Gå til hovedindhold

Kvalitetsrapporter

Kvalitetsrapporterne giver indblik i, hvordan kvaliteten for børn og unge udvikler sig, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed.

 • Læs op

Indhold

  Arbejdet med at udvikle og følge op på kvaliteten i Børn og Unge er todelt. Den ene del er kvalitetsrapporten, der kommer hvert andet år på henholdsvis 0-6-årsområdet og 6-18-årsområdet. Den anden del består i det løbende og systematiske lokale arbejde. Når vi ønsker at give vores børn og unge de bedst mulige forudsætninger for at lykkes i livet, er det vigtigt at disse to dele er tæt forbundet.

  Kvalitetsrapporterne står ikke alene, men følges op af lokale læringssamtaler hvert halve år. På læringssamtalerne arbejder dagtilbud, skoler, og fritidstilbud i dybden med lokale fokusområder i relation til kvalitetsrapportens temaer.

  Kvalitetsrapporterne er et centralt element for byrådet, da der er lovpligtigt tilsyn med arbejdspladserne i Børn og Unge. Koblingen mellem tilsyn og lokalt kvalitetsarbejde har vi beskrevet i Børn og Unges ramme for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn.

  Kvalitetsrapport på 0-6-årsområdet

  Formålet med rapporten er at give byrådet et afsæt for at drøfte, hvor og i hvilket omfang, der er behov for tiltag, der kan understøtte dagtilbuddenes kvalitetsudvikling.

  Kvalitetsrapport på 6-18-årsområdet

  Formålet med rapporten er at give byrådet et tilstrækkeligt og meningsfuldt afsæt for at drøfte kvaliteten i Børn og Unges skole- og fritidstilbud.

  Sidst opdateret: 29. august 2023