Gå til hovedindhold

Skal dit barn i særligt dagtilbud?

Har dit barn helt særlige behov for støtte og behandling, som det ikke kan få i et almindeligt dagtilbud? Så kan du søge om en plads til dit barn i et særligt dagtilbud.

 • Læs op

Indhold

  Hvad er særlige dagtilbud?

  Særlige dagtilbud er pasning til børn med betydeligt og varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

  Vi har tre særlige dagtilbud:

  Almindelige dagtilbud med særlig viden

  Udover de særlige dagtilbud kan dit barn også få plads i almindelige dagtilbud, der har særlig viden om børn med handicap.

  Vuggestuen Trekanten

  Vuggestuen Trekanten har særlig viden om børn med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse.

  Læs mere om Vuggestuen Trekanten

  Børnegården Rundhøj

  Vuggestuen og børnehaven Rundhøj har særlig viden om børn med hørehandicap.

  Læs mere om Børnegården Rundhøj

  Hvordan får dit barn plads?

  Dit barns dagtilbud eller andre professionelle, som kender dit barn godt, skal søge om en plads i et særligt dagtilbud til dit barn. Det sker altid i tæt samarbejde med dig som forælder.

  Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte betjenende psykolog fra PPR.

  Hvad er Skovbrynet?

  Skovbrynet er for børn med handicap, som har behov for behandling i dagligdagen, som de ikke kan få i en almindelig børnehave.

  Det kan være børn med: 

  • Svær autisme
  • ADHD
  • Andre fysiske og psykiske handicap

  Skovbrynet har fire afdelinger, som hver især har fokus på særlig behandling af børnenes forskellige handicaps.

  Læs mere om Skovbrynet

  Hvordan får dit barn plads på Skovbrynet

  Det er dit barns dagtilbud eller sundhedsplejerske eller sygehus, som kan indstille dit barn til en plads på Skovbrynet.

  Hvad er Lystruplund?

  Lystruplund er en almindelig børnehave, som har ni pladser til børn med handicap, der har særlig behov for behandling i dagligdagen. 

  Det kan være børn med:

  • Svær cerebral parese
  • Retardering
  • Syns- og hørehandicap
  • Andre fysiske og psykiske handicap

  Udover de ni pladser til børn med handicap, har Lystruplund plads til 30 børn.

  Lystruplund har et særligt fokus på, at børn med handicap opbygger venskaber og relationer til børn uden handicap.

  Læs mere om Lystruplund

  Hvordan får dit barn plads på Lystruplund?

  Det er dit barns dagtilbud eller sundhedsplejerske eller sygehus, som kan indstille dit barn til en plads på Lystruplund.

  Hvad er Thorshavnsgade?

  Thorshavnsgade er en almindelig børnehave, som har ni pladser til børn med handicap, der har særlig behov for behandling i dagligdagen.

  Det kan være børn med:

  • Svær cerebral parese
  • Retardering
  • Syns- og hørehandicap
  • Andre fysiske og psykiske handicap

  Udover de ni pladser til børn med handicap, har Thorshavnsgade plads til 30 børn.

  Thorshavnsgade har et særligt fokus på, at børn med handicap opbygger venskaber og relationer til børn uden handicap.

  Hvordan får dit barn plads på Thorshavnsgade?

  Det er dit barns dagtilbud, sundhedsplejerske eller sygehus, som kan indstille dit barn til en plads på Thorshavnsgade.

  Hvis dit barn har et handicap, kan Knasten i Børnehuset Langenæs Allé være en mulighed for dit barn.

  Hvad er Knasten og hvad er Børnehuset Langenæs Allé?

  Børnehuset er en almindelig integreret daginstitution, som har ti pladser til børn med handicap, der har særlig behov for behandling i dagligdagen. 

  Det kan være børn med:

  • Svær cerebral parese
  • Retardering
  • Syns- og hørehandicap
  • Andre fysiske og psykiske handicap

  De ti børn med handicap har i dagligdagen deres egen afdeling i Børnehuset. Den kalder vi Knasten.

  Udover de ti pladser til børn med handicap, har Børnehuset plads til 24 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn. Børnehavebørnene tager hver dag bussen til vores naturbørnehave Mariendal ved Ajstrup strand. Her er der også mulighed for at børnene i Knasten kan deltage.  

  I Børnehuset har vi et særligt fokus på, at børn med handicap opbygger venskaber og relationer til børn både med og uden handicap.

  Børnehuset Langenæs Alle (aarhus.dk)

  Hvordan får dit barn plads i Knasten i Børnehuset?

  Det er dit barns dagtilbud eller sundhedsplejerske eller sygehus, som kan indstille dit barn til en plads i Børnehuset.

  Sidst opdateret: 14. juni 2024