Jobcenter Aarhus, samlet oversigt

Jobcenter Aarhus
Værkmestergade 5
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 68 00
Skriv sikkert til os

Åbningstider: Mandag-fredag kl. 9-14, torsdag til kl. 17
Telefontider: Mandag-fredag kl. 8-15, torsdag til kl. 17

Jobcenter Aarhus Dagpenge & Kontanthjælp

Værkmestergade 5
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 03
Skriv sikkert til os

VirksomhedsService
Værkmestergade 3
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 11
Skriv sikkert til os

Jobinfo
Værkmestergade 5
8000 Aarhus C
Spørgsmål om Jobnet på telefon: 87 13 41 08
Skriv sikkert til os

Team Jobrotation
Værkmestergade 3
8000 Aarhus C
Skriv sikkert til os

Jobcenter Aarhus Integration & Fleksjob

Åbningstider: mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00, torsdag til kl. 17.00

Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 66 00
Skriv sikkert til os

Integration
Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 66 33
Skriv sikkert til os

Silkeborgvej - Fleksjob & Projekter
Silkeborgvej 622
8220 Brabrand
Telefon: 87 13 66 22
Skriv sikkert til os

Gunnar Clausens Vej - Ressourceforløb & Tværfaglige virksomhedsindsatser 
Gunnar Clausens Vej 90
8260 Viby
Telefon: 87 13 66 11
Skriv sikkert til os

Jobcenter Aarhus Sundhed & Ydelse

Spanien 19
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 10
Skriv sikkert til os

Fastholdelsesteamet
Spanien 19
8000 Aarhus C
Telefon: 51 57 50 05
Skriv sikkert til os

Sociallægeinistitutionen
Spanien 19
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 30 91
Skriv sikkert til os

Skejbygårdsvej
Skejbygårdsvej 13
8240 Risskov
Telefon: 87 13 23 00
Skriv sikkert til os

Ydelsescenter Aarhus:

Sygedagpenge
Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 55 55
Skriv sikkert til os

Kontanthjælp & Ansøgning
Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Fleksafdelingen
Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Pensionsafdelingen
Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Ledighedsydelse & Fleksløntilskud
Værkmestergade 15B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til os

Jobcenter Aarhus Unge & Uddannelse

Værkmestergade 3
8000 Aarhus C
Telefon: 87 13 41 05
Skriv sikkert til os

Ungdommens Uddannelsesvejledning
Værkmestergade 13A
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 59 75
Skriv sikkert til os

EGU Aarhus- ErhvervsGrundUddannelse
Værkmestergade 13A
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 13 70
Skriv sikkert til os

Straksaktivering FO-Byen
Folkeoplysningens Hus
Vester allé 8, indgang B 3. etage
8000 Aarhus C
Skriv sikkert til os

Fredens Torv
Fredens Torv 6
8000 Aarhus C
Skriv sikkert til os

Alléskolen
Toldbodgade 5 2 sal
8000 Aarhus C
Skriv sikkert til os