Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, får arbejdsgiveren tilskud til din løn i en afgrænset periode. Det kan være i hele den periode, hvor du er ansat eller som en opstart i en kortere ansættelse eller en fast ansættelse. Du kan søge et løntilskudsjob i alle private virksomheder. Hvornår du kan starte i et job med løntilskud, afhænger af, hvilken økonomisk hjælp du får.
Husk, at du altid skal have godkendt et job med løntilskud i jobcentret.
Arbejdsgivere kan indsende en elektronisk ansøgning om løntilskud gennem programmet VITAS.