Mad og måltider i dit barns institution

Du kan stemme om frokostordningen

Som forældre kan du hvert andet år stemme for eller imod frokostordningen i dit barns institution. I dagtilbud med kun én afdeling er det forældrebestyrelsen, der tager beslutningen, om der skal være en frokostordning.

Forældrearrangerede madordninger

Som forældre kan du oprette en forældrearrangeret madordning i dit barns institution. Det skal dog være frivilligt for forældre at beslutte, om deres barn skal deltage i ordningen. 

Vil du vide mere?

Du kan få mere information om afstemning vedrørende frokostordningen, priser for frokostordningen og de forældrearrangerede madordninger ved at kontakte ledelsen eller bestyrelsen i dit barns dagtilbud.

Du er også velkommen til at kontakte konsulent Mia Kragelund, milk@aarhus.dk

I vejledningen for Mad og måltider 0-18 år kan du læse mere om målene for mad og måltider i dit barns institution.

Mad og måltider 0-18 år