Gå til hovedindhold

Orlov fra pasning

Du kan søge orlov for dit barn fra pasningstilbud, når dit barn går i dagpleje eller daginstitution. Der kan ikke søges orlov fra SFO eller klub.
Du skal søge orlov senest 2 måneder før, og orloven skal vare i mindst 8 uger.

 • Læs op

Indhold

  Værd at vide om orlov fra pasning

  En orlov skal søges med mindst 2 måneders varsel til den 1. eller den 16. i måneden.

  Du kan tidligst søge orlov, når barnet har brugt pladsen i mindst 1 måned.

  Eksempel: Starter dit barn pr. 1.3., kan du tidligst søge om orlov den 1.4. og orloven kan med 2 måneders varsel træde i kraft pr. 1.6. Du kan derfor ikke sige ja til en plads og starte med at have orlov.

  Hent og udfyld blanketten her på siden for at søge om orlov fra dagpleje eller institution.

  Blanketten sendes direkte til dagtilbuddet.

  Når vi har bevilget orloven, modtager du besked fra os.

  Husk: Orlov er altid fra den 1. eller 16. i måneden og skal have en længde af minimum 2 måneder.

  Ansøgning om orlov fra institution eller dagpleje

  Alle børn, der ikke går i dagtilbud skal sprogvurderes. Det siger Dagtilbudsloven §11. Sprogvurderingen er obligatorisk uanset barnets sproglige baggrund. Vi gennemfører den i perioden fra dit barn er 2 år og 10 måneder og inden barnet bliver 3 år og 4 måneder.

  Når dit barn har orlov fra en institution eller en dagpleje, sidestiller vi barnet med børn uden for dagtilbud. Afholder dit barn orlov i alderen 2 år og 10 måneder frem til 3 år og 4 måneder, skal vi lave en sprogvurdering eller en aftale om sprogvurdering, før vi kan bevilge orloven.

  Vil du forlænge dit barns orlov? Det skal du gøre skriftligt til Pladsanvisning og Elevadministration senest 2 måneder før den oprindelige orlov udløber.

  Ønsker du at afbryde dit barns orlov? Så skal du kontakte Pladsanvisning og Elevadministration.

  Vi stiller ikke garanti for samme plads. Vi garanterer derimod en tilsvarende plads efter pasningsgarantien. Vi fremsender hurtigst muligt et nyt tilbud om pasning efter afbrydelse af orlov.

  Vil du udmelde dit barn fra en plads, mens barnet har orlov, eller efter orlovens ophør? Så skal du sende en skriftlig udmeldelse med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

  Varer barnets orlov mere end 3 måneder, så lukker vi den økonomiske friplads. Du skal derfor søge om ny friplads, når orloven slutter.

  Sidst opdateret: 29. august 2023