Overflytning mellem afdelinger

Generelt: Dit barn kan ikke blive overflyttet, hvis der er mindre end et år til dit barn alligevel skal skifte pasning på grund af alder.

Har du accepteret en plads udenfor dit garantidistrikt, kan dit barn komme på garantiventelisten og du kan søge om overflytning til en afdeling i dit eget garantidistrikt. Barnet skal have brugt pladsen i 6 måneder, før overflytningen kan ske.

Dit barn skal have brugt pladsen i mindst 4 måneder, før du kan indsende ny ansøgning om overflytning.

Hvis du har accepteret en plads til dit barn indenfor dit garantidistrikt, kan du stadig søge om overflytning til en ønskeplads.

Dit barn skal være i den tilbudte plads i mindst 6 måneder, før overflytningen kan ske. Du kan indsende din ansøgning efter 4 måneder.

Er overflytningen til et andet dagtilbud, vil dit barn kun komme i betragtning, hvis der er ledige pladser, som ikke vil blive besat af børn fra garantiventelisten.

Har du ønsker om en anden afdeling indenfor samme dagtilbud, skal du ansøge hos dagtilbudslederen.