Gå til hovedindhold

Revalidering

Hvis du har nedsat arbejdsevne på grund af fysiske, psykiske eller sociale årsager, kan du måske få bevilget revalidering.

 • Læs op

Indhold

  Revalidering kan bidrage til, at du fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet, således at du kan forsørge dig selv og din familie.

  Revalideringen vil typisk være uddannelse eller optræning i en virksomhed, så du på den måde hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Der gives revalidering inden for brancher og uddannelser, der vurderes at give de bedste muligheder for at få et job efterfølgende.

  Det er jobcentret, der vurderer og beslutter, om du kan få bevilliget revalidering, til hvad og hvor længe.

  For at søge revalidering, kan du henvende dig til din jobkonsulent i jobcentret. Hvis du ikke har en jobkonsulent, kan du henvende dig i Job-info, Værkmestergade 5. Efter en indledende samtale, kan du få udleveret et ansøgningsskema, som du skal udfylde. 

  Andre muligheder

  Læser du på en videregående uddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få handicaptillæg ved siden af din SU.

  Se mere om handicaptillæg

  Revalidering

  Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

  For at få støtte til revalidering:

  • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
  • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

  Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

  Det er kommunen, der skal tage stilling til, om revalidering er en mulighed for dig.

  Før du går i gang med den egentlige revalidering, skal du sammen med en sagsbehandler fra kommunen udarbejde Min Plan. Min Plan skal bl.a. beskrive, hvilken type arbejde du sigter mod, de planlagte initiativer og en tidsplan.

  Du kan finde flere informationer om reglerne for revalideringstilbud, fx godkendelse af revalideringen, indholdet af Min Plan osv. på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om revalidering (nyt vindue)

  For at kunne afklare disse spørgsmål skal du ofte igennem en forrevalidering. Personer, som er i målgruppen for revalidering, men som har behov for et afklarende forløb til at fastlægge det beskæftigelsesmæssige sigte, kan som forrevalidering få tilbud med et beskæftigelsesmodnende eller afklarende formål, inden den egentlige revalidering iværksættes. Forrevalidering kan bestå af tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud samt vejledning og opkvalificering.

  Økonomi under forrevalideringen

  Under en forrevalidering får du udbetalt samme ydelse som umiddelbart før forrevalideringen. Det kan fx være kontanthjælp, sygedagpenge eller løn under sygdom.

  En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

  Virksomhedspraktik tilbydes normalt, hvis du har erhvervserfaring og består af faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

  Under praktikken får du revalideringsydelse eller i særlige tilfælde den overenskomstmæssige løn.

  Revalidering kan også foregå via ansættelse hos en privat eller offentlig arbejdsgiver - såkaldt virksomhedsrevalidering.

  Ordningen bruges normalt, hvis du har meget erhvervserfaring. Denne revalidering kan bestå i en egentlig faglig uddannelse, arbejdsoptræning, tillæring, oplæring eller omskoling.

  Under forløbet får du udbetalt et beløb, der svarer til revalideringsydelsen eller i særlige tilfælde den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle område.

  Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

  De nærmere bestemte psykiske lidelser omfatter diagnosticeret skizofreni, skizotypisk sindslidelse, vedvarende psykotisk tilstand, korterevarende psykotisk tilstand, skizoaffektiv lidelse, uspecificeret ikke organisk betinget psykose eller emotionelt ustabil personlighedsstruktur af borderlinetype.

  Revalidering i højst fem år
  Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år. Hvis revalideringen er gået efter planen, har du fundet et arbejde og kan forsørge dig selv.

  Hvis du efter overstået uddannelse/endt revalidering ikke er kommet i arbejde, kan du enten kontakte en a-kasse og undersøge, om du ved eventuelt medlemskab er berettiget til dagpenge, eller du kan kontakte kommunen og undersøge, om du er berettiget til kontanthjælp.

  Hvis du ikke kan komme i arbejde, fordi du har en varig funktionsnedsættelse, kan du i dialog med kommunen få afklaret, om du opfylder betingelserne for at få et fleksjob.

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal så genvurdere sin afgørelse inden fire uger, fra de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

  Sidst opdateret: 2. oktober 2023