Gå til hovedindhold

Fleksjob

Du kan måske få et fleksjob, hvis du er førtidspensionist og under 65 år. Jobcentret vurderer efter indstilling fra Rehabiliteringsteamet, om du kan få et fleksjob.

 • Læs op

Indhold

  Du kan ikke få førtidspension, hvis du har et fleksjob.

  Hvis du får et fleksjob, og du i forvejen modtager førtidspension, skal din pension gøres hvilende. Det betyder, at udbetalingen stopper. Pensionen kan så genoptages, hvis du ikke længere kan klare fleksjobbet.

  Sådan fungerer fleksjob

  Hvis du tilkendes et fleksjob, vurderer jobcentret hvor mange timer du kan arbejde, og hvad dit skånebehov er. Vurderingen skal danne grundlag for aftalen om ansættelsen i fleksjobbet mellem dig og din arbejdsgiver, herunder om arbejdstid og aflønning.

  Gældende regler for fleksjob

  Reglerne for fleksjob blev ændret 1. januar 2013 således at:

  • du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder. 
  • du får et tilskud til lønnen fra kommunen, svarende til 98 %  af højeste dagpengesats. 
  • tilskuddet fra kommunen bliver reguleret ud fra din  lønindtægt: Jo højere indtægt des mindre tilskud.

  Mere om fleksjob

  Hvis du ønsker mere information om fleksjob, skal du henvende dig i Jobcenter Aarhus, Fleksjob & Særlige Virksomhedsindsatser, Silkeborgvej 622, 8220 Brabrand, tlf.: 87 13 41 15. Her kan du få råd og vejledning om dine muligheder.
  Åbningstider for personlig henvendelse mandag til fredag fra kl. 9.00 - 14.00 torsdag fra kl. 9.00 - 17. 00

  Sidst opdateret: 13. august 2023