Gå til hovedindhold

Mentor

En mentor er en person, der kan støtte og vejlede dig, når du er i praktik eller i job. Mentoren er enten ansat i virksomheden, en medarbejder på en uddannelsesinstitution eller en ekstern konsulent. Den eksterne konsulent kan også være en medarbejder fra jobcentret.

Indhold

  Jobcenter Aarhus kan yde støtte til mentor, hvis du skal ansættes eller fastholdes i job.

  Det er dit behov for støtte, der er afgørende for, om du kan få tilknyttet en mentor. Mentorfunktionen skal være afgørende for om du kan blive ansat eller fastholdt i nuværende job, for at Aarhus Kommune kan yde støtte til en mentor.

  Støtte

  Støtten kan være introduktion til uddannelse, arbejdspladsen eller virksomheden samt vejledning og oplæring i arbejdet. Mentoren kan også hjælpe dig med forhold uden for arbejdspladsen, der forhindrer dig i at komme i beskæftigelse.

  Mentorstøtten skal gå ud over det, man på en virksomhed eller en uddannelsesinstitution normalt gør for en ny medarbejder eller en ny studerende.

  Økonomi

  Arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen får dækket lønomkostningerne for den medarbejder, der skal være mentor. Mentoren kan få en uddannelse som mentor, som Aarhus Kommune giver tilskud til.

  Varighed

  Det er din virksomhedskonsulent, der vurderer, i samarbejde med virksomheden og dig, hvor stort behovet er i netop din situation

  Sidst opdateret: 13. august 2023