  • Vær opmærksom på, at udmeldelsen fra det private tilbud ikke sker automatisk.

  Når du skal udrejse fra Danmark, så er det vigtigt at lave udmeldelse fra Aarhus Kommune, da dette ikke sker automatisk. Udmeldelsen skal laves via digital Pladsanvisning. Bemærk, at der er 2 måneders varsel på udmeldelse til den 15. eller den sidste i måneden.

  Sidst opdateret: 9. januar 2024