Gå til hovedindhold

Økonomisk hjælp til studerende

Du kan som studerende som hovedregel ikke få kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse i ferieperioden mellem to uddannelser.

 • Læs op

Indhold

  Hvis du ikke skal læse videre

  Hvis du ikke skal læse videre, kan du møde op i jobcentret og melde dig ledig. Så står du til rådighed for arbejdsmarkedet og kan søge om økonomisk hjælp.

  Du skal dog:

  • have afsluttet din studentereksamen uden at søge optagelse på en videregående uddannelse
  • ikke forvente at fortsætte din uddannelse fx i form af en elevplads, læreplads eller praktikplads
  • ikke være i arbejde.

  Hvis du er berettiget til økonomisk hjælp, har du pligt til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og skal deltage i aktivering.

  • har afsluttet en gymnasial eller en grunduddannelse (fx handelsskole, gymnasium eller teknisk skole), og forventer at fortsætte uddannelsen i form af elev-, lære- eller praktikplads
  • var studerende før sommerferien og fortsætter dit studie efter sommerferien
  • var studerende før sommerferien på en adgangsgivende uddannelse (fx gymnasium) og søger om optagelse på en videregående uddannelse med start efter sommerferien. Dette gælder også, selvom du endnu ikke har fået besked om, at du er optaget på den videregående uddannelse
  • har orlov fra din uddannelse
  • endnu ikke har fået en forhåndsgodkendelse af dit speciale fra dit uddannelsessted
  • følger dit studie selv om du ikke har flere SU-klip tilbage.
  • tager et kursus via aftenskoleundervisning
  • har orlov fra dit studie og alle dine SU-klip er opbrugt uden mulighed for at tage SU-slutlån eller uden flere SU-klip på grund af barsel eller adoption.
  Sidst opdateret: 16. februar 2024