Gå til hovedindhold

Når du har fået arbejde og samtidig får supplerende forsørgelsesydelse

Når du går fra at være ledig til at være i job og fortsat kan være berettiget til supplerende forsørgelsesydelse, er der nogle ting, du skal være opmærksom på. Det kan du læse mere om her.

 • Læs op

Indhold

  Giv os besked

  Giv din ydelsessagsbehandler og din jobkonsulent besked, så snart du har fået arbejde. Husk at oplyse om startdato, timetal samt hvornår du får første lønudbetaling.

  Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen og særlig støtte jf. aktivlovens § 34

  Når du har fået arbejde, kan det have betydning for dit kontanthjælpsloft samt optjening af timer i forhold til 225-timersreglen.
  På borger.dk kan du se informationsfilm om kontanthjælpsloftet ved at følge linket:
  https://star.23video.com/video/15818439/kontanthjaelpsloftet-1

  Du kan få mere information om 225-timersreglen ved at følge linket:
  https://star.23video.com/video/15818541/kontanthjaelpsloftet

  Du kan også rettet telefonisk henvendelse til Ydelsescentret mellem klokken 9.00 - 14.00 eller ringe til Aarhus kommunes hovednummer på 89 40 20 00, som kan omstille dig til din ydelsessagsbehandler for nærmere information.

  Hvis du er berettiget til særlig støtte, kan din lønindtægt have betydning for beregningen af den særlige støtte. Hvis du vil vide om lønindtægten har betydning for beregning af den særlige støtte, skal du rette henvendelse til din ydelsessagsbehandler og oplyse om din A-indkomst og antal timer du arbejder pr. måned.

  Frigørelsesattest – ja eller nej?

  Når du har fået arbejde og samtidig kan være berettiget til supplerende forsørgelsesydelse, skal din jobkonsulent vurdere, om du har pligt til at aflevere en frigørelsesattest. En frigørelsesattest fra din arbejdsgiver sikrer, at du fortsat står til rådighed for fuldtidsarbejde, da du så ikke er omfattet af et
  opsigelsesvarsel.

  Din lønseddel er vigtig

  Hver måned skal du huske straks at aflevere din lønseddel til ydelsescentret, så der kan tages stilling til, om du er berettiget til supplerende forsørgelsesydelse. Du skal sende din lønseddel til Ydelsescentret, så snart
  du selv modtager lønsedlen. Hvis Ydelsescenteret modtager din lønseddel før klokken 14.00, så vil den
  supplerende forsørgelsesydelse, som oftest kunne beregnes og udbetales den følgende bankdag.

  Du kan indsende din lønseddel digitalt på www.aarhus.dk/kontakt-yc, vælg Kontanthjælp og Ansøgning ”skriv sikkert til os”.
  Du kan også aflevere din lønseddel i postkassen, der er stillet op i forhallen på Jobcenter Aarhus ved Modtagelsen til Kontanthjælpsafdelingen, Værkmestergade 15b, 8000 Aarhus C.
  Postkassen tømmes flere gange dagligt i dagene op til udbetaling af ydelse.
  (Aflever ikke din lønseddel i postkassen, der står udenfor ved indgangen).

  Spørgsmål til supplerende ydelse? 

  Har du spørgsmål til den supplerende forsørgelsesydelse, kan du ringe til Ydelsescentret hver dag mellem klokken 9.00 - 14.00. Du kan ringe på Aarhus Kommunes hovednummer 89 40 20 00 og blive stillet om til Ydelsescentret.

  En måned uden løn?

  Hvis du har en måned uden løntimer, skal du ringe til din ydelsessagsbehandler, så vi har mulighed for at udbetale din ydelse rettidigt.

  Din boligstøtte kan ændre sig

  Din nye indkomst kan påvirke din boligstøtte fra Udbetaling Danmark og hvis du får mere i boligstøtte, end du er berettiget til, trækker Udbetaling Danmark automatisk beløbet fra i din boligstøtte måneden efter.
  Det er derfor meget vigtigt, at du straks ændrer dine oplysninger om din nye indkomst digitalt på: www.borger.dk/boligstoette.

  Du kan også ringe til Udbetaling Danmark, Boligstøtte, på tlf. 70 12 80 63.

  Får du økonomisk fripladstilskud?

  Din nye indkomst kan have betydning for dit fripladstilskud til børn i institution. Det er derfor vigtigt, at du straks ændrer dine oplysninger digitalt på www.aarhus.dk:

  • vælg ”pasning 0-6 år”, under overskriften ”Takster, tilskud og betaling”
  • vælg ”økonomisk friplads”, vælg ”kontakt os” og vælg ”skriv til os”.

  Du kan også ringe til Pladsanvisningen på tlf. 89 40 22 22 mandag, tirsdag fra klokken 9.00 - 11.00 og torsdag fra klokken 9.00 - 11.00 og 16.00 - 17.15.

  Du kan også henvende dig personligt på:
  Borgerservice
  DOKK1
  Hack Kampmanns Plads 2
  8000 Aarhus C
  Borgerservice har åbent mandag – onsdag og fredag fra klokken 10.00 - 16.00 og torsdag fra klokken 10.00 - 18.00.

  Ny forskudsopgørelse hos SKAT


  Husk at ændre din forskudsopgørelse lige så snart, du kender din fremtidige indtægt, så du ikke senere skal betale restskat.

  Du kan ændre dine oplysninger digitalt på http://www.skat.dk eller ringe til Skattecenter Aarhus på tlf. 72 22 18 18.

  Korrekt brug af skattekort

  Når du får løn fra arbejdsgiver og samtidig får supplerende forsørgelsesydelse fra Ydelsescentret, skal du give besked om, hvem der skal bruge dit hovedkort og bikort. Det er en fordel at bruge hovedkortet dér, hvor din største indtægt udbetales.

  Betalingsservice i pengeinstitut 

  Hvis Aarhus Kommune tidligere har administreret dine faste udgifter, kan du i stedet kontakte et pengeinstitut for betalingsservice. Du kan også få netbank, så du selv kan betale regningerne.

  Har du brug for råd og vejledning til betaling af dine faste udgifter, kan du ringe til Ydelsescentret i træffetiden mandag til fredag mellem klokken 9.00 - 14.00 eller på Aarhus Kommunes hovednummer 89 40 20 00, hvorfra du kan blive stillet om til Ydelsescentret.

  Økonomisk overblik

  Der kan være lidt uorden omkring din økonomi i de første 1-2 måneder, fordi dine indtægter ændres, og udbetalingen af din løn måske ligger på andre tidspunkter, end du plejer at få penge ind på din konto. Du kan selv medvirke til, at det bliver mere gnidningsfrit ved hurtigt at få styr på punkterne der er beskrevet i denne folder.

  A-kasse

  Er du ikke medlem af en A-kasse, er det en god idé at tage kontakt og få vejledning om medlemskab og om reglerne for at modtage dagpenge. A-kassen er en arbejdsløshedsforsikring, der gælder for ordinært ansatte. Der er forskellige A-kasser alt efter arbejdsområde.

  Hvis dit arbejde ophører

  Hvis du er så uheldig at miste dit arbejde, skal du hurtigst muligt kontakte din Jobkonsulent og din Ydelsessagsbehandler, så vi kan hjælpe dig godt videre.

  Sidst opdateret: 22. april 2024