Gå til hovedindhold

Nyhedsbrev om boldbanerne

Læs mere om Nyhedsbrev om boldbanerne i Aarhus Kommune her.

 • Læs op

Indhold

  Nu skal det være slut med de små sorte stykker gummi i kunstgræsbaner i Aarhus. EU er på vej med et forbud mod de såkaldte polymeriske infill. Baggrunden er et ønske om at begrænse spredningen af mikroplast Årsagen er, at der er mistanke om, at de små gummistykker, der kommer fra brugte bildæk, er skadelige for miljøet.

  "Vi må ikke spille hasard med vores miljø. I Aarhus ønsker vi at gå forrest i den grønne omstilling, og her er miljørigtige kunstgræsbaner en del af løsningen. EU lægger op til en lang indfasning, jeg mener at vi bør være mere ambitøse på klimaets vegne. Vi kan ikke vente med at træffe de rigtige klimavalg. Derfor vil jeg nu hjælpe klubberne til at etablere alternative løsninger, " siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

  Rådmanden vil efter sommerferien sende en indstilling til Byrådet, ligesom klubberne og andre interessenter vil have mulighed for at komme med input og kommentarer til planen, der består af fem punkter. 

  1. Fremtidige areallejeaftaler for kunstgræsbaner tilføjes en bestemmelse om, at kommunen som grundejer til enhver tid kan stille nye og skærpede krav begrundet i miljøhensyn.
  2. Stop for anlæg af kommunale kunstgræsbaner med polymerisk infill.
  3. Stop for anlæggelse af nye kunstgræsbaner med polymerisk infill på kommunale arealer.
  4. Stop for kommunalt tilskud til kunstgræsbaner med polymerisk infill
  5. At kommunen arbejder for, at der sker en løbende udfasning af eksisterende baner med gummigranulat i takt med, at der opstår behov for udskiftning af græstæppe. Dette vil ske både via økonomisk tilskud til at skifte til alternativ infill og ved at indføre krav ved nye areallejeaftaler.

  Rådmanden foreslår samtidig, at der oprettes en pulje, som kan hjælpe klubberne med at betale merprisen på etablering af og udskiftning til baner med alternativt infill. Konkret foreslår han at afsætte resterende indtægter fra salget af fodboldbaner i Kolt til formålet. Salget er tidligere besluttet i forbindelse med Byrådets beslutning, om at yde tilskud til etablering af en kunstgræsbane til Kolt-Hasselager IF.

  "Det er vigtigt, at vi med puljen holder hånden under vores vigtige foreningsliv og de mange ildsjæle Jeg er sikker på, at EU's beslutning vil sætte turbo på udviklingen af bedre alternativer, og her skal vi være klar og tilbyde os, så vi sammen kan gøre en forskel for miljøet," siger Rabih Azad-Ahmad.

  Aarhus Kommune har selv tre nye kunstgræsbaner på vej. To på Ellekær Idrætsanlæg og en ved den nye skole og idrætsanlæg i Elev/Nye. Her har Kultur og Borgerservice allerede truffet beslutning om, at det bliver baner med alternative infill. 

  REACH-Komitéen godkendte den 26. april 2023 EU-Kommissionens indstilling om minimering af bevidst spredning af mikroplast. Det betyder, at det otte år efter den endelige vedtagelse vil være forbudt at sælge polymerisk infill til kunstgræsbaner. 

  Udover 5-punktsplanen har rådmanden sat gang i en undersøgelse af de eksisterende kunstgræsbaner. Formålet er at undersøge muligheden for at etablere nye løsninger, der i endnu højere grad skal sikre, at gummigranulatet bliver på banen og ikke spredes i naturen. Undersøgelsen forventes at ligge klar i løbet af efteråret.

  For yderligere oplysninger kontakt:
  - Presse- og kommunikationschef Michael Jaap på telefon 40 22 87 99.

  Der køres lige nu på højtryk for at få klargjort banerne til efter påske. Vi forventer at have en stor del af banerne klar i løbet af tirsdag d. 11. april. 

  Der gives direkte besked til alle med klargjorte baner i morgen eftermiddag onsdag d. 5. april og igen tirsdag d. 11. fra morgenstunden.

  Spørgsmål til Sport & Fritid kan rettes til Jakob Helmer på njah@aarhus.dk

  Spørgsmål til Entreprenørenheden til Jan Lange på ljaf@aarhus.dk

  God påske,

  Med venlig hilsen

  Sport & Fritid

  Vi vil gerne bede alle respektere, at åbningen er udsat og finde alternative muligheder for afvikling af træning og kampe. Der gives besked om åbningen af banerne her på siden. Målene oplåses som banerne bliver klargjort. 

  Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Jakob Helmer, Sport & Fritid njah@aarhus.dk eller Jan Lange, Entreprenørenheden ljaf@aarhus.dk.

  På forhånd tak. 

  Mvh. Sport & Fritid og Entreprenørenheden 

  Det er endnu lidt for tidligt at sige noget om, hvornår opstarten på græsbanerne præcist bliver. Vi håber selvfølgelig på at kunne åbne til 1. april, men det afhænger meget af vejret i marts.

  Vinteren har været usædvanligt våd og vi har mange steder oplevet blankt vand på banerne. Husk at banerne ikke må tages i brug før de er klargjort og der er givet besked om det.

  Siden sidste år har vi fået ny teamleder på boldbanerne hos Entreprenørenheden. Jan Lange overtog 1. oktober stafetten efter Michael Christensen. Jan har en fortid som chefgreenkeeper i bl.a. Rold Skov Golfklub og Hobro Golf Klub. Praktiske spørgsmål om den daglige drift rettes til Jan på ljaf@aarhus.dk eller på telefon 2478 9854.

  Entreprenørenheden tilbyder igen en fuld første opkridtning mod betaling. Entreprenørenheden kan kun udføre opgaven, hvis det kombineres med den årlige afsætning af hjørner. Ønsker I priser på første opkridtning, kan I tage fat på Jan. Dette skal gøres senest inden udgangen af uge 11.

  Vi genoptager traditionen med et årligt opstartsmøde med DBU og Aarhus Kommune. DBU skulle gerne have udsendt invitationer til alle. Mødet er d. 16. marts fra 17.30-20.30 hos DBU i Tilst. Har man ikke modtaget en invitation og ønsker at deltage, så skriv til mig på njah@aarhus.dk.

  Som sædvanlig kommer vi gerne ud til en banevandring om stort og småt. Hvis I har nogle emner, I gerne vil drøfte på nært hold så tag fat i os.

  Klipningen af baner er så småt i gang og vi regner med, at alle baner er klippet mindst én gang inden fredag. Husk at vejret hurtigt kan slå om! Der er stadig ikke meget vækst i græsset, så brugen skal ske under maksimal hensyntagen til banernes beskaffenhed. I 2021 så vi desværre, at flere baner var ødelagte, fordi der i åbningsweekenden faldt en stor mængde nedbør.

  Som altid kommer vi gerne ud til en banevandring. Stort og mål samt ønsker om banevandring kan sendes til Jakob Helmer njah@aarhus.dk

  Ønsker man at få udleveret klippeplaner, kan Michael Christensen fra Entreprenørenheden kontaktes på michc@aarhus.dk. 

  God fornøjelse og med venlig hilsen

  Sport & Fritid og Entreprenørenheden

  Vi håber på, at kunne fastholde samme dagsorden men afventer lige nu bekræftelse fra de enkelte.

  Vi beklager den korte varsel, men vi har desværre ikke kunnet forudsige de mange afbud.

  Hvad angår opstarten på græsbanerne, så håber vi på, at kunne åbne den første weekend i april, men kan ikke sige noget med sikkerhed, før vi kommer lidt længere ind i marts.

  Opdateret invitation og dagsorden.

  Vi håber på at se så mange som muligt på den nye dato. Ny tilmelding til Jakob på njah@aarhus.dk.

  Mvh.

  Sport & Fritid

  Jakob Helmer Nielsen

  Vi har desværre fået et afbud fra Troels Bech, men der er indhentet en fuld erstatning i Nicolai Pold fra AGF, som vil fortælle om banepleje og ejerskab blandt spillere og personale på AGFs træningsanlæg ved Fredensvang.

  Tilmelding til Jakob Helmer på njah@aarhus.dk. 

  Vi ses,

  Mvh.

  Sport & Fritid

  Jakob Helmer Nielsen

  Afhængig af spørgelyst osv. forventer vi at dagsorden tager ca. to timer, hvorefter ordet er frit. Både Sport & Fritid og DBU vil i den sidste time være til rådighed, hvis man har spørgsmål eller bare vil snakke.

  Tilmelding sker til Jakob Helmer på njah@aarhus.dk senest d. 28. februar. Af hensyn til pladsen har vi et maksimalt deltagerantal på 60 personer.

  Foreløbig dagsorden:

  1. Oplæg fra Troels Bech – tidligere fodboldspiller, cheftræner og sportsdirektør, om et liv på landets fodboldbaner
  2. Nyt fra driften i Sport & Fritid – Opstart på forårssæsonen, sammenlåsning af mål i sommerferien, borgertip og foreningsportalen
  3. DBU Velfærdsalliance og nyt fra region 3
  4. Community Fodbold Aarhus
  5. Aarhus Fodboldforum ved Spætter
  6. Tid til spørgsmål og snak

  Praktisk info:

  Adgang til bygningen sker via. skolegården ved N. J. Fjords Gade 2a, Aarhus C. Til de hurtige kan der parkeres gratis på skråparkeringen (og kun skråparkeringen!) i gården men kun med gyldig p-billet. Der er begrænsede pladser. 

  Mødet foregår i lokale 2.4.

  Mvh.

  Sport & Fritid

  Fra uge 44 vil alle mål blive indsamlet og låst og brugen af banerne indstilles.

  Ophør af ordningen med novemberkampe

  Sport & Fritid har tidligere givet op til 30.000 kr. i alt til afvikling af kampe i sidste spillerunde på kunstgræs, såfremt disse er placeret i november. Aarhus Fodboldforum har stået for forvaltningen af dette tilskud til hold i nedenstående rækker.

  • Hold i herre Jyllandsserien
  • Serie 1, 2, 3
  • Samt ikke-elitehold, der afslutter turneringen denne weekend

  Grundet det store antal kunstgræsbaner, som enten er på vej eller er blevet anlagt i Aarhus, har Aarhus Fodboldforum og Sport & Fritid besluttet at ordningen nedlægges fra og med afslutningen af efterårssæsonen 2021.

  Kommunemøde med DBU

  I samarbejde med DBU arbejder Sport & Fritid lige nu på at få planlagt og arrangeret et ’kommunemøde’, som der tidligere har været tradition for. Den præcise dato for mødet er endnu ikke fastlagt, men det bliver forventeligt i enten februar eller marts 2022. Hvor mødet tidligere har været holdt hos DBU i Tilst, vil mødet i 2022 blive afholdt i Sport & Fritids nye lokaler på N. J. Fjords Gade.

  Indkøb af mål 

  Vi oplever i stigende grad at klubber selv indkøber mål. Dette vil vi gerne frabede os. Entreprenørenheden er ikke forpligtet til at flytte mål, der ikke tilhører Aarhus Kommune og der kan ikke gøres krav gældende, såfremt et mål måtte blive beskadiget i forbindelse med driften.

  Udskiftningen af de gamle tunge mål til de nye og lettere fuldsvejste mål er i gang, men er en løbende proces. Sport & Fritid tæller og gennemgår hvert år samtlige mål, så vi ved nøjagtigt hvor mange der er på hvert anlæg.

  Brug af mulddepoter og genopretning af mindre skader

  En opfordring til at huske at bruge de opstillede mulddepoter. Det gælder især i ydersæsonerne. Mulden og de udleverede græsfrø bruges til lapning af målfelter og opretning af skridskader mv. efter træning og kampe i vådt vejr.

  https://www.aarhus.dk/media/30424/artikel-nyt-graes-i-slidte-pletter.jpg

  HUSK at banerne er sårbare på denne tid af året! Der er kommet meget vand på det seneste, så vi vil gerne opfordre alle til at tage maksimalt hensyn. Vi har allerede set flere baner, som har taget stor skade af alt for intensivt brug i løbet af de sidste par uger. Vi kan ikke genoprette banerne på denne tid af året, så ødelægger I banerne nu, vil det indhente jer til foråret!

  Har I spørgsmål til klippeplaner mv. kan I som altid tage fat i Michael Christensen på michc@aarhus.dk

  Andre spørgsmål rettes til Jakob Helmer på njah@aarhus.dk

  Marts måned har været tør men kold. Vi har fået begrænsede mængder regn og det har givet tæt ved ideelle betingelser for forårsklargøringen af banerne. Tilbage er kun enkelte anlæg i den nordlige del af byen.

  Selvom temperaturen kun sjældent sniger sig over 5 grader, åbner banerne til tiden d. 1. april. Vi begynder så småt at kunne ane et farveskift i græsset, men banerne er ikke slidstærke på denne tid af året, så vi vil naturligvis gerne opfordre til, at man fordeler sliddet mest muligt. Det ved vi, at mange allerede gør.

  ”Ny” formand i vest

  Der er nyt på formandsfronten, da Lars Brøndum som i forrige sæson var kontaktperson hos Entreprenørenheden i syd og vest har fået andre arbejdsopgaver. Michael Christensen har overtaget Lars’ opgaver og er nu kontaktperson i Entreprenørenheden for hele boldbaneområdet. Specifikke henvendelser vedr. driften som klippeplaner, afsætning af hjørner, målflytning mv. kan rettes til Michael på michc@aarhus.dk.

  Afsætning af banehjørner er i fuld gang og er allerede færdig på flere anlæg. Vi forventer at have sat de sidste streger op til påsken 31. april.

  Entreprenørenheden tilbyder igen førstegangsopkridtning med robot på banerne. Tag kontakt til Michael Christensen for nærmere info.

  Aarhus Borgertip

  Den famøse borgertipløsning, som efterhånden har været undervejs på idrætsanlæggene i nogle år, er nu meget nært forstående. Via. en app vil det inden for ganske kort tid være muligt at indmelde for langt græs, affald, defekte mål mv. Mere om dette i næste nyhedsbrev.

  Som altid stiller vi gerne op til en banevandring, hvis I ønsker det. Stort og småt er velkomment til Jakob på njah@aarhus.dk.

  Forårshilser fra Sport & Fritid

  Fordeling af kampe på græs d. 31. oktober og 1. november

  Sport & Fritid og Aarhus Fodboldforum har igen i år lavet en aftale omkring finansiering af kampe den første weekend i november. Sport & Fritid bidrager med kr. 30.000 til kampafvikling på kunstgræs. Sidste weekend i år er weekenden d. 31 oktober og 1. november.

  Aarhus Fodboldforum forvalter tilskuddet og følgende kampe er omfattet af aftalen:

  • Hold i herre Jyllandsserien
  • Serie 1, 2, 3
  • Samt ikke-elitehold, der afslutter turneringen denne weekend

  Aarhus Fodboldforum træffer aftaler med kunstgræsejerne om ovennævnte kampe og melder kamptidspunkter ud til klubberne.

  Serie 4 indgår desværre ikke i aftalen. Disse kampe skal som tidligere afvikles inden 31. oktober eller flyttes af klubberne selv til kunstgræsanlæg med egenbetaling. Dette betyder i praksis, at der ikke kan afvikles kampe på de kommunale græsbaner lørdag d. 31. oktober.

  Kontaktoplysninger

  Hos Sport & Fritid er det Jakob Helmer på 4184 8639 eller mail njah@aarhus.dk

  Kontaktperson hos Entreprenørenheden er som hidtil Michael Christensen, 2920 8248, michc@aarhus.dk og Lars Brøndum, 2920 8236, brlar@aarhus.dk.

  Genåbning fase 3

  Til alle fodboldklubber og øvrige brugere af Aarhus Kommunes boldbaner.

  Reviderede retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter:
  Kulturministeriet offentliggjorde den 8. juni 2020 reviderede retningslinjer for tredje fase af genåbningen.

  De to mest afgørende nyheder er, at deltagerantallet i aktiviteter opjusteres fra max. 10 personer til max 50 personer. Samt at der åbnes op for klub-, bade- og omklædningsfaciliteter.

  Vedr. anvendelse af bade- og omklædningsfaciliteter henvises der i øvrigt til Kulturministeriet.

  Der skal henledes særlig opmærksomhed til krav vedr. rengøring og hygiejne, samt arealer i forhold til antal personer forsamlet i samme lokaler.

  Fra Sport & Fritid er det vigtigt at gøre opmærksom på, at foreninger/brugere selv er ansvarlige for at tilrettelægge aktiviteterne så de lever op til ovenstående retningslinjer, de i gældende sundhedsmæssige retningslinjer samt vejledninger fra de enkelte specialforbund. Dette gælder bl.a. i forhold til aktiviteternes tilrettelæggelse, herunder antal af medlemmer der er samlet, afstandskrav, krav til rengøring og hygiejne, opsætning af plakater, adgang til sprit mv.

  For yderligere råd og vejledning til hvordan foreningen kan tilrettelægge sine udendørsaktiviteter skal vi henvise til at man kontakter sit specialforbund. Vi anbefaler, at man følger de enkelte specialforbunds retningslinjer.

  Bade- og omklædningsfaciliteter

  Mulighed for adgang til kommunale bade- og omklædningsfaciliteter kan variere mellem de forskellige faciliteter afhængig af de lokale forhold. Det er vigtigt at foreningerne overholder og følger de udmeldte retningslinjer og de gældende forhold på det enkelte anlæg. Fra kommunens side vil der ikke kunne foretages rengøring mellem de forskellige brugere. Det er derfor vigtigt at foreninger/brugere selv sørger for at sikre den nødvendige rengøring af særligt kontaktflader før og efter brug. Lokalerne skal efterlades så de er klar til næste bruger.

  Foreninger skal forud for ibrugtagning af bade- og omklædningsfaciliteter tage kontakt til kontaktpersonen på det enkelte anlæg og aftale nærmere i forhold til brug af indendørsfaciliteter. Se kontaktliste for alle anlæg (åbner i et nyt vindue).

  Foreninger der råder over egne klub- og omklædningsfaciliteter og selv står for rengøringen af disse, kan selv afgøre hvornår man ønsker at åbne op for brug af disse. Foreningen har i den forbindelse selv ansvaret for at det sker i henhold til de udmeldte retningslinjer fra Kulturministeriet.

  Bookingtilladelse

  De udendørs idrætsanlæg og foreningsfaciliteter er forbeholdt foreninger med gyldig booking eller brugsaftale. Bemærk i øvrigt, at de udendørs idrætsanlæg er åbne for aktivitet i sommerferien - dog kun med gyldig booking. Ansøgning herom skal være Sport & Fritid i hænde senest d. 26. juni 2020. Ansøg om sommerferietider ved at sende en mail til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk.

  Sundhedsstyrelsens gode råd til udendørs idræt

  Aarhus Kommune opfordrer til, at Sundhedsstyrelsens med gode råd til udendørs idræt ophænges synligt og gerne flere steder.

  Sport & Fritid opfordrer til, at foreningerne til enhver tid følger myndighedernes anvisninger. Læs myndighedernes anbefalinger på coronasmitte.dk (åbner i et nyt vindue).

  Læs DIFs vejledning vedrørende Covid-19. 

  Spørgsmål rettes til:

  • Jakob Helmer Nielsen: send en mail til jah@aarhus.dk eller ring til Jakob på telefon 4184 8639
  • Morten Thomsen: send en mail til mnat@aarhus.dk eller ring til Morten på telefon 8940 4854

  Sommeraktiviteter på boldbanerne

  Sport & Fritid har den seneste tid modtaget flere henvendelser om muligheden for sommeråbning af fodboldbanerne – i særdeleshed pga. COVID19 og de manglende aktiviteter i foråret. Som bekendt lukkes fodboldbanerne i Aarhus hvert år i skolernes sommerferie med henblik på vedligeholdelsesarbejde. Dette arbejde har vi dog lykkedes med at fremrykke i år, så de fleste baner er færdige til sommerferien.

  Derfor har vi mulighed for at imødekomme ønskerne til sommeraktiviteter på langt de fleste boldbaner.

  Booking

  Ønsker I at anvende baner i sommerferien, skal I kontakte Morten Thomsen på mail mnat@aarhus.dk. Der er som udgangspunkt kun mulighed for forlængelse af eksisterende bookingtider - dvs. booking af de baner, som man I forvejen har en gyldig forårs- eller efterårsbooking på. I mailen skal oplyses følgende:

  • Hvilken klub, I repræsenterer
  • Hvilket anlæg og specifikt hvilke baner I ønsker åbne
  • Hvilke mål, I ønsker at anvende på de enkelte baner. Resterende mål vil blive låst sammen.

  Sport & Fritid skal have en tilbagemelding senest fredag d. 26. juni.  

  Alle aktiviteter på Aarhus Kommunes fodboldbanerne skal følge myndighedernes retningslinjer samt retningslinjer og vejledninger fra de respektive hovedforbund.

  Omklædning

  For omklædning gælder det, at man skal følge myndighedernes retningslinjer. På nuværende tidspunkt skal omklædning ske hjemmefra. Dette kan dog nå at ændre sig. Der vil uanset myndighedernes udmeldinger, ikke blive åbnet for omklædningsrum på skolerne i sommerferien.

  Drift

  Driften af banerne fortsætter som hidtil i løbet af sommerferien. Det betyder, at alle banerne klippes 1 – 2 gange om ugen i tidsrummet 07 – 15. Hvis I planlægger aktiviteter i dette tidsrum, er det vigtigt, at I tager hensyn til de store maskiner og flytter jeres aktiviteter væk, mens klipningen foregår.

  Afholder I fodboldskole og har nogle konkrete ønsker til klipningen, kan I kontakte Michael Christensen på michc@aarhus.dk eller Lars Brøndum på brlar@aarhus.dk.

  Udendørsfodboldaktiviteter starter op

  Til alle Fodboldklubber og øvrige brugere af Aarhus Kommunes boldbaner.

  Statsministeriet offentliggjorde den 7. maj 2020 planen for anden fase af genåbningen.

  Efterfølgende har DBU meldt ud, at udendørs fodboldaktiviteter nu igen kan starte op.  Udmeldingen kommer efter dialog og godkendelse fra myndighederne. Med udmeldingen har DBU præsenteret en række retningslinjer for, hvordan udendørs fodbold kan udføres sundhedsmæssigt forsvarligt.
  Disse anbefalinger omfatter kun fodbold på de udendørs fodboldbaner.

  Gå til DBUs anbefalinger for fodboldens coronaregler (åbner i et nyt vindue).

  Aarhus Kommune har, baseret på myndighedernes retningslinjer og udmeldingerne fra DBU, valgt at åbne op for brug af kommunale boldbaner til aktiviteter og foreninger, der falder indenfor retningslinjerne.

  Øvrige foreninger med aktiviteter på boldbaner:
  Adgang til brug af faciliteterne er under forudsætning af, at foreningerne følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og de vejledninger der er udarbejdet af DBU/ de enkelte specialforbund.

  Foreningerne er selv ansvarlige for at tilrettelægge aktiviteterne så de lever op til de sundhedsmæssige retningslinjer og specialforbunds vedledninger, herunder antal af medlemmer der er samlet, opsætning af plakater, adgang til sprit mv.
  For yderligere råd og vejledning til hvordan foreningen kan tilrettelægge sine udendørsaktiviteter skal vi henvise til at man kontakter sit specialforbund. Vi anbefaler, at man følger de enkelte specialforbunds retningslinjer.

  Aarhus Kommunes omklædningsfaciliteter, klubhuse og toiletter vil fortsat være lukkede og kan ikke benyttes.
  Dette betyder, at der skal klædes om hjemmefra og at der ikke er adgang til toiletter i forbindelse med foreningsaktiviteterne.
  Sport & Fritid arbejder på en afklaring i forhold til mulighederne for evt. adgang til klubhuse, omklædningsrum og toiletter med udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer og de lokale forhold på det enkelte idrætsanlæg.

  Der vil være tilladt adgang for, at foreninger kan hente materiale og udstyr i tilhørende redskabs- og materialerum. Men ophold i lokalerne er ikke tilladt. Såfremt der er klubber, hvis redskabs- og materiale ligger i tilknytning til en skole, er det klubbens eget ansvar at koordinere med den pågældende skole vedr. adgangsmuligheder.

  Aarhus Kommune opfordrer til, at Sundhedsstyrelsens og DBUs plakater med gode råd til udendørs idræt ophænges synligt og gerne flere steder.

  Hent Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt (åbner i et nyt vindue).

  Hent DBUs plakat med corona regler (åbner i et nyt vindue).

  De udendørs idrætsanlæg og foreningsfaciliteter er forbeholdt foreninger med gyldig booking eller brugsaftale.
  Alle bookinger har været annullerede til og med d. 10. maj 2020. Disse bookinger er nu genoprettet.

  Sport & Fritid skal i øvrigt opfordre til, at foreningerne til enhver tid følger myndighedernes anvisninger. Læs myndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk (åbner i et nyt vindue).

  Spørgsmål rettes til Jakob Helmer Nielsen på njah@aarhus.dk eller 4184 8639, eller Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk eller 8940 4854.

  Til alle fodboldklubber, skoler og øvrige brugere af Aarhus Kommunes udendørs boldbaner

  Som følge af regeringens seneste udmelding vedr. COVID-19 d. 6. april 2020 er de hidtidige tiltag på kultur og fritidsområdet blevet forlænget foreløbig til og med den 10. maj.

  Fodboldklubber og foreninger

  Aarhus Kommunes boldbaner, omklædningsfaciliteter og klubhuse vil fortsat være lukket for brug af foreninger foreløbigt frem til 10. maj. Sport & Fritid vil foretage en afbooking af foreningernes bookinger i denne periode.

  Det forlyder, at der er en generel dialog mellem DGI/DIF og de relevante ministerier i forhold til en samlet plan for genåbning af udendørsfaciliteter. Vi følger udviklingen løbende og melder ud hvis det fører til ændringer af foreningernes muligheder for brug af faciliteterne.

  Sport & Fritid skal i øvrigt opfordre til, at foreningerne til enhver tid følger myndighedernes anvisninger. Gå til myndighederens anbefalinger på www.coronasmitte.dk.

  Skoler, dagtilbud og fritidsklubber

  Regeringens delvise åbning af skoler, fritidsklubber og dagtilbud mm. betyder, at boldbanerne vil være åbne for disse brugere i tidsrummet kl. 08.00-15.00. Baggrunden er, at det vil aflaste skolerne i forhold til behovet for ekstra plads i denne situation.

  Skolerne er derfor velkomne til at bruge boldbanerne i forbindelse med deres egen skole.

  Hvis man som skole eller fritidsklub benytter eller ønsker at benytte eksterne anlæg i perioden frem til 10. maj 2020, så skal der indsendes en ny bookingforespørgsel til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk. På grund af Covid-19, har vi valgt at annullere alle bookinger på vores idrætsanlæg).

  Drift af boldbaner

  Driften af boldbanerne foregår planmæssigt, så banerne kan holdes i god stand. Fra i dag er alle medarbejdere tilbage på banerne. Afsætning af hjørner til opkridtning udskydes. Da det vil tage ca. 14 dage at få afsat alle baner, kan dette potentielt betyde en forsinkelse på opkridtningen. Såfremt I ønsker at få afsat hjørner nu og selv holde dem vedlige, kan I kontakte vores to driftsformænd: Michael Christensen på michc@aarhus.dk i Nord og Lars Brøndum på brlar@aarhus.dk i Vest.

  Øvrige spørgsmål kan rettes til Jakob Helmer Nielsen på njah@aarhus.dk eller 41 84 86 39.

  Info fra Sport & Fritid

  Vi håber, at I alle er ved godt mod trods udfordringerne med Corona/Covid-19. Vi er glade for at se, at mange af jer har gjort alvor af vores opfordring ved at skilte og afspærre boldbanerne på jeres anlæg.

  Boldbanerne er, som tidligere udmeldt, lukkede, foreløbigt til efter påske. Vi følger situationen tæt, men må fortsat afvente grønt lys fra myndighederne. Sport & Fritid er sendt på påskeferie og vi er tilbage tirsdag d. 14. april 2020.

  Størstedelen af driften er fortsat indstillet, men alle banerne er nu forårsklargjort og græsklipningen kører regelmæssigt efter årstiden. Vi vil snarest sætte gang i andre vigtige maskinopgaver som vertikalskæring, gødning og eftersåning.

  Entreprenørenheden vil i løbet af de kommende uger afsætte hjørner, som skal bruges til jeres opkridtning. Det tager omkring to uger at afsætte hjørnerne på samtlige baner. Det gøres nu for ikke at skabe en unødig forsinkelse, når banerne endelig åbnes. Vi vil gerne opfordre jer til at vedligeholde disse streger. Afsætning forventes påbegyndt i uge 16. Der vil ikke blive afsat hjørner igen i forårssæsonen.

  Sport & Fritid skal i øvrigt opfordre til, at foreningerne til enhver tid følger myndighedernes anvisninger. Læs til myndighederns anbefalinger på www.coronasmitte.dk.

  Alle indendørs idræts- og fritidsaktiviteter lukker

  Til fodboldklubberne og andre foreninger med udendørs idrætsaktiviteter i Aarhus Kommune.

  Regeringen udstedte i går en række påbud for at hæmme Corona/Covid-19 spredning i Danmark. Et af disse omhandler fritidsaktiviteter, dog pt. udelukkende indendørs aktiviteter.

  • Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende lukker nu. Private tilbud af samme karakter opfordres til at gøre det samme. Foreløbig to uger fra fredag den 13. marts 2020. Udbydere af public service er undtaget hvad angår nyhedsformidling og beredskab.

  Det har den konsekvens, at alle kommunale omklædningsrum og klubhuse ikke må benyttes i denne periode. Det er således nødvendigt, at spillerne møder op omklædt eller klæder om i det fri.

  Klubberne kan således stadig benytte grus- og vintergræsbaner samt kunstgræsbanerne Arena Vest Aarhus og Aabyhøj Multibane.

  Det skal dog bemærkes, at al drift på banerne er indstillet i de kommende uger, da Teknik og Miljø Entreprenørenheden lukker helt ned, dog undtaget et nødberedskab. Det betyder også, at forårsklargøring af fodboldbanerne foreløbigt er udskudt indtil uge 14, og græsbanerne kan således tidligst åbnes efter påske.

  Alle øvrige kunstgræsbaner i Aarhus Kommune er privatejede og her henviser Sport & Fritid til de klubber der ejer og drifter kunstgræsbanerne.

  Dette gælder indtil videre til og med fredag d. 27. marts og for anlæg i tilknytning til folkeskoler gælder det til og med d. 29. marts 2020.

  Endelig skal det bemærkes, at DIF henstiller til, at alle foreninger også indstiller sine udendørs aktiviteter i perioden. Men det er op til foreninger selv at vurdere.

  En statusopdatering fra Sport & Fritid nu, hvor forårsopstarten nærmer sig

  I kølvandet på en ekstraordinær varm vinter - og en ekstraordinær våd februar - nærmer d. 1. april sig med hastige skridt.

  Status er, at de fleste anlæg stadig er så våde, at vi ikke kan køre på dem. Der skal minimum en uges tørvejr til, før banerne igen er farbare. Som I har hørt før, er det meget vigtigt, at banerne bliver striglet, inden der startes op. Det gøres for at udjævne de ormeskud, der er kommet over vinteren – og der er kommet mange i år pga. den milde vinter. Hvis banerne tages i brug, inden forårsklargøringen er afsluttet, bliver de ujævne. Det vil ikke senere kunne rettes.

  Entreprenørenheden skal bruge et sted mellem 2 og 3 uger på forårsklargøring inkl. græsklipning.

  Det betyder i realiteten, at vi - såfremt uge 10 og 11 ikke bliver tørre uger - forventeligt må udskyde sæsonstarten på flere anlæg.

  Indtil videre bør I derfor planlægge efter, at der ikke kan startes til d. 1. april. Vi giver nærmere besked indenfor de kommende uger.

  Som altid stiller vi gerne op til en banevandring, hvis I ønsker det. Stort og småt er velkomment til Jakob på njah@aarhus.dk.

  Ny informationskanal

  Vi er ved at være i mål med vores nye informationskanal. Informationskanalen bygger på Aarhus Kommune foreningsportal og jeres bookingoplysninger. Vi mangler pt. de sidste finjusteringer, men forventer at have systemet klar til sæsonopstart.

  Opkridtning med robot

  Entreprenørenheden tilbyder igen førstegangskridtning med robot. Dette er en ekstra ydelse, som udbydes af Entreprenørenheden. Alle henvendelser vedrørende dette skal derfor rettes til Michael Christensen på mail michc@aarhus.dk eller telefon 2920 8248 og ikke til Sport & Fritid.

  Priser på opkridtning eks. moms:

  • Anstilling: 500 kr.
  • Pr. bane: 1400 kr.

  En våd efterårssæson er ved at nå sin afslutning

  Vejret taget i betragtning har banerne klaret sig ganske udmærket. Vi har dog i perioder måtte indstille græsklipningen helt for at undgå kørespor og jordkomprimering.

  Der vil i løbet af næste uge blive låst og indsamlet mål på sommerbanerne. I den forbindelse vil der blive gjort status på måltyper, fordeling, antal og tilstand. Såfremt I har mål på anlæggene, som pt. ikke anvendes, hører vi meget gerne fra jer, så de kan sættes i midlertidigt depot. Ligeledes må I meget gerne melde skadede og/eller meget tunge mål ind til vores driftsledere.

  Der klippes stadig græs på banerne i det omfang vejret tillader det. Det vil der blive gjort frem til udgangen af november, såfremt der er behov for det. Det er vigtigt at sikre kortklippede baner, inden vinteren sætter ind, da det nedsætter risikoen for sneskimmel og fastholder et højt antal græsplanter pr. bane.

  I starten af november vil banerne vil blive gennemgået af Entreprenørenheden og udbedret for bare felter og ujævnheder.

  Banerne vil være lukkede fra d. 1. november 2019 og må derefter ikke bruges. Banerne åbner igen til foråret, tidligst 1. april 2020.

  Vi er naturligvis også til rådighed hele vinteren. Stort og småt er velkomment. Oplever I udfordringer med grusbaner eller vintergræsbaner, har I forslag til ændringer og/eller forbedringer på idrætsanlæggene, hører Jakob naturligvis gerne fra jer.

  Vores nyhedsmodul til Foreningsportalen er næsten færdigt. Vi overvejer i øjeblikket at invitere til et fyraftensmøde her i november på Fjordsgade skole. Det kunne være en hverdag fra kl. 17-18. Programmet vil være:

  1. Brug af det nye modul i Foreningsportalen
  2. Løst og fast omkring boldbanerne
  3. Rundvisning på Fjordsgade Fritids- og Foreningshus.

  Vi hører gerne fra jer, om der er stemning herfor. Send gerne en mail til Jakob på njah@aarhus.dk eller ring på 41 84 86 39.

  Info fra Sport og Fritid

  Så er vi efterhånden kommet godt i gang med den sidste del af sæsonen 2019. Vi håber, at alle har haft en god sommer.

  Alt taget i betragtning har 2019 indtil videre budt på gode vækstbetingelser for græsboldbanerne. Det er vores indtryk, at langt de fleste baner står rigtig pænt.

  Driften kører som planmæssigt, men som man har kunnet læse i Stiften i løbet af sommeren, står kommunens entreprenørafdeling endnu engang overfor omorganiseringer.

  Af denne grund blev de også nødsaget til at annullere de klubbestillinger, der var på førstegangs-opstregning af boldbanerne.

  Med undtagelse af ovenstående har det endnu ikke den store indflydelse på driften. Der er skiftet ud i ledelsen i Entreprenørenheden, men kontaktpersonerne for jer derude er heldigvis stadig de samme.

  Mangler I netkroge eller lign. kan der som vanligt tages kontakt til Michael Christensen for udlevering af nye.

  Genopretning af målfelter

  I sidste nye nummer af fagbladet ”Grøn Miljø” havde græskonsulent Asbjørn Nyholt et kort indlæg om retablering af mål- og andre slidfelter på fodboldbanen. Læs artiklen "Grøn Miljø" her.

  Vi vil naturligvis gerne opfordre til, at I ildsjæle ude i klubberne læser den og eventuelt videregiver instrukser til jeres klubmedlemmer (det er en god arbejdsopgave til en arbejdsdag). I kan jo anvende de jordgreb, som Sport & Fritid udleverede for nogle år siden. Græsfrø og ekstra muld findes i jorddepoterne. Det gør en stor forskel.

  Kampe i første weekend i november

  Sport & Fritid og Aarhus Fodboldforum har igen i år lavet en aftale omkring finansiering af kampe den første weekend i november. Sport & Fritid bidrager med kr. 30.00 til kampafvikling på kunstgræs.

  Aarhus Fodboldforum forvalter tilskuddet og følgende kampe er omfattet af aftalen:

  • Hold i herre Jyllandsserien
  • Serie 1, 2, 3
  • Samt ikke-elitehold, der afslutter turneringen denne weekend

  Aarhus Fodboldforum træffer aftaler med kunstgræsejerne om ovennævnte kampe og melder kamptidspunkter ud til klubberne.

  Serie 4 indgår desværre ikke i aftalen. Disse kampe skal som tidligere afvikles inden 01/11 eller flyttes af klubberne selv til kunstgræsanlæg med egenbetaling.

  Principperne for 2020 vil formentligt blive ændret. Bl.a. fordi antallet af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune glædeligvis er stigende.

  Kontaktoplysninger

  Kontaktperson hos Entreprenørenheden er som hidtil Michael Christensen, 2920 8248, michc@aarhus.dk og Lars Brøndum, 2920 8236, brlar@aarhus.dk.

  Hos Sport & Fritid er det Jakob Helmer på 4184 8639 eller mail njah@aarhus.dk.

  I må gerne gøre opmærksom på nyhedsbrevet i jeres klubber. Det gælder også i de respektive underafdelinger.

  De sidste anlæg klargøres d. 2. april

  De sidste anlæg klargøres i dag og der derfor klar til brug i dag tirsdag d. 2. april 2019 efter kl. 16.00.

  Det drejer sig om:

  • Brabrand Idrætsanlæg (Vest)
  • Engdalsskolens Idrætsanlæg (Vest)
  • Vestereng Idrætsanlæg (Nord)

  Den sidste bane der mangler forårsklargøring er i Virup (ved skoven). Da banen er for våd bliver den først klargjort i næste uge.

  Status på de forårsklargjorte baner i Aarhus

  Som nævnt i nyhedsbrevet ”Opfølgning på kommunemøde”, følger her en status på de forårsklargjorte baner i Aarhus Kommune. Natur- og Vejservice har haft en mand kørende hele weekenden og arbejder stadig på højtryk på, at få de sidste baner klar – det sker forventeligt inden for de næste par dage.

  Nedenstående baner er forårsklargjorte og åbne for brug fra i dag mandag d. 1. april 2019:

  • Nord:
   • Bakkegårdskolen
   • Bellevue 
   • Bøgeskov idr.
   • Christiansbjerg
   • Elev
   • Ellevangskolen
   • Elsted
   • Frederiksbjergs idr.
   • Gartnerparken
   • Hårup Skole Idr.
   • Klostervangens idr.
   • Langenæs idr.
   • Lisbjerg Skole
   • Lystrup idr.
   • Lystrup Skole
   • Læssøegade Skolens idr.
   • Riisvangen
   • Ringgadebroen
   • Risskov Skole
   • Rosenvangsskolen
   • Skovvangskolen
   • Skæring Skole
   • Skødstrup Skole
   • Spørring idr.
   • Strandskolen
   • Studstrup idr.
   • Sølystskolen idr.
   • Søndervangsskolen
   • Vejlby Risskov IC
   • Vestereng idr.
   • Viby idr.
   • Virup Skole (Ny)
   • Vorrevangsskolen
  • Vest:
   • Bavnehøj Skole Idr.
   • Beder Skoles Idr
   • Egelund Idr.
   • Ellekærskolens Idr.
   • Frydenlundskolens Idr.
   • Gammelgårdsskolens Idr.
   • Grønløkkeskolens Idr.
   • Hasle Skoles Idr.
   • Holme Skoles Idr.
   • Højvangsskolens idr.
   • Kolt Skoles Idr.
   • Kragelund idr.
   • Kragelundsskolens Idr.
   • Kulgårdens Idr.
   • Lundbjergvang Idr.
   • Lyseng Idr.
   • Malling Skoles Idr.
   • Møllevangskolens Idr.
   • Mårslet Skoles Idr.
   • Næshøjskolens Idr.
   • Rundhøjskolens Idr.
   • Sabro-korsvejensskole Idr.
   • Skjoldhøjskolens Idr.
   • Solbjergskolens Idr.
   • Stautrup Idr.
   • Tilst Skoles Idr.
   • Tovshøjskolens Idr.
   • Tranbjergskoles
   • True Idr.
   • Åby Parks Idr.
   • Åby Skoles Idr.
   • Åbyhøj Idr.

  Nedenstående baner afventer forårsklargøring og er lukkede til og med d. 2. april 2019:

  • Nord
   • Virup ved skoven
   • Vestereng Idr.
  • Vest
   • Brabrand Idr.
   • Engdalsskolen

  Følgende baner er ude af drift indtil videre:

  • Katrinebjergskolen
  • Sødalsskolen
  • Ellekærskolen - gælder kun bane 8 og bane 9

  Vellykket årsmøde

  I mandags havde vi et vellykket årsmøde med klubberne i Aarhus. Mødet blev holdt hos DBU i Tilst. Her var mange gode indspark og en livlig diskussion – lige som det skal være.

  Sæsonstart

  Vejret driller stadig. Igen i dag har maskinerne, som forårsklargør holdt stille pga. regn. Vi er i gang igen i morgen. Vores entreprenør, Natur og Vejservice knokler for at blive færdige hurtigst muligt. Vi håber at kunne åbne alle baner lørdag den 6. april. Vi holder jer løbende opdateret.

  Nyhedsbred

  Vi sender et nyhedsbrev ud hver dag fra mandag den 1. april og indtil alle baner er åbne. Her skriver vi, hvilke baner, der er forårsklargjorte og derfor må benyttes.

  Vi skal bede jer om at respektere, at anlæg, som ikke er på listen, IKKE må benyttes. Det gælder både skolebrug og fritidsbrug. Hvis banerne benyttes , før der er forårsklargjort, bliver de ujævne.

  Kunstgræsbaner

  Som opfølgning på mødet i mandags er det aftalt, at Idrætssamvirket tager initiativ til at samle klubber med kunstgræsbaner for at undersøge behovet for et fast forum til erfaringsudveksling. Idrætssamvirket vender tilbage.

  Kampafvikling udenfor sæsonen

  Et andet emne, som blev vendt, er den tidlige turneringsstart og tilsvarende sene afslutning, som fortsat giver de aarhusianske klubber udfordringer i perioder udenfor sæsonen. DBU drøfter problematikken med  turneringsudvalget.

   Sommerbookninger

  Husk at der er frist 1. maj for sommerferiebookninger. Kontakt til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk.

  Formand i Vest er stoppet

  Desværre er vores formand i Vest, Jens Pedersen stoppet i Natur og Vejservice. Klubber i Vest kan i stedet for midlertidigt kontakte driftsformand Michael Christensen på 29 20 82 48 og michc@aarhus.dk.

  Vi ønsker Jens held og lykke fremover og melder ud, når der er fundet en afløser.

  Info fra Sport og Fritid

  I disse dage følger vi vejrudsigten nøje i Sport & Fritid. Vi spejder efter tørt og godt vejr, så vores entreprenør kan komme i gang med at forårsklargøre fodboldbanerne.

  Marts måned har været den vådeste nogensinde. Slutningen af februar og starten af marts så ellers meget lovende ud. Desværre er status nu, at banerne er så våde, at de ikke kan bære maskinerne. Vi håber, at vi så småt kan starte op med at strigle de tørreste baner sidst på ugen. Desværre kommer der nedbør igen i starten af næste uge.

  Det er vigtigt at starte med forårsklargøring, inden banerne tages i brug. Stor ormeaktivitet i det milde vinterhalvår har givet de fineste toppe af ormeskud - lige klar til at blive fordelt ud som topdressingsmateriale på overfladen. Det er vigtigt at få dette udført, inden brug og inden græsklipning. Alternativt bliver banerne ujævne af de sammenpressede toppe.

  Alt i alt er det desværre vores vurdering, at banerne desværre ikke bliver klar til start 1. april. Vi følger udviklingen og melder tilbage så snart, vi ved mere.

  I mellemtiden er Natur og Vejservice i gang med at afsætte baner for opkridtning. Vi skal bede jer om at respektere disse afsætninger. Skulle der være enkelte baner, hvor I vurderer, at afsætningen ikke giver mening, skal vi bede jer om at kontakte Jakob (41 84 86 39).

  Ligeledes er NVS i gang med at planere banerne i form af muldudlægning i huller. Såfremt I opdager ujævnheder og eller muldvarper, må I meget gerne give besked til os. Samme gælder, hvis I mangler muld til mulddepoter og netkroge.

  Klubmøde hos DBU d. 25. marts

  På mandag kl. 19.00-21.00 har vi vores årlige klubmøde hos DBU i Tilst. Her vil møde Sport & Fritid og Natur & Vejservice være til stede

  Mødet bliver afholdt på DBU Hotel og Kursuscenter, Kileparken 27, 8381 Tilst

  Tilmelding skal ske pr. mail til region3@dbujylland.dk senest d. 20. marts kl. 16.00.

  Kontaktpersoner i Aarhus Kommune

  Sport & Fritid:

  • Jakob Helmer Nielsen (daglig drift), 41 84 86 39, njah@aarhus.dk
  • Morten Thomsen (booking), 89 40 48 54, mnat@aarhus.dk
  • Rikke Schultz Nordentoft (ekstraarbejder og større projekter), 89 40 48 27, rsch@aarhus.dk

  Natur og Vej Service:

  Info fra Sport og Fritid

  Dagene bliver mærkbart længere. Snart er det forår og opstart for fodboldsæsonen. Set med græsøjne har vinteren hidtil været god. Banerne står grønne og indtil videre uden sneskimmel. Vi vender tilbage i marts i forhold til opstart.

  Ny driftsformand i Natur & Vej Service - Vest

  I løbet af vinteren har vi fået ny driftsformand i Vest. Vi ønsker Jens velkommen og glæder os til samarbejdet. Jens præsenterer sig her:

  "Mit navn er Jens Pedersen - 37 år. Jeg er ny i jobbet som driftsformand på driften af udendørs idrætsanlæg i Vest & Syd, i stedet for Bent Severinsen, der har valgt at gå på pension.

  Helt ny er jeg ikke. Jeg har arbejdet i NVS i tre år, hvor jeg har driftet andre grønne områder i kommunen. Dertil har jeg været lidt med på sidelinjen det sidste halve år, hvor jeg har kigget Bent lidt over skulderen. Jeg har uddannet anlægsgartner og Jordbrugsteknolog. Før min ansættelse her ved NVS har jeg udelukkende arbejdet som anlægsgartner i det private. 

  Udover det faglige, så vil jeg betragte mig selv som fodboldspiller. Jeg har været en del af fodboldforeningslivet i over 25 år. Jeg har både  været spiller, træner og et enkelt år som holdleder. Jeg har spillet fodbold, hvor jeg vil mene, det var meget seriøs samt noget hyggebold. Det samme kan man sige om min trænergerning, hvor har jeg trænet alt fra U12 til Serie 2.

  Jeg håber vi alle får et godt samarbejde. Jeg kan fanges på 29 20 86 53 eller jpp@aarhus.dk"

  I Nord er Michael Christensen driftsformand. Han har mobil 29 29 82 48 og mail michc@aarhus.dk.

  Mål og udlevering af netkroge

  Ved opstart af forårssæsonen låses målene op og gennemgås for fejl og mangler. Såfremt I mangler netkroge på målene, kan disse bestilles uden omkostning hos de to driftsformænd.

  Klubmøde

  Den 25. marts holder vi igen i år sammen med DBU møde for fodboldklubberne i Aarhus. Vi håber at se mange af jer til en god aften. Har I forslag til emner til mødet, hører Rikke gerne fra jer på rsch@aarhus.dk.

  Gennemgang af anlæg

  Har I input og gode ideer til vores arbejde på anlæggene, særlige ønsker eller andet, kommer vi meget gerne ud til en gennemgang af de enkelte anlæg.

  Tag fat i Jakob på njah@aarhus.dk eller 41 84 86 39.

  Opkridtning af baner

  Natur og Vej Service har i år indkøbt 2 Intelligent One fuldautomatiske opstregningsrobotter. De kan derfor nu tilbyde første-gangs-opstrengning af alle baner både 8-mands-, 11-mands- og amerikansk fodboldbaner. Robotten er GPS-styret og kan derfor strege en bane op med 100 % nøjagtighed. Prisen for opstrengning af første bane vil være 800 kr. + moms. Efterfølgende baner på samme anlæg vil være 500 kr. + moms. Ved interesse kontakt Natur og Vejservice ved Michael og Jens.

  Så blev det november og enden på græssæsonen 2018

  Det har været et anderledes år med en lang og varm sommer, som vi alle nød godt af.  Det gav dog nogle udfordringer for boldbanerne . Vi var generelt positivt overraskede over den hastighed, de formåede at reetablere sig selv. Både naturligt, da der endelig kom regn, og med hjælp fra ekstra pleje. 

  Der vil i løbet af næste uge blive låst og indsamlet mål på sommerbanerne. I den forbindelse vil der blive gjort status på måltyper, fordeling, antal og tilstand. Såfremt I har mål på anlæggene, som pt. ikke anvendes, hører vi meget gerne fra jer, så de kan sættes i midlertidigt depot. Ligeledes må I meget gerne melde skadede og/eller meget tunge mål ind til vores driftsledere. Vi har desværre ikke mulighed for at skifte alle tunge mål på en gang. Det er en løbende proces, som desværre kommer til at foregå over flere år. Samtidig arbejder vi på at forbedre løsningerne med hjul.

  Der klippes stadig græs på banerne, og det vil der blive gjort til og med d. 30/11. Det er vigtigt, at sikre kortklippede baner så langt ud i vækstsæsonen som muligt, da det nedsætter risikoen for sneskimmel og fastholder et højt antal græsplanter pr. bane.

  Banerne vil ligeledes blive gennemgået nu af Natur og Vej Service og udbedret for bare felter og ujævnheder.

  Årstiden – og sommerens udfordringer – taget i betragtning synes vi generelt, at banerne ser pæne ud. Det er godt, da vi grundet vinteren og deraf manglende græsvækst kun har ringe muligheder for, at foretage plejeforanstaltninger på banerne inden forårsopstarten. Vinteren vil bl.a. blive brugt på beskæringsopgaver på idrætsanlæggene, som f.eks. gennemgang af levende hegn.

  Har du spørgsmål eller ønsker til driften, måske noget vi skal drøfte inden forårssæsonen, er vi naturligvis stadig til rådighed hele vinteren.

  Info fra Sport og Fritid

  Sport & Fritid og Aarhus Fodboldforum har igen i år lavet en aftale omkring finansiering af kampe den første weekend i november.

  Sport & Fritid bidrager med ca. kr. 30.000 til kampafvikling på kunstgræs. Aarhus Fodboldforum forvalter tilskuddet og følgende kampe er omfattet af aftalen:

  • Hold i herre Jyllandsserien
  • Kvindeserie Vest
  • Serie 1, 2, 3
  • Samt ikke elitehold, der afslutter turneringen denne weekend

  Aarhus Fodboldforum træffer aftaler med kunstgræsejerne om ovennævnte kampe og melder kamptidspunkter ud til klubberne.

  Serie 4 indgår desværre ikke i aftalen. Disse kampe skal som tidligere afvikles som midt-ugekampe eller flyttes af klubberne selv til kunstgræsanlæg med egenbetaling.

  Principperne for 2019 vil formentligt blive ændret bl.a. fordi antallet af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune glædeligvis er stigende.

  Info fra Sport og Fritid

  Nedenstående meddelelse er i dag udsendt til næsten alle formænd for idrætsklubber i Aarhus Kommune med udendørs aktivitet i Aarhus Kommune. Vi henvender os til de klubber, der har markeret, at de har fodbold og andre udendørs idrætsgrene i foreningsportalen. Desværre mangler en del klubber, at markere deres aktiviteter på foreningsportalen og der er derfor nogle klubber der ikke har fået meddelelsen. Sport & Fritid skal derfor bede alle klubberne om, at ajourføre sine oplysninger i foreningsregistret på Foreningsportalen.

  I dette nyhedsbrev er koderne ikke angivet. Alle klubformænd, som ikke har modtaget meddelelsen med koder i dag, kan få oplyst koderne ved henvendelse til Morten Thomsen på mnat@aarhus.dk.

  Kørsel på græsbaner

  På mange af kommunens idrætsanlæg er der opsat bomme, så det ikke er muligt at køre ind på græsbanerne med biler og andre køretøjer.

  Årsagen hertil er, at græsbanerne ikke tåler kørsel med almindelige køretøjer. Både knallerter, MTV’er, personbiler, lastbiler mv. vil på de fleste tidspunkter give sporkørsel af banerne. En ting er selve køresporene. En anden er, at jorden komprimeres. Det betyder forringet græsvækst og arealer, hvor vandet bliver stående i pytter. Det ønsker vi at undgå.

  Desværre er det vores erfaring, at der er mennesker, som - uden omtanke - synes, at det er sjovt at køre ræs på banerne. Herudover kan der også ske sporkørsel i forbindelse med arrangementer, stævner mv.

  Det er således strengt forbudt at køre på banerne uden forudgående aftale med Sport & Fritid.

  Undtaget herfra er kommunens gartnerne, der skal ind og arbejde på idrætsanlæggene. De har dels viden om banernes styrke. Dels skal deres maskineri være påmonteret græsdæk.  Vi har tidligere i år meldt ud til klubberne, at formændene i fodboldklubberne kan bede om at få koden til bommene udleveret.

  Ambulancekørsel

  Vi har desværre for nylig haft en episode på et anlæg, hvor ambulancen ikke kunne komme frem til en tilskadekommet. Vi har efterfølgende forsøgt at få en aftale med Falck og Region Midtjylland. Dette er endnu ikke lykkedes.

  Derfor udsender vi nu koden til formændene i alle foreninger, der dyrker udendørs idræt på kommunens idrætsanlæg. Dette for brug i nødsituationer som f.eks. ambulancekørsel.

  Vi skal bede om, at formændene udleverer koden til alle relevante trænere og ledere således, at der til enhver træning og kamp, er en person til stede, der kan lukke bommen op for en ambulance eller andet udrykningskøretøj. Vi skal samtidig bede formændene om, at alle der får koden oplyst, er bekendt med indholdet i denne henvendelse.

  Vi skal endvidere bede om, at koden ikke udleveres til andre, da låsene desværre bliver stjålet og brugt til privat brug.

  Hvis man har brug for at åbne bommene i en anden anledning end en nødsituation, skal der altid søges om det i Sport & Fritid.

  Låse på mulddepoter

  Vi er i øjeblikket i gang med at sætte låse på mulddepoter på alle idrætsanlæg. Der monteres en 3-cifret kode. Koden er XXX (de tre sidste cifre i den anden kode). Det skyldes, at vi har udfordringer med hærværk på jordmaterialet. Det er ikke tilladt at ændre koden, da vores entreprenør skal kunne fylde op. Vi anbefaler, at græsfrø opbevares et tørt sted, f.eks. i klubhuset, så det ikke spirer i mulden. Det vil ødelægge både muld og frø.

  Info fra Sport og Fritid

  Den seneste uges nedbør har overraskende hurtigt ændret billedet på de aarhusianske fodboldbaner. I forrige uge var banerne gulbrune og uden tegn på vækst. I Sport & Fritid var vi meget spændte på at opleve banernes evne til at komme sig efter den lange tørke.

  Den kraftige nedbør har heldigvis - og overraskende hurtigt - ændret billedet fra brune baner med tvivl om graden af genvækst - til grønne baner, dog med med huller i græstæppet. Hullerne vil fremstå værst i baner domineret af enårige græsser, der har en lavere modstandskraft overfor tørke frem for de flerårige kulturgræsser med underjordiske udløbere. 

  I øjeblikket eksploderer græsvæksten. Man kan næsten se græsset gro. Da græsset ikke har været i vækst i måneder, ligger der en stor pulje af gødning. Dette - kombineret med varme og nedbør - giver græsset ekstraordinært gode vækstbetingelser.

  Det giver til gengæld udfordringer for vores entreprenør, der har svært ved at følge med. Natur og Vej Service kører med ekstra materiel og på overtid for at leve op til tilstandskravet om 6 cm’s græshøjde. Driftslederne melder, at alle baner klippes minimum to gange ugentligt, og at de gør alt hvad de kan for at få væksten under kontrol.

  Har I spørgsmål til arbejdet, er I velkomne til at kontakte vores to driftsledere:

  Har I spørgsmål til standarddriften, kan Jakob Helmer Nielsen kontaktes på 41848639 og njah@aarhus.dk.

  Vi er i gang med at udbedre banerne. Nogle steder er vi nødt til at vertikalskære for at få et tykt tæppe af dødt græs væk. Andre steder kan vi efterså med det samme. På de baner, hvor græstæppet har taget størst skade, vil der blive eftersået med dobbelt mængde frø. Når græsset spirer, vil det være sårbart for slid. Derfor opfordrer vi til, at disse baner får mest muligt ro i etableringsperioden, da det lønner sig i det lange løb. Mange baner virker ekstra ujævne. Dette skyldes, at græsset står i tuer.

  Efterårssæsonen er så småt begyndt

  Målene blev låst op inden 1. august . Banerne er åbne for aktivitet. Vær opmærksom på at skolerne stadig holder ferie, så det er ikke alle steder, at der er åben til omklædningsrum. Kontakt skolens tekniske serviceleder og få en aftale i stand med ham.

  Velkommen til Jakob

  Vi har fået en ny kollega i Sport & Fritid. Han hedder Jakob Helmer Nielsen, er 26 år gammel og uddannet Skov- og Landskabsingeniør. Jakob kommer fra en stilling indenfor grøn drift i Københavns Kommune.

  Billede af Jakob Helmer Jensen

  Jakob supplerer Rikke Schultz Nordentoft indenfor drift af udendørs idrætsanlæg. Den fremtidige fordeling mellem Rikke og Jakob bliver, at Jakob varetager den daglige drift. Det vil sige, at Jakob vil være den primære kontakt til brugerne, naboer og entreprenører i forhold til opgaver som: forårsklargøring, græsklipning, gødskning, afsætning af baner, målindkøb, flytning af mål mv. Herunder også kortopdateringer og tilsyn og lignende.

  Rikke vil supplere Jakob på driften og fortsat arbejde med større opgaver på idrætsanlæggene som genopretning i form af f.eks.  dræning, skrælning, topdressing, vertidræning, tynding af læhegn, men også opgaver indenfor klimatilpasning og planlægning.

  Henvendelser fra klubberne vedr. den daglige drift bør stadig primært rettes til vores entreprenør, Natur og Vejservice. Natur og Vejservice har opgaven frem til et nyt udbud hvilket starter d. 1. marts 2019, og som vi endnu ikke kender resultatet af.

  I Nord skal I kontakte Michael Christensen på 29209004 eller michc@aarhus.dk

  I Vest skal I kontakte Bent Severinsen på 29208200 eller bsev@aarhus.dk

  I Sport & Fritid bør henvendelser om den daglige drift rettes til Jakob Helmer Nielsen på 41848639 eller njah@aarhus.dk

  Status på boldbanerne

  Som alle nok ved har sommeren været utrolig tør. Den manglende vand sætter sit præg på banerne der fremstår gule og svedne. Tørken har nu været så længe, at alle banerne er hårdt ramte.

  Grundet vejrliget har det lang hen af vejen ikke været muligt at foretage de sædvanlige reetableringer og genopretninger af banerne hen over sommeren. Der er dog blevet foretaget mindre opretninger af lunker mv. Vi vil gerne opfordre til at tage størst muligt hensyn de steder, hvor der er udlagt ny muld og udsået græs.

  Så vidt det er muligt vil vi også meget gerne appellere til, at I gør brug af de udleverede jorddepoter og græsfrø, så snart der kommer regn. Det gælder især i de sårbare områder som mål- og midterfelt og ved hjørneflagene. Det gør en kæmpe forskel! 

  Den tørre sommer har ligeledes affødt en masse ønsker om vanding.  Ønsker der for manges vedkommende desværre ikke har kunnet efterkommes. Vi har generelt et forbud om at vande fodboldbanerne i kommunen. Det har vi indført fordi vanding er meget dyrt, pga. den store miljøbelastning og fordi at græsset får "dovne" rødder.

  Men pga. den ekstreme tørke vi oplever lige nu har vi undtagelsesvis dispenseret fra denne politik på nogle anlæg.

  Både mobile og stationære vandingsanlæg kræver et vis vandtryk. Det betyder i praksis at det på langt størstedelen af anlæggene slet ikke muligt at vande, da der ikke er det nødvendige vandudtag. Vi forsøger dog at holde liv i banerne, hvor det er muligt.

  Enkelte klubber råder over de nødvendige foranstaltninger og har på den baggrund fået tilladelse til at vande banerne.

  Lad os sammen bede om mere regn hos vejrguderne, så vi kan få de grønne boldbaner tilbage.

  Sæsonstart d. 14. april 2018 på de aarhusianske fodboldbaner

  Efter de seneste dages sne og regn ser det endeligt ud til, at der er forår på vej. Vi krydser fingre for, at vejrudsigten holder.

  Kommunens entreprenør står klar til at starte op på forårsklargøringen på mandag. De venter stadig på, at banerne tørrer så meget op, at ormeskud og andre ujævnheder kan strigles væk. Herefter gødes banerne, og græsklipning påbegyndes.

  Vi forventer, at størstedelen af banerne vil være klar lørdag den 14. april 2018. 

  Entreprenøren vil prioritere tørre og primære anlæg først. Der kan således være skolebaner og sekundære baner, som først forårsklargøres i den efterfølgende uge. Det er vigtigt, at banerne ikke benyttes, før de er forårsklargjort, da ormeskud ellers vil omdannes til små pukler, som er svære at få væk igen. Vi opfordrer til, at klubberne starter opkridtningen i løbet af næste uge, så der er streget op til en forventelig start  lørdag den 14. april 2018.

  Vi ønsker jer alle en rigtig god forårssæson.

  Sidst opdateret: 7. juni 2024