Overflytning mellem afdelinger

Har du accepteret en plads udenfor dit garantidistrikt, kan dit barn komme på garantiventelisten og søge om overflytning til en afdeling i dit eget garantidistrikt. Overflytningen kan tidligst ske, når barnet har brugt pladsen i 6 måneder.Du kan tidligst indsende ny ansøgning om overflytning, når dit barn har brugt pladsen i 4 måneder.

Generelt kan dit barn ikke blive overflyttet mellem dagtilbudene, hvis der er mindre end et år til dit barn alligevel skal skifte pasningstilbud på grund af alder.

Har du accepteret en plads til dit barn indenfor dit garantidistrikt, kan du stadig søge om overflytning til en ønskeplads.

Overflytningen kan tidligst ske, når dit barn har været i den tilbudte plads i 6 måneder. Du kan indsende din ansøgning efter 4 måneder.
Er overflytningen til et andet dagtilbud, vil dit barn kun komme i betragtning, hvis der er ledige pladser, som ikke vil blive besat af børn fra garantiventelisten.
Har du ønsker om en anden afdeling indenfor samme dagtilbud, skal du ansøge hos dagtilbudslederen.