Gå til hovedindhold

Seniorjob

Hvis du har opbrugt din dagpengeret og er der max. fem år til du kan gå på efterløn, så kan du have ret til et seniorjob.

 • Læs op

Indhold

  Du skal søge tidligst tre måneder før og senest to måneder efter din dagpengeperiode udløber. Det er vigtigt, at du søger i god tid, så du ikke kommer til at stå uden indkomst. Kommunen vil hurtigt og inden for to måneder finde et job til dig. Du får kompensation for manglende ansættelse eller løn i den periode.

  Seniorjobordning

  Hvis du er ledig, betaler til efterlønsordningen, og der højst er fem år, til du når efterlønsalderen, kan du have ret til et seniorjob i din bopælskommune.

  Hvis du har ret til et seniorjob, vil din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber kontakte dig. A-kassen vil orientere dig om muligheden for at få et seniorjob.

  Hvis du har ret til et seniorjob, vil din a-kasse ca. tre måneder, før din dagpengeperiode udløber kontakte dig. A-kassen vil orientere dig om muligheden for at få et seniorjob.

  For at få et seniorjob i Aarhus Kommune, skal du selv sende en ansøgning til kommunen, som senest skal være modtaget to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen tre måneder før din dagpengeret er opbrugt.

  Du skal sende ansøgningen til:
  seniorjob@ba.aarhus.dk 

  Sammen med din ansøgning skal du vedhæfte:

  • En bekræftelse fra din A-kasse med oplysning om din falddato, og om at du opfylder betingelserne for at søge seniorjob
  • Vedhæfte et opdateret CV.

  Når kommunen har modtaget din ansøgning, vil du blive inviteret til samtale hos en jobkonsulent i Jobcenter Aarhus.

  Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

  Hvis du har spørgsmål til ansøgningen om seniorjob og ordningen generelt:

  e-mail: seniorjob@ba.aarhus.dk 
  telefon: 89 40 23 04.

  For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du opfylde en række betingelser. Du skal:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse
  • fortsat indbetale efterlønsbidrag
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen.

  Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge. Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

  Når du rammer efterlønsalderen og dermed har ret til efterløn, ophører dit seniorjob. Men dit seniorjob ophører tidligere, hvis du ikke længere vil kunne gå på efterløn, når du når efterlønsalderen, på grund af manglende indbetaling af medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse, eller fordi du er udmeldt af a-kassen. Det samme gælder, hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen.

  Endelig vil seniorjobbet ophøre, hvis du afslår et rimeligt arbejde, som jobcenteret henviser til.

  Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale..

  Du har mulighed for at klage over en række af kommunens afgørelser vedrørende seniorjob. Hvilke afgørelser du kan klage over, fremgår af Lov om seniorjob. Du skal klage senest fire uger efter afgørelsen. Når du har klaget, skal kommunen genvurdere sin afgørelse. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen. Afhængigt af hvad klagen og afgørelsen handler om, har kommunen enten fem arbejdsdage eller fire uger til at genvurdere afgørelsen, inden klagen videresendes til Ankestyrelsen.

  Lovgivning

  Sidst opdateret: 3. maj 2024